-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורי בחירה מהחוג לאמנות התאטרון
א'0811107001מיתולוגיה הקלאסית ותרבות המערבפרופ' יערי נורית
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811120001תולדות הדרמה והתאטרון:יוון ורומא***פרופ' יערי נורית
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811132801תרבות כמופע: משחק, טקס ותאטרוןפרופ' לב אלג'ם שולי
שיעורה10:0012:00210מכסיקו2
א'0811132901תאטרון כפרקטיקה בימתיתמר עירא אבנרי
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811133201שייקספיר בשר ודםד"ר גיליס רבקה
שיעורא12:0014:00120מכסיקו2
א'0811133301יישומי תאטרון ותהליכים "כמו טיפוליים" בקהילה,בחברה,בחינוךמר הריס פיטר
שיעורד12:0014:00א206מכסיקו2
א'0811213601תולדות הדרמה והתאטרון במאה ה 17 ועד איבסןפרופ' יערי נורית
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
א'0811213701מבוא לתאטרון המודרניפרופ' קינר גד
שיעורב08:0010:00א206מכסיקו2
א'0811213801תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811220201מבוא לתאטרון יהודי עבריד"ר ירושלמי דורית
שיעורג12:0014:00213מכסיקו2
ב'0811107101מחשבת התאטרוןד"ר שכטר מדלן
שיעורב10:0012:00208מכסיקו2
ב'0811113401מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיניד"ר ירושלמי דורית
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
ב'0811119501תולדות התאטרון: ימי הביניים והרנסנס***ד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811121501תאטרון, חברה,קהילהפרופ' לב אלג'ם שולי
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
ב'0811133001תאטרון האוונגרד בראשית המאה ה- 20ד"ר שכטר מדלן
שיעורד10:0012:00209מכסיקו2
ב'0811133101"אהבה מודרנית":נישואין תשוקה ובגידה בתאטרון העכשוויד"ר רוקוטניץ נעמי
שיעורב12:0014:00208מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור
שיעורב08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0811134601הגדה בפעולה ותאטרון סיפורד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא10:0012:00209מכסיקו2
ב'0811135401תפיסת המציאות וייצוגה : מאיבסן עד בקטד"ר בלהה בלום
שיעורב10:0012:00120מכסיקו2
ב'0811210001תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיות**ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0811318401לגופו של עניין :על הגוף במופעד"ר הררי דרור
שיעורב14:0016:00212מכסיקו2
שיעורי בחירה מהחוג לתולדות האמנות
א'0821113101מבוא לאמנות קלאסית: אמנות הלניסטית ורומיתד"ר פישר מתי
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821133101מבוא לאמנות האסלאם:האמנות המוסלמית בהתגבשותהפרופ' טרגן חנה
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
א'0821140401מבוא לאמנות הרנסנס:בשורת הרנסנס באיטליהד"ר צולקמן תמר
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821150901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821162201מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821615001ארוס והפוליס: מגדר ותשוקה באמנות העולם הקלאסיד"ר שדה נאוה
שיעורד18:0020:00120מכסיקו2
א'0821636201קהיר מפוסטאט לתחריר- אמנות, אדריכלות וזהות במרחב הציבוריפרופ' טרגן חנה
שיעורג16:0018:00210מכסיקו0
א'0821643301אמנות חדשה, מציאות ישנה:משחק הראליזם באמנות הרנסנס הצפוניד"ר צולקמן תמר
שיעורא16:0018:00120מכסיקו0
א'0821655201מגדר ואוריינות באמנות הספר המאוייר בימה"בד"ר סטרומזה-אוזן מרגו
שיעורג10:0012:00213מכסיקו0
א'0821655401מחוות, הבעות ושפת הגוף: סמלים וקודים בשפת האמנות המערביתד"ר פישהוף גיל
שיעורג12:0014:00208מכסיקו0
א'0821668101צילום עכשוויד"ר מיימון ורד
שיעורב12:0014:00208מכסיקו0
א'0821668501זהות ישראלית בתלת ממדד"ר שטיינברג רונית
שיעורד12:0014:00213מכסיקו0
א'0821678201רוקוקו במאה העשרים: תרבות פופולרית בין הנאורות לפוסטמודרניזםד"ר מילאנו רונית
שיעורד10:0012:00213מכסיקו0
א'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים: משלהי העת העתיקה ועד האמנות הקרולינד"ר פינקוס אסף
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821100501מבוא לאמנות קלאסית: ציור ופיסול חופשי בעולם היווניד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא10:0012:0001קיקואין0
ב'0821131201מבוא לאמנות ימי הביניים: רומנסק וגותיקהד"ר פינקוס אסף
שיעורה16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו0
ב'0821134001מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בתפארתהד"ר אריה קפיטיקין
שיעורג16:0018:00208מכסיקו0
ב'0821141101מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות הרנסנס הגבוה והמנייריזם באיטליהד"ר צולקמן תמר
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-20ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות הישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821614901ספורט ופנאי בעולם היווניד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא12:0014:00120מכסיקו0
ב'0821636801'אלף לילה ולילה', מציאות ודמיון בארמונות מוסלמייםד"ר אריה קפיטיקין
שיעורה10:0012:00213מכסיקו2
ב'0821639201מכובשים לפטרונים: המיניאטורה הפרסית בין המאות 15-17ד"ר הגר נעמי
שיעורב16:0018:00213מכסיקו2
ב'0821643501פונטורמו, ברונזינו והמניירה בפירנצה (פירנצה 1570-1510ד"ר ספי הנדלר
שיעורג16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821655601אמנות ממלכת ירושלים הצלבנית ופטרוניה: סוגיות במפגש תרבויותד"ר פישהוף גיל
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0821666801אמונה וכפירה וביטויין באמנות הרנסנסד"ר בלס גולדה
שיעורה16:0018:00211מכסיקו2
ב'0821667801אמניות בישראל - בין המקומי לבין הגלובליד"ר דקל טל
שיעורג12:0014:00120מכסיקו2
ב'0821668701"אחרי אושוויץ": ייצוגיי ההיסטוריה והזיכרון של השואה באמנותד"ר שבי אורלי
שיעורא16:0018:00א206מכסיקו0
ב'0821668801פרקטיקות של היומיום בצילום ובאמנות עכשוויתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו0
ב'0821678101מרד נגד ההגיון: מגמות אי רציונליות במודרניזםד"ר ארונוב איגור
שיעורד12:0014:0001קיקואין0
שיעורי בחירה מהחוג לקולנוע וטלוויזיה
א'0851654801מבע קולנועימר אינגבר נחמן
שיעורד12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851653801מבוא לתסריטאות לקולנועמר ניב יעקב
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851653901מבוא לתסריטאות לטלוויזיהמר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שיעורי בחירה מהתכנית הרב תחומית באמנויות
א'0861130101מבוא לשפת המוזיקהמר אופנהיים רועי
שיעורד16:0020:00א206מכסיקו4
א'0861124101מבוא לתולדות האמנות ולשפתהד"ר שטרן אפרת
שיעורד10:0014:0001קיקואין4
א'0861110601מבוא לשפת התאטרוןד"ר מלכא ליאורה
שיעורג12:0014:00א206מכסיקו2
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0861158501אמת וייצוג באמנויותד"ר רז-דגני אירית
שיעורה14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•דרישת קדם: מבוא לתולדות הקולנוע א'
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנוע **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
ב'0861158601זרמים בביקורת המאה העשריםד"ר רז-דגני אירית
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
שיעורי בחירה מביה"ס לאדריכלות
א'0881121101מבוא לניתוח יצירות אמנותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881221201תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19אדר' מרגלית דנה
שיעורב12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר נוימן ערן
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
ב'0881121201מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881121701תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוקד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעורג12:0016:00א206מכסיקו4
ב'0881350301תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינופרופ' בר-אור אמנון
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר נוימן ערן
שיעורא12:0014:00208מכסיקו2