-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
סדנאות מקצועיות מרוכזות ( ללא קרדיט אקדמי)
א'0851001201בטיחות כללית וחשמלסדנה
• להלן תאריכי סדנאות הבטיחות לתלמידי שנה א'
• חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
• הסדנאות יתקיימו שבוע לפני תחילת הלימודים
• ייתכנו שינויים בלו"ז עדכונים ישלחו בהמשך
סדנאות - שנה א'
יש להרשם לאותה קבוצה ואותו מרצה בסמסטר ב'
• הסדנאות ייתקיימובקמפוס
א'0851659101יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851658801יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהה12:0014:00212מכסיקו2
א'0851659102יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהב18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851658802יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהב18:0020:00120מכסיקו2
א'0851659103יסודות בבימוי קולנועי א'גב' זקצר עילית
סדנהב12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851658803יסודות בבימוי קולנועי ב'גב' זקצר עילית
סדנהב12:0014:00213מכסיקו2
א'0851659104יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0851658804יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00213מכסיקו2
א'0851659105יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהב14:0016:0001קיקואין2
ב'0851658805יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851659106יסודות בבימוי קולנועי א'מר הלר גור
סדנהה12:0014:0001קיקואין2
ב'0851658806יסודות בבימוי קולנועי ב'מר הלר גור
סדנהה12:0014:00213מכסיקו2
א'0851659107יסודות בבימוי קולנועי א'מר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0851658807יסודות בבימוי קולנועי ב'מר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב08:0010:00ב122מכסיקו2
א'0851659108יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00212מכסיקו2
ב'0851658808יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00212מכסיקו2
א'0851659109יסודות בבימוי קולנועי א'מר מנור עמיר
סדנהב12:0014:0001קיקואין2
ב'0851658809יסודות בבימוי קולנועי ב'מר מנור עמיר
סדנהב12:0014:00212מכסיקו2
א'0851659110יסודות בבימוי קולנועי א'גב' שלום עזר טלי
סדנהה12:0014:00120מכסיקו2
ב'0851658810יסודות בבימוי קולנועי ב'גב' שלום עזר טלי
סדנהה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•יסודות בבימוי קולנועי ב' פתוח לתלמידי הדו חוגי
• כקורס בחירה עיוני שנים ב' ג'
•קורס זה יוכר במסגרת מכסת השעות המעשיות
•שניתן לקחת בתכנית הדו חוגית
• הסדנאות ייתקיימו בקמפוס - באולפן הגדול