סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תיאוריות קולנועיות מודרניות ועכשוויות
•ריכוז: ד"ר אורי לוין
א'0851400001תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותמר אבישר אריאל
פרו"סג16:0020:00119מכסיקו4
א'0851400002תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותגב' מזור יעל
פרו"סא14:0018:00 4
א'0851400003תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותגב' פישר תומר
פרו"סא10:0014:00 4
א'0851400004תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותגב' עובדיה מורן
פרו"סד12:0016:00119מכסיקו4
א'0851400005תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותמר אבישר אריאל
פרו"סב16:0020:00117מכסיקו4
א'0851400006תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותד"ר לוין אורי
פרו"סה10:0014:0002קיקואין4
א'0851400007תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סא10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0851400008תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותמר דבורה ארז
פרו"סה08:0012:00120מכסיקו4
•דרישות קדם: מבוא לתיאוריות קולנועיות
• וקריאה וכתיבה מודרכת