���� ��� ����� - ����� �����-�����
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
סמינר מסלול מצטיינים שנה ג'
אב0851512501משאלה אחרונה: קולנוע ומוות או מות הקולנועד"ר לוין אורי
סמינרה18:0020:00א119מכסיקו4
סמינריונים
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
א'0851507301סירק, פסבינדר, אלמודובר: מלודרמה וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרב10:0016:00 4
א'0851505901הקולנוע של ז'אן-לוק גודארד"ר שוייצר אריאל
סמינרה14:0020:00119מכסיקו4
ב'0851512201ז'אנר המערבון: מג'ון פורד ועד קוונטין טרנטינוד"ר חיוטין דן
סמינרב10:0014:00119מכסיקו4
ב'0851511601הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי על הוליווד והקולנוע העצמאיד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00117מכסיקו4
א'0851512801קולנוע אימהד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
א'0851905401סרטי יומנים ותיעוד עצמי : הפואטיקה של חי היומיוםד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה14:0020:00 4
ב'0851904601גבולות הקולנוע הדוקומנטריד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0016:00 4
ב'0851512901קולנוע קוויריד"ר ניר קדם
סמינרה10:0014:00ג206מכסיקו4
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית
ב'0851512701קולנוע ניסיוני:בין אמנות עכשווית לקולנועד"ר לוין אורי
סמינרג16:0020:00א119מכסיקו4
א'0851907401מבני מתח בקולנוע ובמציאות מדומהפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב16:0020:00 4
ב'0851903901שוטטות קןלנועית -ערים, נדודים ומסעותפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851511501קולנוע - פילוסופיה: כיוונים ויישומים חדשיםד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00213מכסיקו4
א'0851907001תיאוריות קוגנטיביות קולנועיותד"ר רז גל
סמינרא10:0014:00 4
ב'0851906901הנרטיב הקולנועיד"ר רז גל
סמינרא12:0016:00 4
א'0851512301יוצר/ת-טקסט-קהל: היצירה והצפייה הטלוויזיוניתד"ר חרל"פ איתי
סמינרה14:0018:00א117מכסיקו4
א'0851906701נוסטלגיה, רטרו, זיכרון: ייצוגי עבר והסטוריה תרבותית בקולנועד"ר טלמון מירי
סמינרג14:0018:00209מכסיקו4
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
א'0851511701לראות את האור :על אסתטיקה רוחנית בקולנועד"ר חיוטין דן
סמינרד16:0020:00 4
א'0851904701קולנוע ישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומיפרופ' אבישר אילן
סמינרג14:0018:00 4
ב'0851512101אהבה ישראלית:היסטוריה תרבותית של הרומנטיקה בקולנוע ובטלוויזיד"ר טלמון מירי
סמינרב16:0020:00 4
ב'0851902001ייצוגי השואה בקולנוע:האסטתיקה של הייצוג והפוליטיקה של הזיכרופרופ' אבישר אילן
סמינרג14:0018:00א117מכסיקו4
•סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשווית"
•יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
סמינרים - קולנוע ומדיה דיגיטלית
• התלמידים ילמדו סמינר אחד מתוך רשימת הסמינרים הבאים
• בעלי זיקה לתחום מדיה דיגיטלית
ב'0851511601הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי על הוליווד והקולנוע העצמאיד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00117מכסיקו4
ב'0851904601גבולות הקולנוע הדוקומנטריד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0016:00 4
א'0851907001תיאוריות קוגנטיביות קולנועיותד"ר רז גל
סמינרא10:0014:00 4
ב'0851906901הנרטיב הקולנועיד"ר רז גל
סמינרא12:0016:00 4
ב'0851512701קולנוע ניסיוני:בין אמנות עכשווית לקולנועד"ר לוין אורי
סמינרג16:0020:00א119מכסיקו4
א'0851907401מבני מתח בקולנוע ובמציאות מדומהפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב16:0020:00 4