-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811100601הדרכת בטיחותעבודה מעשית
•קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
•שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
•להשתתפות בשעורי ההפקה.


סמינרים מסגרת 602
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811500701הסטוריה והסטוגרפיהד"ר להבי שרון
סמינרג10:0014:00 4
א'0811517101תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידיד"ר הררי דרור
סמינרה14:0018:0002קיקואין4
ב'0811500501הדיאלוג של בקט עם האמנויותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00201דן-דוד4
ב'0811404801אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקוםד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0811500801"תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת".ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0811501001תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודרד"ר רות שור
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4


שיעורי התמחות שנה א - מסגרת 613
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811616601פרקטיקות של מעבריםפרופ' רוני תורן
עבודה מעשיתא10:0014:00121מכסיקו4
א'0811443001תהליכי עבודה ויצירה בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב14:0018:00א119מכסיקו4
ב'0811443001תהליכי עבודה ויצירה בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב16:0020:00315ביה"ס להנדסאים4
ב'0811443001תהליכי עבודה ויצירה בבימויעבודה מעשיתב16:0020:00317ביה"ס להנדסאים0
ב'0811443001תהליכי עבודה ויצירה בבימויעבודה מעשיתב16:0020:00318ביה"ס להנדסאים0
ב'0811477001מרעיון למופעגב' אפרת שטיינהולף
עבודה מעשיתא16:0018:00121מכסיקו2
ב'0811701801עבודה על סצינות : שיקספירמר תבורי דורון
עבודה מעשיתד10:0014:00ב206מכסיקו4


שיעורי התמחות שנה ב - מסגרת 613
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
אב0811421201פרוייקטים מתקדמים בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב09:0013:00121מכסיקו3
א'0811616601פרקטיקות של מעבריםפרופ' רוני תורן
עבודה מעשיתא10:0014:00121מכסיקו4
א'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתא14:0016:00209מכסיקו2
ב'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתב16:0018:00213מכסיקו2