-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תכנית מצטיינים במשחק
שנה ד'
אב0811000601סמינר מחלקתי-סדרת מפגשים עם חוקרים/יוצרים.***ד"ר חן אלון
סמינרג18:0020:00213מכסיקו2
•*הסמינר הוא רשות וללא עלות לתלמידים.
כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים בחוג
4ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
שנה ב': 16ש"ס
כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
סמינרים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
א'0811517101תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידיד"ר הררי דרור
סמינרה14:0018:0002קיקואין4
א'0811190401ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפטד"ר חן אלון
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
א'0620403001תרגום פוליטי:בין מזרח למערבמר עאמר חלייחל
ד"ר גל הרץ
סמינרא16:0020:00מקוון-
•*בית הספר מדעי התרבות
ב'0811500501הדיאלוג של בקט עם האמנויותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00201דן-דוד4
א'0811500701הסטוריה והסטוגרפיהד"ר להבי שרון
סמינרג10:0014:00 4
ב'0811404801אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקוםד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0811500801"תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת".ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0811501001תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודרד"ר רות שור
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
א'0620403001תרגום פוליטי:בין מזרח למערבמר עאמר חלייחל
ד"ר גל הרץ
סמינרא16:0020:00מקוון-
•*נלמד בבית הספר למדעי התרבות הפקולטה למדעי הרוח
א'0821339501אמנות וזהות: סוגיות הזהות באמנות מודרנית ופוסט-מודרניתד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00 4
ב'0821568501אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומיד"ר דקל טל
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
ב'0821565601לצלם את ההיסטוריה הישראליתד"ר שבי אורלי
סמינרג12:0016:00200מכסיקו4
א'0810508801אדם-מכונה: רובוטים, סייבורגים ומכונות חושבותד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרב10:0014:0002קיקואין4
ב'0810509401ברבור שחור: אירועי קיצון וייצוגם באמנויותד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:0002קיקואין4
ב'0810510801מהו צילום עכשיו?ד"ר אהד זהבי
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4