סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
קורסי בחירה בית ספריים
א'0881452401מבוא להיסטוריה ותיאוריה של גניםד"ר הילדסהיים אפרת
שיעורג16:0018:0002קיקואין2
ב'0881352001מגורים ואדריכלות מודרניתד"ר יזהר דקלה
שיעורג16:0018:0002קיקואין2
ב'0881412501סדנת תכנון בסביבות אקלים קיצוניותאדר' שפירא דן
סדנהג15:0019:00 4
ב'0881452701קליניקה אדריכליתאדר' עמיר טל
סדנהג10:0012:00204סנרט3
א'0881412801תל אביב בצומת דרכים:סיורים ברפורמות של שנות ה-80 וה-90אדר' לרמן סרגיו
סיורו10:0012:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס2