סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א'1643100001מבוא לארכיונאותגב' דובידזון גליה
שיעורג16:00-14:00305 גילמןמטלה
א'1643100101הערכת חומר ארכיוני וניהול רשומותגב' שניטקינד לריסה
שיעורג20:00-16:00305 גילמןמטלה
ב'1643100201ארכיונאות - היבטים היסטוריים ותרבותייםד"ר וייסבלאי גיל
שיעורג16:00-14:00305 גילמןמטלה
ב'1643100301מידע ומאגרי מידע ברשת - מבוא למידענותד"ר נצר יעל
שיעורג18:00-16:00305 גילמןמטלה
ב'1643100401עיבוד חומר ארכיוני מוסדיד"ר זולוטרבסקי בר מאשה
שיעורג20:00-18:00305 גילמןמטלה