סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
$ תואר ראשון
#קורסי חובה לתלמידי שנה א'
#סמסטר א'
א'0621121901מבוא לאירופה הקדם מודרנית 1600-400ד"ר נעמה כהן-הנגבי
שיעורג18:00-16:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
725-00:00-00:00מטלה
•יש לבחור קבוצה אחת מבין הקבוצות הבאות
א'0621144001סדנת חשיבה היסטוריתפרופ' אבשלום לניאדו
שו"תב12:00-08:00497 גילמןמטלה
א'0621144002סדנת חשיבה היסטוריתד"ר מיכל שפירא
שו"תב20:00-16:00304 גילמןמטלה
א'0621144003סדנת חשיבה היסטוריתפרופ' חררדו לייבנר
שו"תא18:00-14:00261 גילמןמטלה
א'0621144004סדנת חשיבה היסטוריתד"ר אמיר טייכר
שו"תה12:00-08:00262 גילמןמטלה
765-00:00-00:00מטלה
#סדנה לדוברי ערבית.
•יש ללמוד בסמסטר הראשון במקביל לסדנת חשיבה היסטורי
515-00:00-00:00מטלה
#שו"ת חובה ראשית העולם המודרני
•יש לבחור קבוצה אחת מבין הקבוצות הבאות
א'0621168501ראשית העולם המודרני: בדגש על לאומיות במרכז, מזרח ומערב אירופפרופ' איריס רחמימוב
שו"תה18:00-14:00305 גילמןמטלה
א'0621168502ראשית העולם המודרני: בדגש על לאומיות במרכז, מזרח ומערב אירופד"ר ורה קפלן
שו"תב16:00-12:00305 גילמןמטלה
א'0621168503ראשית העולם המודרני: בדגש על מערב אירופה ואמל"ט במאה ה-19ד"ר אורי פרויס
שו"תד18:00-14:00305 גילמןמטלה
507-00:00-00:00מטלה
#סמסטר ב'
ב'0621122201The View from the Periphery: Life in the Provinces of the Roפרופ' יונתן פרייס
שיעורג16:00-14:00282 גילמןמטלה
746-00:00-00:00מטלה
#סדנת חשיבה היסטורית
•יש לבחור קבוצה אחת מבין השתיים. לאלה שלא למדו בסמסטר א'
ב'0621144006סדנת חשיבה היסטוריתד"ר עודד רבינוביץ
שו"תב18:00-14:00209 דן-דודמטלה
787-00:00-00:00מטלה
# ראשית העולם המודרני
•לאלה שלא למדו בסמסטר א'
ב'0621168504ראשית העולם המודרני: מהפכות, מעמדות ומכונותפרופ' מיכאל זכים
שו"תא16:00-14:00305 גילמןמטלה
ב'0621168504ראשית העולם המודרני: מהפכות, מעמדות ומכונותפרופ' מיכאל זכים
שו"תד16:00-14:00305 גילמןמטלה
#שיעורי בחירה (מסגרת 120)
# סמסטר ב'
ב'0621109201חומר למחשבה: פרקים בהיסטוריה של האוכלפרופ' גדי אלגזי
שיעורג12:00-10:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0621121701מבוא להיסטוריה של הרפואהד"ר אמיר טייכר
שיעורג18:00-16:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
583-00:00-00:00מטלה
#קורסי בחירה באנגלית
א'0621199101Academic Communication in the Global Worldד"ר סוסמן אב-רון אביבה
שיעורא14:00-12:00277 גילמןמטלה
• היחידה להוראת שפות הם נותני השרות
ב'0621122201The View from the Periphery: Life in the Provinces of the Roפרופ' יונתן פרייס
שיעורג16:00-14:00282 גילמןמטלה
536-00:00-00:00מטלה
#שיעורי מגוון בחירה מחוגי בית הספר (מסגרת 555)
•ניתן לבחור שיעור אחד משיעורי בית הספר במהלך התואר
#סמסטר א'
א'0622100201תולדות העמים המוסלמים 1500-600פרופ' מירי שפר-מוסנזון
שיעורה14:00-12:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'0622100301מבוא לדת ולתרבות האסלאםד"ר עידו בן-עמי
שיעורד16:00-14:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'0687111101מבוא סין א'-מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמתד"ר אורי סלע
שיעורא16:00-14:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
א'0687111301מבוא יפן א' - מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמתד"ר רעות הררי
שיעורב16:00-14:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
א'0687111501מבוא הודו א' -מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמתד"ר אהוד הלפרין
שיעורג16:00-14:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0687251201מבוא לקוריאה המודרניתד"ר ליאורה צרפתי
שיעורג16:00-14:00326 גילמןמטלה
ב'0622100101מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישהפרופ' מאיר ליטבק
שיעורה14:00-12:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0622100401מבוא לתולדות האימפריה העוסמאניתפרופ' מירי שפר-מוסנזון
שיעורד12:00-10:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
534-00:00-00:00מטלה
#שו"תים (מסגרת 121)
#העת העתיקה
#סמסטר א'
א'0621128001דת, מלחמה ותרבות בין ביזנטיון ופרס בשלהי העת העתיקהפרופ' דומניקו אגוסטיני
שו"תד14:00-10:00305 גילמןמטלה
א'0621127101מחירות למלכות: תולדות רומא ממלחמות האזרחים עד הקיסרים הראשונפרופ' יונתן פרייס
שו"תב16:00-12:00306 גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0621126201האליטות, העם והנשים בערי המדינה היווניות העתיקותפרופ' סילבי הוניגמן
שו"תד18:00-16:00307 גילמןמטלה
ב'0621126201האליטות, העם והנשים בערי המדינה היווניות העתיקותפרופ' סילבי הוניגמן
שו"תה18:00-16:00307 גילמןמטלה
ב'0621127001הרפובליקה הרומית: מעיר מדינה לאימפריהפרופ' אבשלום לניאדו
שו"תב12:00-08:00305 גילמןמטלה
ב'0621128002דת, מלחמה ותרבות בין ביזנטיון ופרס בשלהי העת העתיקהפרופ' דומניקו אגוסטיני
שו"תד14:00-10:00306 גילמןמטלה
519-00:00-00:00מטלה
#ימי הביניים
#סמסטר א'
א'0621137201מדיוקלטיאנוס עד קרל הגדולפרופ' אבשלום לניאדו
שו"תה12:00-08:00305 גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0621137101רוח וחומר בימי הבינייםד"ר נעמה כהן-הנגבי
שו"תג16:00-14:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
ב'0621137101רוח וחומר בימי הבינייםד"ר נעמה כהן-הנגבי
שו"תד16:00-14:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
ב'0621137001אירופה אחרי המוות השחורפרופ' גדי אלגזי
שו"תג18:00-16:00306 גילמןמטלה
ב'0621137001אירופה אחרי המוות השחורפרופ' גדי אלגזי
שו"תד18:00-16:00306 גילמןמטלה
522-00:00-00:00מטלה
#העת החדשה המוקדמת
#סמסטר א'
א'0621156001ממהפכת הדפוס למהפכה הצרפתית: העת החדשה המוקדמתד"ר עודד רבינוביץ
שו"תא12:00-10:00306 גילמןמטלה
א'0621156001ממהפכת הדפוס למהפכה הצרפתית: העת החדשה המוקדמתד"ר עודד רבינוביץ
שו"תב12:00-10:00306 גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0621156101רנסנס ורפורמציהפרופ' תמר הרציג
שו"תג12:00-08:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
509-00:00-00:00מטלה
#העת החדשה
602-00:00-00:00מטלה
#אירופה
#סמסטר א'
א'0621182201רוסיה במהפכה (1921-1815)פרופ' יגאל חלפין
שו"תה20:00-16:00306 גילמןמטלה
א'0621182101אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטייםד"ר שגיא שפר
שו"תד14:00-10:00307 גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0621173101בין מזרח למערב, רוסיה במאה ה-19ד"ר ורה קפלן
שו"תא14:00-10:00306 גילמןמטלה
ב'0621182301לתהום ובחזרה: היסטוריה של אירופה במאה העשרים, 1989-1890ד"ר מיכל שפירא
שו"תג20:00-16:00307 גילמןמטלה
ב'0621182401דם, גזע ודמעות: שברי הטכנולוגיה ושקרי האידיאולוגיה באירופה,ד"ר אמיר טייכר
שו"תא12:00-10:00307 גילמןמטלה
ב'0621182401דם, גזע ודמעות: שברי הטכנולוגיה ושקרי האידיאולוגיה באירופה,ד"ר אמיר טייכר
שו"תד12:00-10:00307 גילמןמטלה
529-00:00-00:00מטלה
#ארצות הברית
#סמסטר א'
א'0621197201חברה, משטר ותרבות באמריקה, 1877-1492פרופ' מיכאל זכים
שו"תא16:00-14:00307 גילמןמטלה
א'0621197201חברה, משטר ותרבות באמריקה, 1877-1492פרופ' מיכאל זכים
שו"תד16:00-14:00307 גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0621197101תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1861-1492ד"ר יעל שטרנהל
שו"תב12:00-10:00307 גילמןמטלה
ב'0621197101תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1861-1492ד"ר יעל שטרנהל
שו"תה12:00-10:00307 גילמןמטלה
ב'0621197401וצדק לכל? ארה"ב במאות ה-19 וה-20ד"ר נעמה מאור
שו"תב20:00-16:00305 גילמןמטלה
656-00:00-00:00מטלה
#אמריקה הלטינית
#סמסטר א'
א'0621194101אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה-20פרופ' חררדו לייבנר
שו"תא12:00-10:00307 גילמןמטלה
א'0621194101אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה-20פרופ' חררדו לייבנר
שו"תב12:00-10:00307 גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0621194001מערב אחר: אמריקה הלטינית במאה ה-19ד"ר אורי פרויס
שו"תה14:00-10:00306 גילמןמטלה
569-00:00-00:00מטלה
#סמינרים (מסגרת 122)
#העת העתיקה
#סמסטר א'
א'0621206401"כה אמר זרטוסטרא": מקורות ומורשת הדת הזורואסטריתפרופ' דומניקו אגוסטיני
סמינרד20:00-16:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
א'0672324401מפלצות, דרקונים וענקים בקיסרות רומאפרופ' אורי יפתח
סמינרב18:00-16:00261 גילמןמטלה
א'0672324401מפלצות, דרקונים וענקים בקיסרות רומאפרופ' אורי יפתח
סמינרה18:00-16:00323 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0621206901סיורים בעולם הבא מזרתוסטרא לדנטהפרופ' דומניקו אגוסטיני
סמינרד20:00-16:00א361 גילמןמטלה
ב'0621207001אופני סיפור העבר בעולם העתיקפרופ' סילבי הוניגמן
סמינרג16:00-14:00א317 גילמןמטלה
ב'0621207001אופני סיפור העבר בעולם העתיקפרופ' סילבי הוניגמן
סמינרה16:00-14:00א361 גילמןמטלה
ב'0621604201מפרינקיפאס לבסילאוס: תפקיד הקיסר ברומא ובביזנטיוןפרופ' אבשלום לניאדו
סמינרה12:00-08:00א361 גילמןמטלה
567-00:00-00:00מטלה
#ימי הביניים
#סמסטר ב'
ב'0621242701מקומות ומסעות בארץ הקודש בימי הבינייםד"ר נעמה כהן-הנגבי
סמינרג12:00-08:0002 קיקואיןמטלה
ב'0621242901טהרה והטהרות בנצרות בימי הבינייםד"ר נעמה כהן-הנגבי
סמינרד14:00-10:00א317 גילמןמטלה
562-00:00-00:00מטלה
#העת החדשה המוקדמת
#סמסטר א'
א'0621274501ספרות, אמנות וחברה בצרפת של המשטר הישןד"ר עודד רבינוביץ
סמינרב18:00-14:00א361 גילמןמטלה
א'0621273701היסטוריה וספרות ברנסנס הצרפתיפרופ' נדין קופרטי-צור
סמינרד20:00-16:00304 גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0621274401סוגיות מגדריות בצרפת הטרום מודרניתפרופ' נדין קופרטי-צור
סמינרד14:00-10:00449 גילמןמטלה
791-00:00-00:00מטלה
#העת החדישה
# סמסטר א'
א'0621339101גרמניה המזרחית: נסיון להערכה מחודשתד"ר שגיא שפר
סמינרב14:00-10:00א361 גילמןמטלה
א'0621339301מיקרו-היסטוריה ואנתרופולוגיהפרופ' יגאל חלפין
סמינרג20:00-16:00א361 גילמןמטלה
א'0621854201ספרות ומעורבות באמריקה הלטינית ובספרד במאה ה-20דר' רוזלי סיטמן
סמינרב10:00-08:00215 וובמטלה
א'0621854201ספרות ומעורבות באמריקה הלטינית ובספרד במאה ה-20דר' רוזלי סיטמן
סמינרד10:00-08:00215 וובמטלה
א'0621269301מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית: מי סלל את הדרך למהפכה?ד"ר ורה קפלן
סמינרה18:00-14:00א361 גילמןמטלה
א'0621906501היסטוריה של מגדר ושל המיניותד"ר מיכל שפירא
סמינרג20:00-16:00262 גילמןמטלה
א'0621906101מחנות שבויים, מחנות ריכוז, מחנות עבודה -עולם המחנות במחצית הפרופ' איריס רחמימוב
סמינרד14:00-10:00449 גילמןמטלה
א'0621338301תולדות הגוףפרופ' מיכאל זכים
סמינרא20:00-18:00א362 גילמןמטלה
א'0621338301תולדות הגוףפרופ' מיכאל זכים
סמינרה20:00-18:00א362 גילמןמטלה
א'0680425401מלחמת האזרחים ספרות והיסטוריהפרופ' אורי ש. כהן
סמינרה16:00-12:00א317 גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0621329701קארל מרקספרופ' יגאל חלפין
סמינרג20:00-16:00א362 גילמןמטלה
ב'0621329801מלחמת העולם השנייה כמלחמה טוטאליתד"ר מיכל שפירא
סמינרד20:00-16:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
ב'0621329901גישות בחקר הנאציזם: קולוניאליזם, מודרניות וגזעד"ר אמיר טייכר
סמינרב12:00-08:00449 גילמןמטלה
ב'0621339401החיים שאחרי: ההגליה וההגירה ברוסיה בתקופה המודרניתד"ר ורה קפלן
סמינרה18:00-14:00א362 גילמןמטלה
ב'0621336901נוסעים-כותבים לטינו-אמריקאים: מבוליבר ועד צ'ה גווארהד"ר אורי פרויס
סמינרד18:00-14:00א362 גילמןמטלה
ב'0621350001היסטוריה מעשיתד"ר שגיא שפר
סמינרב12:00-08:00455 גילמןמטלה
•מס' מקומות מוגבל, ההרשמה באישור המרצה
ב'0621338501ניו יורק: היסטוריה גלובליתפרופ' מיכאל זכים
סמינרא20:00-18:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
ב'0621338501ניו יורק: היסטוריה גלובליתפרופ' מיכאל זכים
סמינרה20:00-18:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
ב'0621338601מהפכה ומהפכת נגד באמריקה הלטינית, 1990-1959פרופ' חררדו לייבנר
סמינרב20:00-16:00א362 גילמןמטלה
ב'0626390201Legacies of American Slaveryד"ר יעל שטרנהל
סמינרב20:00-16:00304 גילמןמטלה
778-00:00-00:00מטלה
#חיבור אישי לתלמידי התכנית היסטוריה ותעודת הוראה
795-00:00-00:00מטלה
#שיעורי בחירה מחוגים אחרים
•ניתן לבחור שיעור אחד מהשיעורים מחוגים אחרים במהלך התו
#שנתי
א'0693202201מהגרים ופליטים מאפריקה בישראל - קורס משלב תיאוריה עם התנסותפרופ' גליה צבר
סדנהד14:00-12:00306 גילמןמטלה
ב'0693202201מהגרים ופליטים מאפריקה בישראל - קורס משלב תיאוריה עם התנסותפרופ' גליה צבר
סדנהא16:00-14:00306 גילמןמטלה
#סמסטר א'
א'0659612601היסטוריה אינטלקטואלית א'פרופ' שאול קציר
שיעורב12:00-10:00326 גילמןמטלה
א'0659515501שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברהפרופ' עמוס מוריס- רייך
שיעורג20:00-18:00278 גילמןמטלה
א'1880090101משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומיפרופ' רות רונן
שיעור00:00- מטלה
#סמסטר ב'
ב'0659261101היסטוריה אינטלקטואלית ב'פרופ' ליאו קורי
שיעורב14:00-12:00278 גילמןמטלה
ב'1880090102משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומיפרופ' רות רונן
שיעור00:00- מטלה
649-00:00-00:00מטלה
652-00:00-00:00מטלה
$תואר שני
#הקורסים הבאים מיועדים לתלמידי המסלול המחקרי בלבד
#שנתי
א'0621950001סדנת כתיבהד"ר שגיא שפר
סדנהג18:00-16:00 מטלה
ב'0621950001סדנת כתיבהד"ר שגיא שפר
סדנהג18:00-16:00212 רוזנברגמטלה
ב'0621950001סדנת כתיבהד"ר שגיא שפר
סדנהג20:00-18:00211 רוזנברגמטלה
#מעבדות מחקר של בית הספר להיסטוריה
•ההשתתפות מותנית באישור המרצה
•יש לקבל את אישור יועץ החוג ומרצה המעבדה
•ההשתתפות המלאה כולל הגשת הרפרט תחשב ל-4 ש"ס
א'0645401301אמון ואמונה ברפואהפרופ' מירי שפר-מוסנזון
סמינרה16:00-14:00261 גילמןמטלה
ב'0645401301אמון ואמונה ברפואהפרופ' מירי שפר-מוסנזון
סמינרה16:00-14:00א317 גילמןמטלה
א'0645401401המעבדה להיסטוריה של משבר האקליםפרופ' און ברק
סמינרב14:00-12:00א317 גילמןמטלה
ב'0645401401המעבדה להיסטוריה של משבר האקליםפרופ' און ברק
סמינרב14:00-12:00א317 גילמןמטלה
א'0645401501יוצרות וכותבים מדע - כתב עת סטודנטיאלי של ביה"ס להיסטוריהפרופ' צבר גליה
סמינרד12:00-10:00א317 גילמןמטלה
ב'0645401501יוצרות וכותבים מדע - כתב עת סטודנטיאלי של ביה"ס להיסטוריהפרופ' צבר גליה
סמינרא18:00-16:00א317 גילמןמטלה
•יש להגיש מועמדות לקבלה למעבדה. להציג רקורד לימודים לדוגמת
669-00:00-00:00מטלה
#הקורסים הבאים מיועדים לתלמידי המ"א בשני המסלולים: העיוני וה
#העת העתיקה
#סמסטר א'
א'0621600501סמינר מחלקתי בעת העתיקה א'פרופ' יונתן פרייס
סמינרג18:00-16:00א317 גילמןמטלה
א'0621206401"כה אמר זרטוסטרא": מקורות ומורשת הדת הזורואסטריתפרופ' דומניקו אגוסטיני
סמינרד20:00-16:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0621600601סמינר מחלקתי בעת העתיקה ב'פרופ' יונתן פרייס
סמינרג18:00-16:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0621207001אופני סיפור העבר בעולם העתיקפרופ' סילבי הוניגמן
סמינרג16:00-14:00א317 גילמןמטלה
ב'0621207001אופני סיפור העבר בעולם העתיקפרופ' סילבי הוניגמן
סמינרה16:00-14:00א361 גילמןמטלה
ב'0621206901סיורים בעולם הבא מזרתוסטרא לדנטהפרופ' דומניקו אגוסטיני
סמינרד20:00-16:00א361 גילמןמטלה
ב'0621604201מפרינקיפאס לבסילאוס: תפקיד הקיסר ברומא ובביזנטיוןפרופ' אבשלום לניאדו
סמינרה12:00-08:00א361 גילמןמטלה
693-00:00-00:00מטלה
#ימי הביניים
#סמסטר א'
א'0621654001בריאות ואמונה בימי הביניים המאוחריםד"ר נעמה כהן-הנגבי
הדרכה אישיתג12:00-10:00304 גילמןמטלה
• מס' המקומות מוגבל, הרישום באישור המרצה
ב'0677414401לחקור עבדות מרומא לימי הביניים: סדנה בהיסטוריה חברפרופ' יובל רוטמן
סמינרג14:00-10:00203 חדר מורים קרטרמטלה
#סמסטר ב'
ב'0621242701מקומות ומסעות בארץ הקודש בימי הבינייםד"ר נעמה כהן-הנגבי
סמינרג12:00-08:0002 קיקואיןמטלה
756-00:00-00:00מטלה
#העת החדשה המוקדמת
#סמסטר א'
א'0621273701היסטוריה וספרות ברנסנס הצרפתיפרופ' נדין קופרטי-צור
סמינרד20:00-16:00304 גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0621703801חיי מנזר בעת החדשה המוקדמתפרופ' תמר הרציג
הדרכה אישיתג18:00-16:00362 גילמןמטלה
• מס' המקומות מוגבל, הרישום באישור המרצה
ב'0621705401ידע וחברה בעת החדשה המוקדמתד"ר עודד רבינוביץ
הדרכה אישיתג12:00-10:00497 גילמןמטלה
• מס' המקומות מוגבל, הרישום באישור המרצה
ב'0621274401סוגיות מגדריות בצרפת הטרום מודרניתפרופ' נדין קופרטי-צור
סמינרד14:00-10:00449 גילמןמטלה
688-00:00-00:00מטלה
#אירופה בעת החדשה
#סמסטר א'
א'0621339301מיקרו-היסטוריה ואנתרופולוגיהפרופ' יגאל חלפין
סמינרג20:00-16:00א361 גילמןמטלה
א'0621906101מחנות שבויים, מחנות ריכוז, מחנות עבודה -עולם המחנות במחצית הפרופ' איריס רחמימוב
סמינרד14:00-10:00449 גילמןמטלה
א'0621269301מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית: מי סלל את הדרך למהפכה?ד"ר ורה קפלן
סמינרה18:00-14:00א361 גילמןמטלה
א'0621906501היסטוריה של מגדר ושל המיניותד"ר מיכל שפירא
סמינרג20:00-16:00262 גילמןמטלה
א'0621907401נשאי מחלות: מחקר היסטוריה ותרבותיד"ר אמיר טייכר
הדרכה אישיתד12:00-10:00450 גילמןמטלה
• מס' המקומות מוגבל, הרישום באישור המרצה
#סמסטר ב'
ב'0621329701קארל מרקספרופ' יגאל חלפין
סמינרג20:00-16:00א362 גילמןמטלה
ב'0621339401החיים שאחרי: ההגליה וההגירה ברוסיה בתקופה המודרניתד"ר ורה קפלן
סמינרה18:00-14:00א362 גילמןמטלה
ב'0621329801מלחמת העולם השנייה כמלחמה טוטאליתד"ר מיכל שפירא
סמינרד20:00-16:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
ב'0621329901גישות בחקר הנאציזם: קולוניאליזם, מודרניות וגזעד"ר אמיר טייכר
סמינרב12:00-08:00449 גילמןמטלה
774-00:00-00:00מטלה
#התכנית הבינאוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה
•קורסי חובה בינאוניברסיטאים מיועדים לתלמידי התכנית בלבד
אב0621970101סמינר בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופהד"ר דינה מויאל
סמינרא20:00-16:00זום -מטלה
•המפגשים מתקיימים אחת לחודש
•סמסטר א': 17.10.21;14.11.21;12.12.21;2.1.22
•סמסטר ב': 27.2.22;27.3.22;1.5.22;29.5.22
709-00:00-00:00מטלה
#ארצות הברית
#סמסטר א'
א'0621338301תולדות הגוףפרופ' מיכאל זכים
סמינרא20:00-18:00א362 גילמןמטלה
א'0621338301תולדות הגוףפרופ' מיכאל זכים
סמינרה20:00-18:00א362 גילמןמטלה
א'0621803201כלואים: בין רווחה לבין ענישה בארצות הבריתד"ר נעמה מאור
סמינרב20:00-16:00260 גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0621338501ניו יורק: היסטוריה גלובליתפרופ' מיכאל זכים
סמינרא20:00-18:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
ב'0621338501ניו יורק: היסטוריה גלובליתפרופ' מיכאל זכים
סמינרה20:00-18:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
ב'0626390201Legacies of American Slaveryד"ר יעל שטרנהל
סמינרב20:00-16:00304 גילמןמטלה
ב'0626426001Hollywood and Politicsפרופ סטיבן רוס
סמינרא20:00-16:00103 וובמטלה
ב'0626426001Hollywood and Politicsפרופ סטיבן רוס
סמינרד20:00-16:00212 רוזנברגמטלה
*סמינר מרוכז שמתקיים 4 שבועות במהלך חודש מאי 2022
* הסמינר יועבר בשפה האנגלית וייחשב כסמינר של 2 ש"ס
#אמריקה הלטינית
#סמסטר א'
א'0621854201ספרות ומעורבות באמריקה הלטינית ובספרד במאה ה-20דר' רוזלי סיטמן
סמינרב10:00-08:00215 וובמטלה
א'0621854201ספרות ומעורבות באמריקה הלטינית ובספרד במאה ה-20דר' רוזלי סיטמן
סמינרד10:00-08:00215 וובמטלה
#סמסטר ב'
ב'0621338601מהפכה ומהפכת נגד באמריקה הלטינית, 1990-1959פרופ' חררדו לייבנר
סמינרב20:00-16:00א362 גילמןמטלה
749-00:00-00:00מטלה
# סמינרים לבחירה מחוגים אחרים
•ניתן לבחור קורס אחד מחוג אחר במהלך התואר
•בסמינר מחוץ לחוג ניתן להגיש עבודת רפרט בלבד
#סמסטר א'
א'0659258801קונטיגננטיות היסטורית וcounterfactuals במאה העשריםפרופ' עמוס מוריס- רייך
סמינרב16:00-12:00449 גילמןמטלה
א'0659828001מהמכני לדיגיטלי: שינויים טכנולוגיים, מדעיים וחברתיים מהמאה הפרופ' שאול קציר
סמינרג14:00-10:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
א'0687445201גישות לכתיבת ההיסטוריה של סין המודרניתפרופ' מרק גמזה
סמינרה20:00-16:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה