סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
החוג לספרות
$ לימודי התואר הראשון
לימודי ליבה (מסגרת 120)
א'0680100501מזשיר: מונחי יסוד בשירה *ד"ר דנה אולמרט
שיעורג12:00-10:00282 גילמןמטלה
• חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל *
א'0680100601תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירהגב' נעה שבתאי
תרגילד12:00-10:00101 דן-דודמטלה
א'0680100602תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירהגב' ענבר גדרון
תרגילד16:00-14:00102 דן-דודמטלה
א'0680100603תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירהגב' תמרי גודארד
תרגילה14:00-12:00317 גילמןמטלה
א'0680111201התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20*פרופ' מיכאל גלוזמן
שיעורג14:00-12:00326 גילמןמטלה
• חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל *
א'0680111301תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20מר יונתן תדמור
תרגילג18:00-16:00317 גילמןמטלה
א'0680111302תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20גב' יערה אדלסבורג
תרגילה12:00-10:00102 דן-דודמטלה
א'0680111303תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20גב' מאיה מיכאלי
תרגילה16:00-14:00102 דן-דודמטלה
א'0680130501המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב*פרופ' אורי ש. כהן
שיעורג16:00-14:00281 גילמןמטלה
• ניתן לקחת בשנה ב' *
ב'0680100001לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת *פרופ' איריס מילנר
שיעורג12:00-10:00326 גילמןמטלה
• חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל *
ב'0680111101תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורתגב' נגה לביא
תרגילד12:00-10:00102 דן-דודמטלה
ב'0680111102תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורתגב' אור נוי פיינר
תרגילד14:00-12:00278 גילמןמטלה
ב'0680111103תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורתגב' יערה אדלסבורג
תרגילה12:00-10:00א362 גילמןמטלה
ב'0680111601יצירות מופת בשירת ימי הביניים *ד"ר אריאל זינדר
שיעורג14:00-12:00282 גילמןמטלה
• ניתן לקחת בשנה ב' *
ב'0680100101צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד *ד"ר מיכל ארבל
שיעורג16:00-14:00281 גילמןמטלה
• ניתן לקחת בשנה ב' *
א'0680144501מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמיתד"ר אריאל זינדר
סדנהא14:00-12:00א361 גילמןמטלה
א'0680144502מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמיתפרופ' איריס מילנר
סדנהד14:00-12:00א361 גילמןמטלה
ב'0680144503מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמיתד"ר מיכל ארבל
סדנהד16:00-14:00262 גילמןמטלה
• לתלמידים שהחלו מתש"פ -יש לבחור סדנה אחת בלבד
קורס באנגלית (מסגרת 777)
ב'0680212601The Holocaust in American Cultureד"ר חנה פולין-גלאי
שיעורה16:00-14:00306 גילמןמטלה
• הקורס אינו מיועד לתלמידי שנה א' *
שיעורי בחירה בספרות (מסגרת 130)
@ קורסי מבוא
א'0680324201תיאוריה צרפתית במאה ה-20 אפרופ' עירן דורפמן
שיעורא16:00-14:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0680324201תיאוריה צרפתית במאה ה-20 אפרופ' עירן דורפמן
שיעורג16:00-14:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0680730301מבוא לתורת התרגוםד"ר רן הכהן
שיעורא14:00-12:00307 גילמןמטלה
א'0680313501גרמניה/1800פרופ' גלילי שחר
שיעורב12:00-10:00277 גילמןמטלה
א'0680327501בין עברית לערביתד"ר אלמוג בהר
שיעורב16:00-14:00278 גילמןמטלה
א'0680323901הרומן הצרפתי במאה ה-19פרופ' מישל קאהן
שיעורג12:00-10:00307 גילמןמטלה
א'0680215801קריאה אקולוגית בספרות העבריתד"ר יחיל צבן
שיעורד12:00-10:00104 רוזנברגמטלה
א'0680208301סיפורת לטינו אמריקאיתד"ר דניאל בלאושטיין
שיעורד16:00-14:00277 גילמןמטלה
א'0680328601מבוא לספרות ופסיכואנליזהפרופ' איריס מילנר
שיעורד18:00-16:00281 גילמןמטלה
א'0680120301מבוא לספרות העממיתד"ר נגה ליבי כהן
שיעורה12:00-10:00220 גילמןמטלה
א'0680318801נשים ויידישד"ר חנה פולין-גלאי
שיעורה16:00-14:00306 גילמןמטלה
ב'0680328901פמניזם וספרותד"ר דנה אולמרט
שיעורב14:00-12:00277 גילמןמטלה
ב'0680208901מניפסטים - לעשות דברים עם מילים *ד"ר ננה אריאל
שיעורב16:00-14:00279 גילמןמטלה
ב'0680329201הרומן הצרפתי במאה ה-20פרופ' מישל קאהן
שיעורג12:00-10:00307 גילמןמטלה
ב'0609100301מהי תרבות? בין מערב למזרחד"ר אלמוג בהר
שיעורג20:00-18:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
ב'0680329601המכונה: ספרות ותיאוריהד"ר עפרי אילני
שיעורה14:00-12:00277 גילמןמטלה
ב'0680212601The Holocaust in American Cultureד"ר חנה פולין-גלאי
שיעורה16:00-14:00306 גילמןמטלה
@ קורסי קריאה
א'0680328801האחים קרמזוב- מבוא לבעיות הרומן של דוסטוייבסקיד"ר דינה ברדיצ'בסקי
שיעורג14:00-12:00261 גילמןמטלה
א'0680328801האחים קרמזוב- מבוא לבעיות הרומן של דוסטוייבסקיד"ר דינה ברדיצ'בסקי
שיעורה14:00-12:00260 גילמןמטלה
א'0680215301קריאה מקרוב: דרכים בפרשנות השירהפרופ' אבנר הולצמן
שיעורד14:00-12:00104 רוזנברגמטלה
א'0680328401ספרות איטלקית עכשוויתפרופ' אורי ש. כהן
שיעורד18:00-16:00278 גילמןמטלה
ב'0680302201סיפורי היינריך פון קלייסט *ד"ר רן הכהן
שיעורא16:00-14:00307 גילמןמטלה
ב'0680215601יצירות מופת בשירה העברית: שירי מחאהד"ר דנה אולמרט
שיעורב16:00-14:00278 גילמןמטלה
ב'0680215201קריאה בשירי ר' יהודה הלויד"ר אריאל זינדר
שיעורג12:00-10:00211 רוזנברגמטלה
ב'0680215701שירה ישראלית במאה ה-21פרופ' מיכאל גלוזמן
שיעורג14:00-12:00307 גילמןמטלה
ב'0680329001האמת על "המלט"*מר דרור משעני
שיעורד18:00-16:00277 גילמןמטלה
• הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א' *
ב'0680215401קוויריחנהד"ר גיא ארליך
שיעורה12:00-10:00220 גילמןמטלה
@ קורסים מתקדמים
א'0680215101חברות אמת: איוב ואבן גבירולד"ר אריאל זינדר
שיעורא12:00-10:00305 גילמןמטלה
א'0680701601אלף שנה לאבן גבירול -קבוצת מחקר ועשייה*ד"ר אריאל זינדר
שיעורא18:00-16:00306 גילמןמטלה
•הרישום באישור מרצה ומיועד לתלמידי שנה ב' ו-ג'*
א'0680329701הספרות בראי פילוסופיה צרפתית עכשווית: על האסתטי והפוליטיד"ר קרן שחר
שיעורב14:00-12:00361 גילמןמטלה
א'0680327201הפנטסטי בראי הקוגניציהפרופ' ישעיהו שן
שיעורב14:00-12:00456 גילמןמטלה
א'0680210101ז'אנרים, קונבנציות וקלישאותד"ר ננה אריאל
שיעורב16:00-14:00277 גילמןמטלה
א'0680329301היסטריה והתנגדות נשיתד"ר חן אדלסבורג
שיעורב18:00-16:00277 גילמןמטלה
א'0680213801שירה בעידן הקיצוניותמר שי עבדי
שיעורג18:00-16:00307 גילמןמטלה
א'0680317901האחים שבתאיפרופ' מיכאל גלוזמן
שיעורד14:00-12:00456 גילמןמטלה
א'0680328701לאסוף, לאגור, לכתובמר גיא פרחי
שיעורה18:00-16:00278 גילמןמטלה
ב'0680325401צדק ופמיניזםד"ר עידית אלפנדרי
שיעורא12:00-10:00305 גילמןמטלה
ב'0680329101מי גנב את "המכתב הגנוב"?מר דרור משעני
שיעורא14:00-12:00277 גילמןמטלה
ב'0680328501סיפורי היעשותד"ר אייל דותן
שיעורב12:00-10:00456 גילמןמטלה
ב'0680701101סדנת יצירה ותרגום בין ערבית, אנגלית ועבריתד"ר אלמוג בהר
סדנהב14:00-12:00261 גילמןמטלה
ב'0680328301קשב לספוקן וורד - בעקבות המילים העוזבות את הדףד"ר אמיר חרש
שיעורב18:00-16:00307 גילמןמטלה
ב'0680215501החיים על פי מיכאיל בחטין: יצירה, פרשנות וחיצוניותד"ר דינה ברדיצ'בסקי
שיעורג16:00-14:00307 גילמןמטלה
ב'0680312901החוויה הנאראטיביתד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורד12:00-10:00220 גילמןמטלה
ב'0680329501"מר לאופולד בלום אוכל מתוך עונג": אכילה במרחב המודרניסטיד"ר טליה עבו
שיעורד12:00-10:00205 רוזנברגמטלה
ב'0680800001תחנות בתולדות הביקורת העבריתפרופ' אבנר הולצמן
שיעורד14:00-12:00307 גילמןמטלה
ב'0680329401משבר הגבריות בפוסטמודרניזם האמריקאיד"ר חן אדלסבורג
שיעורד16:00-14:00277 גילמןמטלה
@ הכנה לסמינר
ב'0680300001אליס בארץ הפלאות, או איך לכתוב סמינרד"ר ננה אריאל
סדנהג14:00-12:00א361 גילמןמטלה
קורסי "חיבור אישי" (מסגרת 134)
@ אינם מיועדים לתלמידי כתיבה יוצרת או תרגום ספרות
א'0680604901סדנת עריכה עצמית ומשוב עמיתיםד"ר אמיר חרש
סדנהה18:00-16:00261 גילמןמטלה
א'0662296301לקראת קליניקה במדעי הרוח*ד"ר גל הרץ
סדנהה18:00-16:00א362 גילמןמטלה
• הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' *
א'0680701601אלף שנה לאבן גבירול -קבוצת מחקר ועשייה*ד"ר אריאל זינדר
שיעורא18:00-16:00306 גילמןמטלה
•הרישום באישור מרצה ומיועד לתלמידי שנה ב' ו-ג'*
ב'0680601901סדנה לכתיבת ביקורת ספרותד"ר אריק גלסנר
סדנהא12:00-10:00א362 גילמןמטלה
ב'0680701501המלט באפריקה, מולייר בתל-אביב: תרגום ספרותי בהקשר רב-תרבותימר ניר רצ'קובסקי
שיעורא14:00-12:00307 גילמןמטלה
סמינרים בספרות (מסגרת 143)
@תלמידי ב.א. מתקדמים בעלי ממוצע 85 ומעלה
@יכולים לבחור בסמינרים מלימודי התואר השני באישור המורה
א'0680426301המשוררים המקולליםפרופ' עירן דורפמן
סמינרא18:00-16:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0680425501האירוע: ספרות ופילוסופיהד"ר אייל דותן
סמינרב14:00-10:00455 גילמןמטלה
א'0680480401קריאה פוסט-קולוניאליתד"ר אלמוג בהר
סמינרב12:00-10:00102 דן-דודמטלה
א'0680426401מן הרומנטיקה למהפכה המודרניסטיתד"ר מיכל ארבל
סמינרב16:00-14:00455 גילמןמטלה
א'0680426401מן הרומנטיקה למהמהפכה המודרניסטיתד"ר מיכל ארבל
סמינרד16:00-14:00455 גילמןמטלה
א'0680425801המספר היהודי: מנדלי, שלום עליכם, עגנוןד"ר דינה ברדיצ'בסקי
סמינרג12:00-10:00א362 גילמןמטלה
א'0680425801המספר היהודי: מנדלי, שלום עליכם, עגנוןד"ר דינה ברדיצ'בסקי
סמינרה12:00-10:00א361 גילמןמטלה
א'0680425201כתר מלכותד"ר אריאל זינדר
סמינרג14:00-12:00א361 גילמןמטלה
א'0680425901אתיופיה: נצרות ויהדות, דמיון ומציאותד"ר רן הכהן
סמינרג20:00-18:00455 גילמןמטלה
א'0680426201הסיפור הקצר בראי הקוגניציהפרופ' ישעיהו שן
סמינרד14:00-12:00א362 גילמןמטלה
א'0680425301מושג הריאליזם ומימושו בספרות העבריתפרופ' אבנר הולצמן
סמינרד20:00-16:00212 רוזנברגמטלה
א'0680425401מלחמת האזרחים ספרות והיסטוריהפרופ' אורי ש. כהן
סמינרה16:00-12:00א317 גילמןמטלה
ב'0680426001כתיבה ירוקה: טבע, ספרות ומשבר האקליםד"ר חנה פולין-גלאי
סמינרא16:00-12:00211 רוזנברגמטלה
ב'0680425701"סאקי-נאמה": אבן גבירול, חאפז, גתה ואחריםפרופ' גלילי שחר
סמינרב14:00-12:00א361 גילמןמטלה
ב'0680426101שירה מזרחיתפרופ' יוחאי אופנהיימר
סמינרד14:00-10:00323 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0680411301ספרות, חברה ופוליטיקהפרופ' מישל קאהן
סמינרה14:00-10:00א317 גילמןמטלה
התוכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונח מוזס (מסגרת 150)
# סדנאות שנה א' - פרוזה ושירה
א'0680600201סדנה בשירה (לשנה א')גב' ליאת קפלן
סדנהב12:00-10:00211 דן-דודמטלה
א'0680600001סדנה בפרוזה (לשנה א')מר דרור משעני
סדנהה18:00-16:00א317 גילמןמטלה
ב'0680600202סדנה בשירה (לשנה א')גב' ליאת קפלן
סדנהב12:00-10:00א361 גילמןמטלה
ב'0680600002סדנה בפרוזה (לשנה א')מר דרור משעני
סדנהה16:00-14:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
# סדנאות כתיבה שנים ב' ו-ג'
א'0680621201עולמות הסיפור הקצר: סדנת פרוזהגב' עינת יקיר
סדנהא12:00-10:00א317 גילמןמטלה
א'0680621101סדנת כתיבה: קולות בשירהגב' עדי קיסר
סדנהד12:00-10:00א362 גילמןמטלה
א'0680604901סדנת עריכה עצמית ומשוב עמיתיםד"ר אמיר חרש
סדנהה18:00-16:00261 גילמןמטלה
ב'0680620901כתיבה על ציור: סדנת פרוזהפרופ' דרור בורשטיין
סדנהב14:00-12:00260 גילמןמטלה
ב'0680621301שירה ושאלת המגורים בחלל: סדנהגב' שרון אס
סדנהד14:00-12:00455 גילמןמטלה
ב'0680621001סדנה בכתיבה מתכננת: סדנת פרוזהמר דרור משעני
סדנהה18:00-16:00א317 גילמןמטלה
@קורסי חובה למסלול
אב0680560001סדנת עריכה: "לכל הרוחות" *ד"ר דנה אולמרט
סדנהג16:00-14:00א362 גילמןמטלה
• רישום ידני, באישור המורה *
ב'0680601901סדנה לכתיבת ביקורת ספרותד"ר אריק גלסנר
סדנהא12:00-10:00א362 גילמןמטלה
ב'0680606001סדנה: מסיפור לתסריטגב' איילת גונדר גושן
סדנהב20:00-16:00261 גילמןמטלה
• הקורס יינתן במחצית הראשונה של הסמסטר
@ סדנאות ממסלול תרגום למסלול כתיבה יוצרת
א'0680702801סדנה בעריכת תרגוםד"ר רן הכהן
סדנהא16:00-14:00א361 גילמןמטלה
ב'0680601601סדנה בתרגום פרוזה *ד"ר רן הכהן
סדנהא18:00-16:00א362 גילמןמטלה
• מומלץ לקחת קודם את הסדנה בעריכת תרגום *
ב'0680701101סדנת יצירה ותרגום בין ערבית, אנגלית ועבריתד"ר אלמוג בהר
סדנהב14:00-12:00261 גילמןמטלה
# קורסים מהחוג ללשון עברית
• ניתן ללמוד קורסים אחרים מהחוג ללשון עברית באישור החוגים
א'0614140301קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאיםגב' עינב פלק
שיעורד14:00-12:00זום -מטלה
• רישום באישור המרצה *
א'0614140201העברית ממעוף הציפורד"ר עמנואל מסטיי
שיעורב20:00-18:00זום -מטלה
א'0614140701תחביר עבריגב' עינב פלק
שיעורד18:00-16:00זום -מטלה
א'0614243401סמנטיקהד"ר ורד סיידון
שו"תג18:00-16:00106 רוזנברגמטלה
ב'0614140702תחביר עבריגב' עינב פלק
שיעורב14:00-12:00209 רוזנברגמטלה
ב'0614140302קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאיםגב' עינב פלק
שיעורד14:00-12:00102 רוזנברגמטלה
• רישום באישור המרצה *
מסלול תרגום (מסגרת 154)
@ מבואות חובה - שנה א'
א'0680730301מבוא לתורת התרגוםד"ר רן הכהן
שיעורא14:00-12:00307 גילמןמטלה
• בתשפ"ב הקורס "תולדות תרגומי המקרא" לא יינתן
@ סדנאות חובה
א'0680702801סדנה בעריכת תרגוםד"ר רן הכהן
סדנהא16:00-14:00א361 גילמןמטלה
ב'0680601601סדנה בתרגום פרוזה *ד"ר רן הכהן
סדנהא18:00-16:00א362 גילמןמטלה
• מומלץ לקחת קודם את הסדנה בעריכת תרגום *
@ סדנה בתרגום (ז'אנר נוסף)
ב'0680701101סדנת יצירה ותרגום בין ערבית, אנגלית ועבריתד"ר אלמוג בהר
סדנהב14:00-12:00261 גילמןמטלה
ב'0668206801סדנת תרגום ועריכה 3ד"ר דורית שילה
שו"תד18:00-16:00279 גילמןמטלה
• ידע בסיסי בשפה הצרפתית *
@ קורסי בחירה בתרגום ותרגומיות
א'0680324201תיאוריה צרפתית במאה ה-20 אפרופ' עירן דורפמן
שיעורא16:00-14:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0680324201תיאוריה צרפתית במאה ה-20 אפרופ' עירן דורפמן
שיעורג16:00-14:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0680327501בין עברית לערביתד"ר אלמוג בהר
שיעורב16:00-14:00278 גילמןמטלה
א'0680318801נשים ויידישד"ר חנה פולין-גלאי
שיעורה16:00-14:00306 גילמןמטלה
ב'0680701501המלט באפריקה, מולייר בתל-אביב: תרגום ספרותי בהקשר רב-תרבותימר ניר רצ'קובסקי
שיעורא14:00-12:00307 גילמןמטלה
# קורסים מהחוג ללשון עברית
• ניתן ללמוד קורסים אחרים מהחוג ללשון עברית באישור החוגים
א'0614140301קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאיםגב' עינב פלק
שיעורד14:00-12:00זום -מטלה
• רישום באישור המרצה *
א'0614140201העברית ממעוף הציפורד"ר עמנואל מסטיי
שיעורב20:00-18:00זום -מטלה
א'0614140701תחביר עבריגב' עינב פלק
שיעורד18:00-16:00זום -מטלה
א'0614243401סמנטיקהד"ר ורד סיידון
שו"תג18:00-16:00106 רוזנברגמטלה
ב'0614140702תחביר עבריגב' עינב פלק
שיעורב14:00-12:00209 רוזנברגמטלה
ב'0614140302קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאיםגב' עינב פלק
שיעורד14:00-12:00102 רוזנברגמטלה
• רישום באישור המרצה *
קורסי מגוון (מסגרת 120)
• בחירה בקורסים בהיקף 4 ש"ס לתלמידים שהחלו לימודיהם בתש"ף
• לא ניתן ללמוד קורסי מגוון מחוגי האם
א'0612200501קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדוםד"ר אסנת ברתור
שיעורא12:00-10:00280 גילמןמטלה
א'0662145001מבוא לרטוריקהד"ר ננה אריאל
שיעורא14:00-12:00326 גילמןמטלה
א'0672110201מבוא לספרות יווניתד"ר טדי פסברג
שיעורא14:00-12:00278 גילמןמטלה
א'0671109101מבוא לאמנות בדרום-מערב אסיה: 3,500 - 500 לפני הספירהד"ר עדו קוך
שיעורב12:00-10:00א206 מכסיקומטלה
א'0631349601תולדות הספרות הקלאסית א'ד"ר אמיר לרנר
שיעורב12:00-10:00102 וובמטלה
א'0616102201מיהו יהודי ומהי היהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית אפרופ' רון מרגולין
שיעורב12:00-10:00282 גילמןמטלה
א'0616131101מבוא למיסטיקה יהודיתפרופ' אדם אפטרמן
שיעורב14:00-12:00281 גילמןמטלה
א'0618104101מבוא לפילוסופיה של המדעד"ר אורי בלקינד
שיעורב16:00-14:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'0627101001מבוא לבלשנות: מבט פנורמיפרופ' איה מלצר-אשר
שיעורב16:00-14:00001 וובמטלה
א'0677115101תולדות השואה - קורס מקווןפרופ' חוי דרייפוס
שיעורב20:00-18:00זום -מטלה
א'0614140201העברית ממעוף הציפורד"ר עמנואל מסטיי
שיעורב20:00-18:00זום -מטלה
א'0616100501מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הבינייםד"ר עומר מיכאליס
שיעורג16:00-14:00282 גילמןמטלה
א'0672152201שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיהפרופ' אורי יפתח
שיעורד12:00-10:00278 גילמןמטלה
א'0672120201מבוא לספרות רומיתד"ר טדי פסברג
שיעורד14:00-12:00278 גילמןמטלה
א'0622100301מבוא לדת ולתרבות האסלאםד"ר עידו בן-עמי
שיעורד16:00-14:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'0662118001זהות בעולם המודרניד"ר נועה גדי
שיעורד16:00-14:00326 גילמןמטלה
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר דקל טל
שיעורה16:00-14:00282 גילמןמטלה
א'0668140001צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנועד"ר עילי ראונר
שיעורה16:00-14:00326 גילמןמטלה
ב'0612302201משלים וחידות של טבע ביצירה המקראיתפרופ' דלית רום-שילוני
שיעורא16:00-14:00205 רוזנברגמטלה
ב'0618101802מבוא לפילוסופיה של המוסרד"ר נוה פרומר
שיעורב16:00-14:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0622204001משבר האקלים והמזה"תפרופ' און ברק
שיעורב16:00-14:00305 גילמןמטלה
ב'0662175701חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשהד"ר איתי שניר
שיעורב18:00-16:00326 גילמןמטלה
ב'0621109201חומר למחשבה: פרקים בהיסטוריה של האוכלפרופ' גדי אלגזי
שיעורג12:00-10:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0618104201מבוא לפילוסופיה הודיתד"ר רועי צהר
שיעורג18:00-16:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0618103202מבוא לפילוסופיה חדשהד"ר נועה נעמן צאודרר
שיעורד14:00-12:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0608118801'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשיםד"ר רוני הלפרן
שיעורה16:00-14:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
$ לימודי התואר השני
סמינרים וסדנאות לתואר שני (מסגרת 620)
# קורסי חובה
אב0680900101סמינר החוג לספרות *ד"ר דינה ברדיצ'בסקי
סמינרג18:00-16:00455 גילמןמטלה
• הסמינר יינתן אחת לשבועיים *
• חובה לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשפ"א ואילך *
א'0680502201מפגשי מחקרפרופ' מיכאל גלוזמן
סדנהד18:00-16:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0680502202מפגשי מחקרפרופ' עירן דורפמן
סדנהג20:00-18:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
# סמינרים
אב0680590601מבואות לספרות השוואתית*פרופ' גלילי שחר
סמינרב16:00-14:00א362 גילמןמטלה
• לתלמידים מצטיינים בלבד. רישום באופן ידני*
א'0680522801אין דבר כזה יחסים מינייםד"ר עידית אלפנדרי
סמינרא14:00-10:00א362 גילמןמטלה
א'0680590801אתה חברה שליד"ר דנה אולמרט
סמינרב14:00-10:00260 גילמןמטלה
א'0680831601ספרות יהודית מהי? המקרה של יידישד"ר חנה פולין-גלאי
סמינרב16:00-12:00212 רוזנברגמטלה
א'0680831501יהודים ונוצרים מתרגמים את התנ"ךד"ר אורן רומן
סמינרב18:00-16:00א362 גילמןמטלה
א'0680522901תשוקה וכוח בתיאטרון של חנוך לויןפרופ' יוחאי אופנהיימר
סמינרד14:00-10:00497 גילמןמטלה
א'0680523201בעקבות גיבורי הבדיוןפרופ' מישל קאהן
סמינרה14:00-10:00497 גילמןמטלה
א'0680523001יצירתיות בלשון הספרות: מבט קוגניטיביפרופ' ישעיהו שן
סמינרה18:00-16:00455 גילמןמטלה
ב'0680518001האם יש דובר בשיר הזה?ד"ר אריאל זינדר
סמינרא14:00-10:00262 גילמןמטלה
ב'0680523101הולדת הטרגדיה: בעקבות ניטשהפרופ' עירן דורפמן
סמינרא20:00-16:00262 גילמןמטלה
ב'0680522501מכתביםפרופ' איריס מילנר
סמינרג16:00-12:00261 גילמןמטלה
ב'0677405301המשפחה היהודית במזרח אירופה: היסטוריה וספרות, דימוי ומציאותפרופ' דוד אסף
סמינרד20:00-16:00202 חדר מורים קרטרמטלה
ב'0680522601הנוסח הפטרבורגי מגוגול ועד ברודסקיד"ר דינה ברדיצ'בסקי
סמינרה14:00-10:00304 גילמןמטלה
# סדנאות כתיבה
• הרישום לסדנאות הכתיבה נעשה באופן ידני
אב0680560001סדנת עריכה: "לכל הרוחות" *ד"ר דנה אולמרט
סדנהג16:00-14:00א362 גילמןמטלה
• הסדנה תינתן אחת לשבועיים *
א'0680561401סדנה: מיצירת מופת לספרות ילדיםגב' תמי שם-טוב
סדנהג12:00-10:00212 דן-דודמטלה
א'0680561201סדנה: צורות של שירהפרופ' דרור בורשטיין
סדנהג14:00-12:00א362 גילמןמטלה
ב'0680561301סדנה: הכנה לכתיבת רומן עם רולאן בארתמר דרור משעני
סדנהא16:00-14:00א361 גילמןמטלה
@ ניתן ללמוד סמינרים נוספים, לפי ההנחיות בידיעון החוג
המסלול בספרות יידיש (תואר שני)
• רשימת הקורסים המלאה מופיעה בידיעון
• "תואר שני" -> "מסלולי לימוד"
# חטיבת קורסי ליבה
א'0680831601ספרות יהודית מהי? המקרה של יידישד"ר חנה פולין-גלאי
סמינרב16:00-12:00212 רוזנברגמטלה
# חטיבת קורסי מאגר
א'0680831501יהודים ונוצרים מתרגמים את התנ"ךד"ר אורן רומן
סמינרב18:00-16:00א362 גילמןמטלה
ב'0851674701הגולם, הדיבוק, והזיכרון הקולקטיבי: הדי תרבות היידיש בקולנועד"ר זהבית שטרן
שיעורג16:00-12:00211 מכסיקומטלה
המסלול בספרות רוסית ומזרח אירופה (תואר שני)
• רשימת הקורסים המלאה מופיעה בידיעון
• "תואר שני" -> "מסלולי לימוד"