סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
$ לימודי התואר הראשון החוג לפילוסופיה
שיעורי שנה א'
#סמסטר א'
שיעורי חובה (מסגרת 120)
#מבוא כללי ללוגיקה
א'0618101201מבוא ללוגיקהד"ר עפרה רכטר
שיעורא14:00-12:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
#קבוצות תרגיל צמודות לנ"ל
א'0618101202תרגיל צמוד למבוא ללוגיקהמר ענבל תמיר
תרגילב14:00-12:00262 גילמןמטלה
א'0618101208תרגיל צמוד למבוא ללוגיקהמר עודד שני דור
תרגילב14:00-12:00102 רוזנברגמטלה
א'0618101203תרגיל צמוד למבוא ללוגיקהמר עודד שני דור
תרגילג10:00-08:00262 גילמןמטלה
א'0618101204תרגיל צמוד למבוא ללוגיקהמר עתי קרמר
תרגילג16:00-14:00262 גילמןמטלה
א'0618101205תרגיל צמוד למבוא ללוגיקהמר דור זכרוביץ'
תרגילג20:00-18:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0618101206תרגיל צמוד למבוא ללוגיקהגב' נעם בלסיאנו
תרגילד12:00-10:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0618101207תרגיל צמוד למבוא ללוגיקהמר יריב ורשינסקי
תרגילה14:00-12:00262 גילמןמטלה
א'0618101210פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקהמר איתי מלמד
תרגילא18:00-16:00262 גילמןמטלה
א'0618101211פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקהגב' נעה כהן
תרגילג12:00-10:00262 גילמןמטלה
#שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית
א'0618103001מבוא לפילוסופיה יווניתפרופ' אורנה הררי
שיעורא18:00-16:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
#תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית
#חובה לתלמידי החוג:
א'0618103101ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א'מר איתי פרץ
תרגילא16:00-14:00101 דן-דודמטלה
א'0618103102ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב'גב' רונית צתרי
תרגילג16:00-14:00101 דן-דודמטלה
א'0618103103ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג'מר איתי אשור
תרגילד10:00-08:00101 דן-דודמטלה
א'0618103104ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ד'גב' לי גולדשטיין
תרגילה12:00-10:00101 דן-דודמטלה
#שיעור המבוא לפילוסופיה חדשה
א'0618103201מבוא לפילוסופיה חדשהד"ר נועה נעמן צאודרר
שיעורג18:00-16:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
#תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה
#חובה לתלמידי החוג:
א'0618106801מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה א'גב' ים וינברג
תרגילא12:00-10:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0618106802מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ב'גב' זוהר בן יאיר
תרגילא16:00-14:00304 גילמןמטלה
א'0618106803מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ג'גב' קורל שטאובר
תרגילג20:00-18:00260 גילמןמטלה
מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)
א'0618104101מבוא לפילוסופיה של המדעד"ר אורי בלקינד
שיעורב16:00-14:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'0618101801Introduction to Moral Philosophyד"ר יאיר לוי
שיעורב18:00-16:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'0618101901מבוא לפילוסופיה פוליטיתפרופ' אסף שרון
שיעורב20:00-18:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'0618104301מבוא לפילוסופיה סיניתפרופ' גליה פת-שמיר
שיעורג12:00-10:00001 וובמטלה
א'0618103701מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקהד"ר ירון סנדרוביץ
שיעורג14:00-12:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
#סמסטר ב'
#שיעורי חובה (מסגרת 120)
#שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית
ב'0618103002מבוא לפילוסופיה יווניתד"ר שרון וייסר
שיעורב14:00-12:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
#תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית
#חובה לתלמידי החוג:
ב'0618103105ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א'מר אלעד מוריה
תרגילג20:00-18:00101 דן-דודמטלה
ב'0618103106ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב'מר אורי ברון
תרגילד10:00-08:00101 דן-דודמטלה
ב'0618103107ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג'מר אוריאל כרמלי
תרגילה16:00-14:00101 דן-דודמטלה
#שיעור המבוא לפילוסופיה חדשה
ב'0618103202מבוא לפילוסופיה חדשהד"ר נועה נעמן צאודרר
שיעורד14:00-12:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
#תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה
#חובה לתלמידי החוג:
ב'0618106805מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה א'מר איתמר פופליקר
תרגילא16:00-14:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0618106806מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ב'גב' דנה קאופמן
תרגילב10:00-08:00א317 גילמןמטלה
ב'0618106807מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ג'גב' דנה עזריאל
תרגילג20:00-18:00א317 גילמןמטלה
ב'0618106808מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ד'גב' נעה כהן
תרגילד12:00-10:00א362 גילמןמטלה
#מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)
ב'0618101501מבוא לפילוסופיה של השפהד"ר ענת מטר
שיעורב12:00-10:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0618101802מבוא לפילוסופיה של המוסרד"ר נוה פרומר
שיעורב16:00-14:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0618105901מבוא לאסתטיקהפרופ' אלי פרידלנדר
שיעורג16:00-14:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0618104201מבוא לפילוסופיה הודיתד"ר רועי צהר
שיעורג18:00-16:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0618101601מבוא לפילוסופיה של הדתד"ר נחמה ורבין
שיעורה18:00-16:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
2722@00:00-00:00מטלה
קורסי מגוון (מסגרת 444)
#מההיצע הבא יש לבחור קורס 1 בשנה א, קורס נוסף במהלך שנים ב-ג
#יש לבחור קורסים שאינם מחוגי הלימוד של התלמיד
#סמסטר א'
א'0672110201מבוא לספרות יווניתד"ר טדי פסברג
שיעורא14:00-12:00278 גילמןמטלה
א'0662145001מבוא לרטוריקהד"ר ננה אריאל
שיעורא14:00-12:00326 גילמןמטלה
א'0627101001מבוא לבלשנות: מבט פנורמיפרופ' איה מלצר-אשר
שיעורב16:00-14:00001 וובמטלה
א'0672110901מבוא למיתולוגיה יווניתד"ר מזור מעין
שיעורג12:00-10:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
א'0680111201התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20*פרופ' מיכאל גלוזמן
שיעורג14:00-12:00326 גילמןמטלה
א'0680130501המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב*פרופ' אורי ש. כהן
שיעורג16:00-14:00281 גילמןמטלה
א'0616100501מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הבינייםד"ר עומר מיכאליס
שיעורג16:00-14:00282 גילמןמטלה
א'0614243401סמנטיקהד"ר ורד סיידון
שו"תג18:00-16:00106 רוזנברגמטלה
א'0622100301מבוא לדת ולתרבות האסלאםד"ר עידו בן-עמי
שיעורד16:00-14:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'0668140001צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנועד"ר עילי ראונר
שיעורה16:00-14:00326 גילמןמטלה
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר דקל טל
שיעורה16:00-14:00282 גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0671100102ארכיאולוגיה מהי?**פרופ' יובל גדות
שיעורא14:00-12:00220 גילמןמטלה
ב'0662310301שיח דיגיטליד"ר וייסמן כרמל
שיעורא20:00-18:00 מטלה
ב'0677412201משפט אייכמן והשפעתו בארץ ובעולםפרופ' רוני שטאובר
שיעורא16:00-14:00282 גילמןמטלה
ב'0622204001משבר האקלים והמזה"תפרופ' און ברק
שיעורב16:00-14:00305 גילמןמטלה
ב'0680100001לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת *פרופ' איריס מילנר
שיעורג12:00-10:00326 גילמןמטלה
ב'0680100101צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד *ד"ר מיכל ארבל
שיעורג16:00-14:00281 גילמןמטלה
ב'0672155701אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומאד"ר עידו יזרעלוביץ
שיעורה12:00-10:00280 גילמןמטלה
ב'0608118801'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשיםד"ר רוני הלפרן
שיעורה16:00-14:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
2470@00:00-00:00מטלה
מסלול חקר התודעה והקוגניציה (מסגרת 171)
אב0618917101סמינר מסלול חקר התודעה**ד"ר ירון סנדרוביץ
ג12:00-10:00449 גילמןמטלה
#שנה א'
א'1071990201בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים**פרופ' ליעד מודריק
שיעורא12:00-10:00204 נפתלימטלה
ב'0618717301מושג הנפש בתקופתנו(א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו**מר מאיר קורצוייל
שו"תג14:00-12:00306 גילמןמטלה
#שנה ב'
א'0618717201חידת התודעה: היבטים אפיסטמיים ואונטולוגיים**ד"ר ירון סנדרוביץ
שיעורג16:00-14:00א361 גילמןמטלה
ב'0618717401The Concept of Mind in Contemporary Philosophy (B)**ד"ר דוד קובץ'
שו"תד14:00-12:00א361 גילמןמטלה
• חובה לכל תלמידי המסלול בשנה א' או ב'
#קורסי בחירה יעודיים לתלמידי חקר התודעה והקוגניציה:
#תלמידי שנה ב' יבחרו קורס אחד מההיצע הבא
#תלמידי שנה ג' יבחרו שני קורסים מההיצע הבא
2438@00:00-00:00מטלה
א'0618522701שיעור קריאה: עמנואל לוינס - המוות והזמןגב' קרן יחזקאל
שיעורא12:00-10:00א361 גילמןמטלה
א'0618217501שיעור יסוד: החיה האנושיתד"ר דוד קובץ'
שיעורא14:00-12:00306 גילמןמטלה
א'0618271601שיעור יסוד: פילוסופיות של חיים במאה ה-19 וה-20פרופ' אלי פרידלנדר
שיעורג18:00-16:00306 גילמןמטלה
א'0618217601שיעור יסוד: פילוסופיה של הפעולהד"ר יאיר לוי
שיעורד12:00-10:00279 גילמןמטלה
ב'0618286501שיעור יסוד: פילוסופיה של הנפשד"ר יאיר לוי
שיעורב14:00-12:00305 גילמןמטלה
שיעורי שנים ב'-ג'
#סמסטר א'
שיעורי חובה (מסגרת 220)
א'0618220001מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרהד"ר ענת מטר
שיעורה12:00-10:00282 גילמןמטלה
#תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
#חובה לתלמידי החוג:
א'0618220101ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א'מר תמיר סויסה
תרגילא20:00-18:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0618220102ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב'מר תומר יהוד
תרגילד16:00-14:00א362 גילמןמטלה
2525@00:00-00:00מטלה
#קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)
א'0618206801ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א'מר עמר ליפסקר
תרגילא18:00-16:00304 גילמןמטלה
א'0618206801ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א'מר עמר ליפסקר
תרגילג14:00-12:00262 גילמןמטלה
א'0618206802ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב'מר מאיר קורצוייל
תרגילג20:00-18:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
א'0618206802ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב'מר מאיר קורצוייל
תרגילה20:00-18:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
#סמסטר ב'
#שיעורי חובה (מסגרת 220)
ב'0618220002מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרהפרופ' עילית פרבר
שיעורג20:00-18:00003 דן-דודמטלה
#תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
#חובה לתלמידי החוג:
ב'0618220103ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א'גב' דריה גורן
תרגילא14:00-12:00א362 גילמןמטלה
ב'0618220104ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב'גב' עדי ג'רסי
תרגילה16:00-14:00304 גילמןמטלה
ב'0618220105ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב'גב' דנה צוק רייפר
תרגילה16:00-14:00260 גילמןמטלה
2851@00:00-00:00מטלה
#קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)
ב'0618206803ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א'גב' נועה פטיש
תרגילב10:00-08:00א362 גילמןמטלה
ב'0618206803ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א'גב' נועה פטיש
תרגילה10:00-08:00א362 גילמןמטלה
ב'0618206804ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב'מר ארנון רוזנטל
תרגילג12:00-10:00101 דן-דודמטלה
ב'0618206804ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב'מר ארנון רוזנטל
תרגילד12:00-10:00101 דן-דודמטלה
ב'0618206805ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ג'מר דור מילר
תרגילג16:00-14:00455 גילמןמטלה
ב'0618206805ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ג'מר דור מילר
תרגילה14:00-12:00א362 גילמןמטלה
2736@00:00-00:00מטלה
שיעורים מתקדמים:
שיעורי המשך (מסגרת 122)
#יש ללמוד 2 שיעורי המשך לפחות במהלך התואר הראשון
#סמסטר א'
א'0618260101פילוסופיה של המוסר - שיעור המשךד"ר עמיחי עמית
שיעורא16:00-14:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'0618240101פילוסופיה של השפה - שיעור המשךד"ר דנה ריזנפלד
שיעורב14:00-12:00279 גילמןמטלה
א'0618235001תורת ההכרה ומטפיזיקה - שיעור המשךפרופ' רות ויינטראוב
שיעורב16:00-14:00279 גילמןמטלה
א'0618758501פילוסופיה פוליטית - שיעור המשךד"ר נוה פרומר
שיעורב20:00-18:00326 גילמןמטלה
א'0618240001אסתטיקה - שיעור המשךפרופ' רות רונן
שיעורג12:00-10:00279 גילמןמטלה
א'0618222501פילוסופיה סינית - שיעור המשךפרופ' גליה פת-שמיר
שיעורג16:00-14:00279 גילמןמטלה
א'0618222301פילוסופיה הודית - שיעור המשךפרופ' דני רוה
שיעורד14:00-12:00279 גילמןמטלה
א'0618745801לוגיקה - שיעור המשךד"ר עפרה רכטר
שיעורד16:00-14:00306 גילמןמטלה
א'0618745802לוגיקה - שיעור המשך, תרגיל צמוד לנ"למר שי אטר
תרגילה18:00-16:00307 גילמןמטלה
א'0618220901פילוסופיה של הדת - שיעור המשךד"ר נחמה ורבין
שיעורה14:00-12:00279 גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0659461301פילוסופיה של המדע המשךד"ר אורי בלקינד
שיעורב16:00-14:00280 גילמןמטלה
שיעורי יסוד בפילוסופיה (מסגרת 224)
#יש ללמוד 2 שיעורי יסוד לפחות במהלך התואר הראשון
#סמסטר א'
א'0618217501שיעור יסוד: החיה האנושיתד"ר דוד קובץ'
שיעורא14:00-12:00306 גילמןמטלה
א'0618226501שיעור יסוד: טרגדיה ופילוסופיהפרופ' רות רונן
שיעורב12:00-10:00279 גילמןמטלה
א'0618217701שיעור יסוד: מחשבות על החוקד"ר נועה נעמן צאודרר
שיעורג14:00-12:00306 גילמןמטלה
א'0618271601שיעור יסוד: פילוסופיות של חיים במאה ה-19 וה-20פרופ' אלי פרידלנדר
שיעורג18:00-16:00306 גילמןמטלה
א'0618217601שיעור יסוד: פילוסופיה של הפעולהד"ר יאיר לוי
שיעורד12:00-10:00279 גילמןמטלה
א'0618216701שיעור יסוד: ליברליזם ומבקריופרופ' אסף שרון
שיעורד14:00-12:00280 גילמןמטלה
2443@00:00-00:00מטלה
#סמסטר ב'
ב'0618253101שיעור יסוד: חכמת הזיקנה - מקיקרו עד אמריפרופ' עילית פרבר
שיעורא16:00-14:00278 גילמןמטלה
ב'0618211501שיעור יסוד: פרקי יסוד בפילוסופיה של אפלטוןד"ר שרון וייסר
שיעורב12:00-10:00278 גילמןמטלה
ב'0618286501שיעור יסוד: פילוסופיה של הנפשד"ר יאיר לוי
שיעורב14:00-12:00305 גילמןמטלה
ב'0618203501שיעור יסוד: מרקסיזםד"ר נוה פרומר
שיעורב20:00-18:00278 גילמןמטלה
ב'0618226401שיעור יסוד: סוגיות בפילוסופיה של המתמטיקהד"ר עפרה רכטר
שיעורג16:00-14:00306 גילמןמטלה
ב'0618233401שיעור יסוד: הפילוסופיה הביקורתית של קאנטד"ר ירון סנדרוביץ
שיעורד12:00-10:00278 גילמןמטלה
ב'0618285301שיעור יסוד: סימבולים: שפה, חישוב, מחשבהפרופ' אלי דרזנר
שיעורה16:00-14:00361 גילמןמטלה
שיעורי קריאה (מסגרת 222)
#יש ללמוד 2 שיעורי קריאה לפחות במהלך התואר הראשון
#סמסטר א'
א'0618522701שיעור קריאה: עמנואל לוינס - המוות והזמןגב' קרן יחזקאל
שיעורא12:00-10:00א361 גילמןמטלה
א'0618523301שיעור קריאה: ניטשה - לגניאלוגיה של המוסרד"ר נוה פרומר
שיעורב16:00-14:00307 גילמןמטלה
א'0618523501שיעור קריאה: "מאמרות קונפוציוס"גב' ענבל פיאמנטה שמיר
שיעורג12:00-10:00א361 גילמןמטלה
א'0618523401שיעור קריאה: חנה ארנדט - הרצאות על הפילו' הפוליטית של קאנטד"ר ענת מטר
שיעורה16:00-14:00307 גילמןמטלה
א'0618523601שיעור קריאה: מרטין היידגר, מהי מטאפיזיקה?מר תום מרגלית
שיעורה18:00-16:00362 גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0618523801שיעור קריאה: סרן קירקגור, חיל ורעדהמר רגב יאירי
שיעורא14:00-12:00304 גילמןמטלה
ב'0618523101שיעור קריאה: ברנרד וויליאמס - Ethics and the Limits of Philoד"ר יאיר לוי
שיעורב18:00-16:00362 גילמןמטלה
ב'0618523901שיעור קריאה: בהגווד-גיטאמר דורון פייסיק
שיעורג18:00-16:00277 גילמןמטלה
ב'0618524001שיעור קריאה: ז'יל דלז ופליקס גואטרי - מהי פילוסופיה?ד"ר קרן שחר
שיעורד14:00-12:00262 גילמןמטלה
ב'0618522801שיעור קריאה: אלבר קאמי - הנפילהגב' יעל לביא
שיעורד16:00-14:00361 גילמןמטלה
ב'0618523701שיעור קריאה: אגמבן - Homo Sacerמר גלעד קינן
שיעורה12:00-10:00305 גילמןמטלה
3185@00:00-00:00מטלה
שיעורי בחירה כלליים (מסגרת 124)
#אפשר ללמוד עד 4 ש"ס שיעורי בחירה במהלך התואר הראשון
#סמסטר א'
א'1880090101משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומיפרופ' רות רונן
שיעור00:00- מטלה
א'0680324201תיאוריה צרפתית במאה ה-20 אפרופ' עירן דורפמן
שיעורא16:00-14:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0680324201תיאוריה צרפתית במאה ה-20 אפרופ' עירן דורפמן
שיעורג16:00-14:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0616102201מיהו יהודי ומהי היהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית אפרופ' רון מרגולין
שיעורב12:00-10:00282 גילמןמטלה
א'0680329701הספרות בראי פילוסופיה צרפתית עכשווית: על האסתטי והפוליטיד"ר קרן שחר
שיעורב14:00-12:00361 גילמןמטלה
א'0616131101מבוא למיסטיקה יהודיתפרופ' אדם אפטרמן
שיעורב14:00-12:00281 גילמןמטלה
א'0662261701פרויד: אדם ללא נחתפרופ' שי פרוגל
שיעורב14:00-12:00326 גילמןמטלה
א'0616200501קריאה במורה הנבוכיםפרופ' מנחם לורברבוים
שיעורב16:00-14:00205 רוזנברגמטלה
א'0616200501קריאה במורה הנבוכיםפרופ' מנחם לורברבוים
שיעורד14:00-12:00205 רוזנברגמטלה
א'0687254201זן בודהיזם הלכה ומעשהד"ר ארז יוסקוביץ
שיעורב16:00-14:00002 רוזנברגמטלה
א'0662261601רטוריקה: נקודת מבט פסיכואנליטיתפרופ' שי פרוגל
שיעורג14:00-12:00282 גילמןמטלה
א'0616601401ניטשה בתל-אביב: יהודים, ויהדות בפילוסופיה של ניטשהפרופ' יובל גובני
שיעורג16:00-14:00104 רוזנברגמטלה
א'0616100501מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הבינייםד"ר עומר מיכאליס
שיעורג16:00-14:00282 גילמןמטלה
א'0662224601הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזםד"ר ירון כהן צמח
שיעורג16:00-14:00326 גילמןמטלה
א'0687247301בודהיזם בהודו: פילוסופיה ופרקטיקהד"ר רועי צהר
שיעורג16:00-14:00280 גילמןמטלה
א'0659305601מבוא לתיאוריה ביקורתיתד"ר לין חלוזין דברת
שיעורג18:00-16:00278 גילמןמטלה
א'0616101701שפינוזה ומנדלסון - קריאות בהגות יהודית מודרניתד"ר ג'רמי פוגל
תרגילג18:00-16:00279 גילמןמטלה
א'0616601901ספר יצירה מפילוסופיה לקבלהפרופ' מנחם לורברבוים
שיעורד12:00-10:00212 רוזנברגמטלה
א'0687253901נדודי קריאה: מהאופנישדות עד סלמאן רושדיפרופ' דני רוה
שיעורד12:00-10:00282 גילמןמטלה
א'0662103501ידע, כוח, וחירות בעידן האינפורמציה: מבוא לתרבות דיגיטליתד"ר תומר ששונקין עפרון
שיעורד12:00-10:00326 גילמןמטלה
א'0618217101המעבדה האודיו-ויזואלית לפילוסופיהמר יורם רון
שיעורד16:00-14:00262 גילמןמטלה
א'0631246801מבוא לפילוסופיה אסלאמית*ד"ר אחמד אגבאריה
שיעורד18:00-16:00282 גילמןמטלה
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר תומר ששונקין עפרון
שיעורה10:00-08:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורה18:00-16:00001 וובמטלה
א'0662296301לקראת קליניקה במדעי הרוח*ד"ר גל הרץ
סדנהה18:00-16:00א362 גילמןמטלה
2832@00:00-00:00מטלה
#סמסטר ב'
ב'1880090102משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומיפרופ' רות רונן
שיעור00:00- מטלה
ב'0680325401צדק ופמיניזםד"ר עידית אלפנדרי
שיעורא12:00-10:00305 גילמןמטלה
ב'0662175701חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשהד"ר איתי שניר
שיעורב18:00-16:00326 גילמןמטלה
ב'0616601501חילוניות-רלגיוזית: על ביקורת הדת של שפינוזהפרופ' יובל גובני
שיעורג14:00-12:00104 רוזנברגמטלה
ב'0616101801כהן ובובר - קריאות בהגות יהודית מודרניתד"ר ג'רמי פוגל
תרגילג18:00-16:00205 רוזנברגמטלה
ב'0662211901הפילוסופיה של הטכנולוגיהד"ר גלית ולנר
שיעורג20:00-18:00326 גילמןמטלה
קורסי בחירה בשפה האנגלית
#חובה ללמוד קורס/ים בשפה האנגלית במהלך התואר הראשון
א'1662111901Understanding the Climate Crisis: An Interdisciplinary Introד"ר עמיחי עמית
שיעורא12:00-10:00281 גילמןמטלה
א'1662242501Nietzsche and Foucalut on Power and Subjectivationד"ר תומר ששונקין עפרון
שיעורא14:00-12:00281 גילמןמטלה
א'0618101801Introduction to Moral Philosophyד"ר יאיר לוי
שיעורב18:00-16:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'1662114301Philosophical Perspectives on Modern Artגב' עלמה יצחקי
שיעורב18:00-16:00306 גילמןמטלה
ב'1662243201What is real? Philosophy and Virtual RealityDr. Noa Gedi
שיעורה18:00-16:00282 גילמןמטלה
ב'1662111801From Pythagoras to Google: Social Histories of Knowledgeד"ר אורי רוטלוי
שיעורב16:00-14:00282 גילמןמטלה
ב'1662111801From Pythagoras to Google: Social Histories of Knowledgeד"ר אורי רוטלוי
שיעורד16:00-14:00282 גילמןמטלה
סמינרים לתואר הראשון
#(רפראטים - מסגרת 123, עבודות סמינריוניות - מסגרת 126)
#סמסטר א'
א'0672324701אושר: החיים הטובים בהגות העתיקהפרופ' אורנה הררי
סמינרא14:00-10:00260 גילמןמטלה
א'0618304701יוהאן גוטפריד הרדר: היסטוריה, אסתטיקה, שפהפרופ' עילית פרבר
סמינרב14:00-10:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0618442301פרגמטיזם**פרופ' רות ויינטראוב
סמינרב12:00-10:00261 גילמןמטלה
א'0618442301פרגמטיזםפרופ' רות ויינטראוב
סמינרד12:00-10:00261 גילמןמטלה
• סמינר מ.א. פתוח לב.א.
א'0618304001הטרגי והקומיפרופ' אלי פרידלנדר
סמינרה14:00-10:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
א'0618304601"סבל ושחרור" בין דת למוסרד"ר נחמה ורבין
סמינרה18:00-14:00304 גילמןמטלה
א'0659262501זמן ומרחב בשפה ובקוגניציה: הבלשנות בין הפילוסופיה למדעי הטבעד"ר לין חלוזין דברת
סמינרה18:00-14:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0618303401אריסטו על מקום וזמןפרופ' אורנה הררי
סמינרא18:00-14:00260 גילמןמטלה
ב'0618304901פרידריך ניטשה, כה אמר זרתוסטראפרופ' חגי כנען
סמינרא20:00-16:00449 גילמןמטלה
ב'0618300501ידע מוסרי?ד"ר יאיר לוי
סמינרב12:00-10:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0618300501ידע מוסרי?ד"ר יאיר לוי
סמינרד12:00-10:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0618304101שווקים וגבולות השוקפרופ' אסף שרון
סמינרב16:00-12:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0618304401לקראת פילוסופיה גלובאליתפרופ' דני רוה
סמינרב20:00-16:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0618304501שפינוזה והנאורותד"ר נועה נעמן צאודרר
סמינרג16:00-12:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0618304801בחזרה לתזה ה-11: פילוסופיה והשמאלד"ר ענת מטר
סמינרג20:00-16:00א361 גילמןמטלה
ב'0631346101אלוהים והעולם בפילוסופיה האסלאמיתד"ר אחמד אגבאריה
סמינרד20:00-16:00301 וובמטלה
ב'0618304301מטאפיזיקה שאכפת לך ממנהד"ר דוד קובץ'
סמינרה14:00-10:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0618304201דרך (סמינר משלב עשייה)פרופ' גליה פת-שמיר
סמינרה18:00-14:00262 גילמןמטלה
2580@00:00-00:00מטלה
$לימודי התואר השני החוג לפילוסופיה
סמינר מחלקתי
אב0618000101סמינר מחלקתי**סמינרד18:00-16:00449 גילמןמטלה
• תוכנית מפורטת תפורסם בתחילת כל סמסטר באתר החוג באינטרנט
#חובת השתתפות לתלמידי התואר השני, לא נכלל במספר השעות.
סמינרי מחקר (מסגרת 630)
#חובה להשתתף ב-2 סמינריוני מחקר במהלך התואר השני
#סמינרי מחקר: מוכר כ 4 ש"ס
#מועדי הפגישות יפורסמו בסילבוס ובאתר החוג בתחילת הסמסטר.
#סמסטר א'
א'0618438701סמינר מחקר: שפה ופוליטיקהד"ר ענת מטר
הדרכה אישית00:00- מטלה
א'0618493901סמינר מחקר: פילוסופיה כתראפיהד"ר נועה נעמן צאודרר
הדרכה אישית00:00- מטלה
א'0618442101סמינר מחקר: פילוסופיה של ההיסטוריהפרופ' עילית פרבר
הדרכה אישית00:00- מטלה
#סמסטר ב'
ב'0618407601סמינר מחקר: בעיות התודעהד"ר ירון סנדרוביץ
הדרכה אישית00:00- מטלה
ב'0618441701סמינר מחקר: פילוסופיה של מחלה ומוותפרופ' דני רוה
הדרכה אישית00:00- מטלה
ב'0618441501סמינר מחקר: שפה ואונטולוגיהד"ר דוד קובץ'
הדרכה אישית00:00- מטלה
ב'0618442701סמינר מחקר: אי-צדקד"ר נוה פרומר
הדרכה אישית00:00- מטלה
סמינרי בחירה (מסגרת 620)
#סמסטר א'
א'0659243001ההיגיון של הברירה הטבעית-מבוא לפלוסופיה של הביולוגיהד"ר אהוד לם
סמינרא16:00-12:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
א'0618442601עמנואל לוינס, כוליות ואינסוףפרופ' חגי כנען
סמינרא20:00-16:00449 גילמןמטלה
א'0618442301פרגמטיזם**פרופ' רות ויינטראוב
סמינרב12:00-10:00261 גילמןמטלה
א'0618442301פרגמטיזםפרופ' רות ויינטראוב
סמינרד12:00-10:00261 גילמןמטלה
• סמינר מ.א. פתוח לב.א
א'0618441801אינטואיציותד"ר יאיר לוי
סמינרב14:00-12:00261 גילמןמטלה
א'0618441801אינטואיציותד"ר יאיר לוי
סמינרד14:00-12:00261 גילמןמטלה
א'0697413101משמעות החיים: פרשנויות פילוסופיות ודתיותד"ר נחמה ורבין
סמינרב20:00-16:00זום -מטלה
א'0618441901פילוסופיית הזמן של קאנטד"ר ירון סנדרוביץ
סמינרב20:00-16:00262 גילמןמטלה
א'0618441601פילוסופיה וטרנספורמציה: מניטשה עד ראם-צ'נדרה גנדהיפרופ' דני רוה
סמינרג20:00-16:00261 גילמןמטלה
א'0618441401ביסוס מטאפיזי ופונדמנטליותד"ר דוד קובץ'
סמינרה14:00-10:00304 גילמןמטלה
א'0659262501זמן ומרחב בשפה ובקוגניציה: הבלשנות בין הפילוסופיה למדעי הטבעד"ר לין חלוזין דברת
סמינרה18:00-14:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
א'0687443701כל הסיפור כולו: משמעותם ותפקידם של נארטיבים בהגות הודו הקלאסד"ר רועי צהר
סמינרה18:00-14:00262 גילמןמטלה
#סמסטר ב'
ב'0659199401המטאפיזיקה של הזמן בפילוסופיה האנאליטיתד"ר אורי בלקינד
סמינרא14:00-10:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
ב'0659257201נורמות חברתיותד"ר אהוד לם
סמינרא16:00-12:00497 גילמןמטלה
ב'0680523101הולדת הטרגדיה: בעקבות ניטשהפרופ' עירן דורפמן
סמינרא20:00-16:00262 גילמןמטלה
ב'0618442401הפוליטיקה של דחף המוותפרופ' רות רונן
סמינרב14:00-10:00262 גילמןמטלה
ב'0697413001הפילוסופיה של אבות הכנסיהפרופ' ברברה מאייר
סמינרב14:00-10:00323 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0687452901סבל וגבולות השפה: מזרח ומערבד"ר רועי צהר
סמינרב18:00-14:00262 גילמןמטלה
ב'0616413201דתיותו החילונית של ניטשה והפילוסופיה היהודית המודרניתפרופ' רון מרגולין
סמינרב20:00-16:00208 ספריה רוזנברגמטלה
ב'0659258501של מי האוניברסיטה? לקראת תיאוריה פוליטית של האקדמיהד"ר לין חלוזין דברת
סמינרג18:00-14:00497 גילמןמטלה
ב'0618442501הטבע, האדם והאושר בפילוסופיה הסטואית: מזנון עד אפיקטטוסד"ר שרון וייסר
סמינרד14:00-10:00497 גילמןמטלה
ב'0687452801לאו דזהפרופ' גליה פת-שמיר
סמינרד14:00-10:00260 גילמןמטלה
ב'0659263001מתמטיקה ופילוסופיה קונטיננטלית במאה ה-20ד"ר מיכאל פרידמן
סמינרד16:00-12:00209 דן-דודמטלה
ב'0697413201השגחה אלוהית: בין אהבה להתעללותד"ר נחמה ורבין
סמינרה16:00-12:00497 גילמןמטלה
ב'0618441201צורות חיים וחיי הצורותפרופ' אלי פרידלנדר
סמינרה14:00-10:00262 גילמןמטלה
ב'0659263101גישות פילוסופיות מרכזיות לטכנולוגיה מודרניתפרופ' עמוס מוריס- רייך
סמינרה18:00-14:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
ב'0618492701בין לוגיקה ואינטואיציהד"ר עפרה רכטר
סמינרה20:00-16:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה