סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
הקבץ ניהול ומחשבה כלכלית (מסגרת 122)
@בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי
@רשימת הקבוצות מופיעה בראש פרק פירוט הקורסים
שיעורי חובה - 4 ש"ס
@יכול לשמש כליבה לתלמידים ממשיכים שלמדו 4 ש"ס חובה בהקבץ
ב'0662130501ניהול במאה ה- 21: מושגים ואתגריםד"ר עידן שמעוני
שיעורג14:00-12:00305 גילמןמטלה
א'0662224601הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזםד"ר ירון כהן צמח
שיעורג16:00-14:00326 גילמןמטלה
שיעורי ליבה - 6 ש"ס מהקורסים הבאים:
@קורס שלא נבחר כקורס ליבה יכול ורצוי שילמד כקורס בחירה
א'0662296901אתיקה מעשיתמר דן להב
שיעורב18:00-16:00326 גילמןמטלה
א'0662263201אתיקה בעידן הדיגיטליד"ר ג'רמי פוגל
שיעורג20:00-18:00326 גילמןמטלה
א'0662264201לצדק פנים רבותד"ר נועה גדי
שיעורד14:00-12:00277 גילמןמטלה
א'0662263401תולדות המדיניות חברתית ומדינת רווחה בישראלד"ר אפרים דוידי
שיעורה12:00-10:00326 גילמןמטלה
ב'0662263701ארגונים ממוגדרים: מגדר, עבודה וניהולד"ר פפרמן טליה
שיעורב18:00-16:00278 גילמןמטלה
ב'0662263801ניהול אנשים בארגון- יסודות בהתנהגות ארגוניתד"ר תובל עתליה
שיעורג12:00-10:00277 גילמןמטלה
ב'0662224401היבטים מתקדמים בפילוסופיה של הניהולד"ר אלי אילון
שיעורג16:00-14:00279 גילמןמטלה
ב'0609120001בשמיים ובארץ: על דת וכלכלה בהיסטוריהד"ר ירון כהן צמח
סדנהג18:00-16:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
•זהה לשיעור דת וכלכלה 06622970 וסגור בפני מי שלמדו בעבר
ב'0662224701כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאליד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורג18:00-16:00282 גילמןמטלה
ב'0662212801עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומייםד"ר חפץ שרון
שיעורד10:00-08:00326 גילמןמטלה
שיעורי בחירה
@מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
א'0662020401הרעיון היזמי*ד"ר גלית ולנר
שיעורב20:00-18:00280 גילמןמטלה
ב'1884020301דגמים של יזמותד"ר ירון כהן צמח
שיעורג20:00-18:00 מטלה
@קורסי בחירה מחוגי הפקולטה למדעי הרוח
א'0618101801Introduction to Moral Philosophyד"ר יאיר לוי
שיעורב18:00-16:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0618101802מבוא לפילוסופיה של המוסרד"ר נוה פרומר
שיעורב16:00-14:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'0618101901מבוא לפילוסופיה פוליטיתפרופ' אסף שרון
שיעורב20:00-18:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'0622202901היסטוריה כלכלית של המזה"ת וצפון אפריקהד"ר עמוס נדן
שו"תב14:00-12:00277 גילמןמטלה
•זהה לקורס מדינה, חברה, דת ואלימות בראי היסטורי כלכלי
ב'0608117701כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטיד"ר פפרמן טליה
שיעורב16:00-14:00001 וובמטלה
ב'0687253601כלכלה ופוליטיקה בסיןד"ר ליאור רוזנברג
שיעורד18:00-16:00001 רוזנברגמטלה
ב'0687254301עבודה וארגונים ביפן בת זמננו בראי הקולנועד"ר בייקוביץ אביטל
שיעורה12:00-10:00279 גילמןמטלה
ב'1880071001ללמוד איך ללמודד"ר ננה אריאל
שיעור00:00- מטלה
@קורסים משלבי עשייה לבחירה
ב'1883060301מעורבות אזרחית - ידע, עמדה והשפעהד"ר ירון כהן צמח
שיעורד20:00-18:00 מטלה
#ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה
•https://humanities.tau.ac.il/yedion/general_studies/course
•https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st
@מפקולטות אחרות
• קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ
א'1031180001מנהל ציבורי ומדיניות ציבוריתד"ר מנדלקרן רונן
שיעורד19:00-16:00 מטלה
א'1031180003מנהל ציבורי ומדיניות ציבוריתמר אשר אור
תרגילג12:00-11:00106 נפתלימטלה
@או
ב'1031180006מנהל ציבורי ומדיניות ציבוריתד"ר מנדלקרן רונן
שיעורד19:00-16:00201 נפתלימטלה
ב'1031180008מנהל ציבורי ומדיניות ציבוריתגב' בורקובסקי עמית
תרגילג14:00-13:00105 נפתלימטלה
ב'1041359901סוציולוגיה כלכליתד"ר מרנץ ארז
שו"תד12:00-09:00110 נפתלימטלה
א'1051401001התנהגות ארגוניתד"ר ויסברג איזק
שיעורא15:00-11:00101 נפתלימטלה
א'1051401002התנהגות ארגוניתגב' ליפץ שירן
תרגילא10:00-09:00104 נפתלימטלה
א'1051342701אי-שוויון ואפליה בשוק העבודהד"ר מיעארי סאמי
שיעורב19:00-16:00103 נפתלימטלה
א'1051110201על העבודהד"ר קפלן רמי
שיעורג13:00-10:00110 נפתלימטלה
א'1051341801בעלי מוגבלויות ושוק העבודהגב' ליפץ שירן
שיעורג11:15-08:45אולם זאב סגל מטלה
ב'1051400901שוק העבודהד"ר מיעארי סאמי
שיעורג19:00-16:00201 נפתלימטלה
ב'1051400902שוק העבודהגב' מסלטי מוריה
תרגילג12:00-11:00207 נפתלימטלה
@קורסים מהתכנית הבין-לאומית - נלמדים באנגלית
•הקף קורס של 3 ש''ס, ישוקלל 2 ש"ס בהקבץ,
•יש להתעדכן בתאריכי מבחנים/עבודות לפני הרישום!
ב'1662110801Political History of the Economyפרופ' מיכאל זכים
שיעורג20:00-16:00279 גילמןמטלה
סמינריונים
@מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666
@סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים בשיעור בחירה של 2 ש"ס
@לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים
א'0602615201ילדים ילדות וכלכלהד"ר פפרמן טליה
סמינרג16:00-14:00455 גילמןמטלה
א'0662322901סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבהד"ר יקותיאל שהם
סמינרה12:00-10:00א362 גילמןמטלה
ב'0662312901מביטקוין ועד רובין הוד - בחינה ביקורתית של פינטקד"ר גלית ולנר
סמינרג18:00-16:00261 גילמןמטלה