סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
#התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
#לימודי התאר הראשון
קורסים מבואיים לתלמידי התכנית חובה בשנה א' (מסגרת 666)
#יש לבחור בקורס אחד בלבד מהקורסים הבאים:
א'0662101101מבוא למחשבה הומאניסטיתד"ר יקותיאל שהם
שיעורג18:00-16:00326 גילמןמטלה
•או
ב'0662175701חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשהד"ר איתי שניר
שיעורב18:00-16:00326 גילמןמטלה
תרגילי "כתיבה אקדמית" - חובה בשנה א'
#לבחור אחד מתרגילים אלה:
א'0662101001כתיבה אקדמיתד"ר קרן סדון
תרגילב14:00-12:00212 דן-דודמטלה
א'0662101002כתיבה אקדמיתד"ר פפרמן טליה
תרגילג18:00-16:00א362 גילמןמטלה
א'0662101003כתיבה אקדמיתד"ר גלית ולנר
תרגילג20:00-18:00א362 גילמןמטלה
א'0662101004כתיבה אקדמיתד"ר יובל גוז'נסקי
תרגילה10:00-08:00320 ע"ש אלקוב גילמןמטלה
ב'0662101005כתיבה אקדמיתד"ר תומר ששונקין עפרון
תרגילב14:00-12:00א362 גילמןמטלה
ב'0662101006כתיבה אקדמיתד"ר רוני רצ'קובסקי
תרגילא16:00-14:00א362 גילמןמטלה
ב'0662101007כתיבה אקדמיתד"ר עידן שמעוני
תרגילג12:00-10:00304 גילמןמטלה
ב'0662101008כתיבה אקדמיתד"ר נועה גדי
תרגילד14:00-12:00א362 גילמןמטלה
שיעורי בחירה/חובה בהקבצים
#להלן קורסי התכנית הרב תחומית בלבד
#קורסי החוגים מפורסמים בחוגים הרלוונטיים
#קישור לקורסי ההקבצים הרלונטיים מופיע בכל הקבץ בנפרד
א'0662145001מבוא לרטוריקהד"ר ננה אריאל
שיעורא14:00-12:00326 גילמןמטלה
א'0662263101פסיכואנליזה והפוליטיד"ר נוגה אריאל-גלור
שיעורא16:00-14:00326 גילמןמטלה
א'0662222701לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרניתד"ר וייסמן כרמל
שיעורא18:00-16:00326 גילמןמטלה
א'0662196201תרבות וקוגניציהד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב12:00-10:00280 גילמןמטלה
א'0662225501סדנת רטוריקה מעשית - לתלמידים החל משנה ב' בלבדד"ר ננה אריאל
סדנהב14:00-12:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
א'0662261701פרויד: אדם ללא נחתפרופ' שי פרוגל
שיעורב14:00-12:00326 גילמןמטלה
א'0662323301חקר הפסיכואנליזה מפרספקטיבה של אהבה ותשוקה ביחסים הטיפולייםד"ר אורנה ראובן
שיעורב18:00-16:00280 גילמןמטלה
א'0662296901אתיקה מעשיתמר דן להב
שיעורב18:00-16:00326 גילמןמטלה
א'0662020401הרעיון היזמי*ד"ר גלית ולנר
שיעורב20:00-18:00280 גילמןמטלה
•זהה לקורס הרעיון היזמי במספר 18840204 סגור למי שלמדו בעבר
א'0662224901ביון וויניקוט ותרומתם לפסיכואנליזהד"ר גד בן שפר
שיעורג12:00-10:00326 גילמןמטלה
א'0662261601רטוריקה: נקודת מבט פסיכואנליטיתפרופ' שי פרוגל
שיעורג14:00-12:00282 גילמןמטלה
א'0662110901מיתולוגיה ואגדות - אז והיוםד"ר חנה לבנת
שיעורג14:00-12:00280 גילמןמטלה
א'0662224601הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזםד"ר ירון כהן צמח
שיעורג16:00-14:00326 גילמןמטלה
א'0662103101רטוריקה והמסר התקשורתיד"ר ירון כהן צמח
שיעורג18:00-16:00282 גילמןמטלה
א'0662296801לכתוב במאה ה-21: מבוא פרקטי לכתיבת בלוג ואינטרנטמר יונתן סיטבון
סדנהג18:00-16:00497 גילמןמטלה
א'0662101101מבוא למחשבה הומאניסטיתד"ר יקותיאל שהם
שיעורג18:00-16:00326 גילמןמטלה
א'0662263201אתיקה בעידן הדיגיטליד"ר ג'רמי פוגל
שיעורג20:00-18:00326 גילמןמטלה
א'0662103501ידע, כוח, וחירות בעידן האינפורמציה: מבוא לתרבות דיגיטליתד"ר תומר ששונקין עפרון
שיעורד12:00-10:00326 גילמןמטלה
א'0662263301מן "האדם האשם" ל"אדם הטרגי": פסיכו' העצמי של היינץ קוהוטד"ר אורן סול
שיעורד12:00-10:00280 גילמןמטלה
א'0662262001ניהול אתוס ותיקון תדמית של אישי ציבור במרחב הציבוריד"ר קרן סדון
שיעורד14:00-12:00326 גילמןמטלה
א'0662264201לצדק פנים רבותד"ר נועה גדי
שיעורד14:00-12:00277 גילמןמטלה
א'0662118001זהות בעולם המודרניד"ר נועה גדי
שיעורד16:00-14:00326 גילמןמטלה
א'0662196501פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטלייםד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורד18:00-16:00326 גילמןמטלה
א'0662207401יסודות בניתוח רטורי*ד"ר נדיה אליס
תרגילה12:00-10:00307 גילמןמטלה
•על התרגיל להילמד במקביל או אחרי המבוא לרטוריקה בלבד
א'0662263401תולדות המדיניות חברתית ומדינת רווחה בישראלד"ר אפרים דוידי
שיעורה12:00-10:00326 גילמןמטלה
א'0662260301מדע בדיוניד"ר ענבר קמינסקי
שיעורה14:00-12:00306 גילמןמטלה
סמינריונים
#מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666
א'0662312601בינה מלאכותית כתופעה תרבותית*ד"ר וייסמן כרמל
סמינרא16:00-14:00262 גילמןמטלה
•זהה לסמינר תרבות אלגוריתמית וסגור בפני מי שלמדו בעבר
א'0662322901סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבהד"ר יקותיאל שהם
סמינרה12:00-10:00א362 גילמןמטלה
א'0662296301לקראת קליניקה במדעי הרוח*ד"ר גל הרץ
סדנהה18:00-16:00א362 גילמןמטלה
•הקורס מיועד תלמידי שנה ג'
סמסטר ב'
שיעורי בחירה/חובה בהקבצים
#להלן קורסי התכנית הרב תחומית בלבד
#קישור לקורסי ההקבצים הרלונטיים מופיע בכל הקבץ בנפרד
ב'0662263501הסיפור שאינו נגמר: מיתוסים, אגדות ומעשיות בתרבות ילדים ונוערד"ר חנה לבנת
שיעורא16:00-14:00280 גילמןמטלה
ב'0662310301שיח דיגיטליד"ר וייסמן כרמל
שיעורא20:00-18:00 מטלה
ב'0662134001יצורים פנטסטיים ונפשות אחרותד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב12:00-10:00326 גילמןמטלה
ב'0662225502סדנת רטוריקה מעשית - לתלמידים החל משנה ב' בלבדד"ר ננה אריאל
סדנהב12:00-10:00458 חדר עיון ע"ש גילמןמטלה
ב'0662129801אמנות חישוביתד"ר שחר כסלו
שיעורב14:00-12:00280 גילמןמטלה
ב'0662225101פסיכואנליזה התייחסותית: תיאוריה וטכניקהד"ר נוגה אריאל-גלור
שיעורב16:00-14:00277 גילמןמטלה
ב'0662263601עקדת יצחק - מקרא, אגדה, ציורפרופ' דרור בורשטיין
שיעורב16:00-14:00326 גילמןמטלה
ב'0662262701סדנת דיבייט - לתלמידים החל משנה ב' בלבדמר דן להב
סדנהב18:00-16:00א361 גילמןמטלה
ב'0662175701חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשהד"ר איתי שניר
שיעורב18:00-16:00326 גילמןמטלה
ב'0662263701ארגונים ממוגדרים: מגדר, עבודה וניהולד"ר פפרמן טליה
שיעורב18:00-16:00278 גילמןמטלה
ב'0662263801ניהול אנשים בארגון- יסודות בהתנהגות ארגוניתד"ר תובל עתליה
שיעורג12:00-10:00277 גילמןמטלה
ב'0662209401מיתוסים בראי הפסיכואנליזהד"ר מעין מזור
שיעורג12:00-10:00281 גילמןמטלה
ב'0662130501ניהול במאה ה- 21: מושגים ואתגריםד"ר עידן שמעוני
שיעורג14:00-12:00305 גילמןמטלה
ב'0662224401היבטים מתקדמים בפילוסופיה של הניהולד"ר אלי אילון
שיעורג16:00-14:00279 גילמןמטלה
ב'0662224701כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאליד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורג18:00-16:00282 גילמןמטלה
ב'0662211901הפילוסופיה של הטכנולוגיהד"ר גלית ולנר
שיעורג20:00-18:00326 גילמןמטלה
ב'0662223501רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים*ד"ר ננה אריאל
שיעורג20:00-18:00282 גילמןמטלה
•סגור בפני מי שלמדו את הקורס "ארגומנטציה בפעולה" בעבר
ב'0662212801עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומייםד"ר חפץ שרון
שיעורד10:00-08:00326 גילמןמטלה
ב'0662261001הטיפול הפסיכואנליטי בילדים: תאוריה, מחקר ותיאורי מקרהד"ר שולמית מילך-רייך
שיעורד14:00-12:00326 גילמןמטלה
ב'0662262801מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית המודרניתד"ר אביב לבנת
שיעורד16:00-14:00326 גילמןמטלה
ב'0662263901פוליטיקה, חברה וסביבה בראי משחקי המחשב - בסוגיות אקטואליותד"ר רנארד גלוזמן
שיעורד18:00-16:00מקוון-לא לשיבוץ -מטלה
ב'0662225301תרבות הסייבר כתרבות נוערד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורה10:00-08:00326 גילמןמטלה
ב'0662264001מניפולציה או שכנוע? אסטרטגיות של ערפול בשיח הפוליטיד"ר נדיה אליס
שיעורה12:00-10:00326 גילמןמטלה
סמינריונים
#מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666
#סמינריון בהיקף 2 ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס שיעור בחירה בהקבץ
ב'0662313001מעבר לעקרון העונגפרופ' שי פרוגל
סמינרג12:00-10:00א362 גילמןמטלה
ב'0662312801הבניית סמכות ולגיטימיות בשיח הפוליטיד"ר קרן סדון
סמינרג14:00-12:00א362 גילמןמטלה
ב'0662312901מביטקוין ועד רובין הוד - בחינה ביקורתית של פינטקד"ר גלית ולנר
סמינרג18:00-16:00261 גילמןמטלה
ב'0662312001תורת המחלוקותד"ר יקותיאל שהם
סמינרה16:00-14:00455 גילמןמטלה
•זהה לקורס תורת המחלוקות וסגור במפני מי שלמדו בעבר
קורסים משלבי עשייה - מתחברים +
@הקורס נלמד 2 בכיתה ודורש עוד 2 ש"ס עבודה מעשית
@ניתן ללמוד קורס אחד בלבד מהרשימה כקורס בחירה
@בכל ההקבצים הבין תחומיים
א'1883100501מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראלד"ר כהן רוית
שיעורא18:00-16:00305 גילמןמטלה
א'1883060201גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווהד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורג18:00-16:00152 שאפלמטלה
ב'1883060301מעורבות אזרחית - ידע, עמדה והשפעהד"ר ירון כהן צמח
שיעורד20:00-18:00 מטלה
א'1883100601העולם שייך (לא רק) לצעירים: פיתוח, תכנון ויזמות בינדורית במרד"ר גיטליץ תמר
שיעורד18:00-16:0001 - קציר גריןמטלה
ב'1883010101אורח חיים בריא במאה ה-21ד"ר רונית יעקובוביץ
שיעורא18:00-16:00 מטלה
ב'1883090101האתיקה של הביג דטה בעיר החכמהד"ר פוריאן רונית
שיעורא20:00-18:00 מטלה
ב'1883100502מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראלד"ר כהן רוית
שיעורב18:00-16:00 מטלה
ב'1883040101עתיד האנושות: האתגר הסביבתי קיומיפרופ' אבלסון אביגדור
שיעורג18:00-16:00 מטלה
ב'1883100301בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראלד"ר סימה זלצברג
שיעורב20:00-18:00 מטלה
ב'1883030201המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח מוצרים ופתרונותד"ר ורד בלאס
שיעורד18:00-16:00 מטלה
ב'1883060401ילדים ובעלי חיים: סוגיות ערכיות, חברתיות וחינוכיותד"ר טל קוגמן
שיעורד18:00-16:00 מטלה
ב'1883070101שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית?מר מקדוסי עודד
שיעורג18:00-16:00 מטלה
@קורסי בחירה נוספים בהקבצים הרב תחומיים
א'0662296301לקראת קליניקה במדעי הרוח*ד"ר גל הרץ
סדנהה18:00-16:00א362 גילמןמטלה
•הקורס מיועד תלמידי שנה ג' כבחירה בהקבצים הבין-תחומיים
•לפרטים יש לפנות למרצה הקורס