סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
קורסי בית הספר להיסטוריה
א'0645300301פורום רוביןפרופ' מירי שפר-מוסנזון
סדנת מחקרג16:00-14:00מקוון -מטלה
ב'0645300301פורום רוביןפרופ' מירי שפר-מוסנזון
סדנת מחקרג16:00-14:00מקוון -מטלה
•לא נדרש רישום, ההשתתפות חופשית
א'0645102201סמינר דוקטורנטיםפרופ' מאיר ליטבק
סמינרג18:00-16:00מקוון -מטלה
ב'0645102301סמינר דוקטורנטיםפרופ' מאיר ליטבק
סמינרג18:00-16:00מקוון -מטלה
•מתקיים אחת לשבועיים
#מעבדות מחקר
אב0645401001העיקר זה האיכר: היסטוריה של פלאחים בלבנטד"ר עמוס נדן
סמינרג18:00-14:00105 וובמטלה
•מתקיים אחת לשבועיים קורס בהיקף של 4 ש"ס
א'0645401101מעבדת יחידי סגולה: הכוח והסמכות לרפאפרופ' מירי שפר-מוסנזון
סמינרג14:00-12:00 מטלה
ב'0645401101מעבדת יחידי סגולה: הכוח והסמכות לרפאפרופ' מירי שפר-מוסנזון
סמינרג14:00-12:00260 גילמןמטלה
א'0645401201המעבדה להיסטוריה של משבר האקליםפרופ' און ברק
סמינרב14:00-12:00מקוון -מטלה
ב'0645401201המעבדה להיסטוריה של משבר האקליםפרופ' און ברק
סמינרב14:00-12:00107 רוזנברגמטלה
ב'0645200101סדר, אי-סדר ואנרכיה: חברה, פוליטיקה ואידיאולוגיה בעבר ובהווהד"ר אחמד אגברייה
שו"תא18:00-16:00 מטלה