סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
$פילוסופיה יהודית - תואר ראשון
#לימודי חובה שנים א ו-ב (מסגרת 120)
א'0616101901הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפיתפרופ' ישי רוזן-צבי
שיעורב12:00-10:00001 רוזנברגמטלה
#מבואות חובה (מסגרת 120)
א'0616131101מבוא למיסטיקה יהודיתפרופ' אדם אפטרמן
שיעורב14:00-12:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
א'0616100301מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרותפרופ' גדעון בוהק
שיעורב16:00-14:00281 גילמןמטלה
ב'0616100401מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעותפרופ' גדעון בוהק
שיעורב16:00-14:00281 גילמןמטלה
•לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים
•יחדיו את שיעור המבוא למחשבת חז"ל.
א'0616100501מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הבינייםד"ר עומר מיכאליס
שיעורג16:00-14:00001 וובמטלה
א'0616102201מיהו יהודי ומהי היהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית אפרופ' רון מרגולין
שיעורד12:00-10:00281 גילמןמטלה
ב'0616102301מיהו יהודי ומהי יהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית בפרופ' רון מרגולין
שיעורד12:00-10:00002 רוזנברגמטלה
•לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים
•יחדיו את שיעור המבוא להגות יהודית מודרנית.
#שיעורי חובה נלווים למבואות (מסגרת 120)
אב0616102401שפינוזה,מנדלסון, כהן ובובר - קריאה בהגות יהודית מודרנית**ד"ר ג'רמי פוגל
תרגילג18:00-16:00002 רוזנברגמטלה
•ת"נ למבוא להגות יהודית מודרנית
א'0616126601בבלי, ירושלמי ומדרשי האמוראים, ת"נ למבוא למחשבת חז"ל (ב')פרופ' ישי רוזן-צבי
תרגילג14:00-12:00001 רוזנברגמטלה
ב'0616126401קריאה בטקסטים פילוסופיים מן ההגות היהודית בימי הבינייםד"ר עומר מיכאליס
תרגילב12:00-10:00278 גילמןמטלה
•ת"נ למבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב
ב'0616126501קריאה בטקסטים קבליים מהמאות הי"ג והי"דמר עידן פינטו
תרגילב14:00-12:00002 רוזנברגמטלה
•ת"נ למבוא למיסטיקה יהודית
#מיומנויות (מסגרת 121)
@תלמידי החוג חייבים סה"כ 6 ש"ס משיעורי המיומנות שלהלן:
•במסגרת המיומנויות יש לבחור מכינה אחת בתלמוד (2 ש"ס).
•המכינות בתלמוד הן: הסדנה של ד"ר שי ווזנר והשיעור
•של ד"ר יחזקאל דוד.
א'0616102001סדנה בקריאת טקסטים תלמודייםד"ר שי ווזנר
סדנהב20:00-18:00 מטלה
•הסדנה מתקיימת במרכז צימבליסטה
א'0618103201מבוא לפילוסופיה חדשהד"ר נועה נעמן צאודרר
שיעורג16:00-14:00מקוון -מטלה
א'0618103001מבוא לפילוסופיה יווניתד"ר שרון וייסר
שיעורה18:00-16:00מקוון -מטלה
ב'0618103002מבוא לפילוסופיה יווניתפרופ' אורנה הררי
שיעורא14:00-12:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0618103202מבוא לפילוסופיה חדשהפרופ' צבי טאובר
שיעורב18:00-16:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0616200901השפעות גומלין בין היהדות לאסלאם בדיני נישואין, גירושין וירושד"ר יחזקאל דוד
שיעורג18:00-16:00278 גילמןמטלה
#שיעורי בחירה מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד (מסגרת 225)
•תלמידי החוג יבחרו את שיעורי הבחירה ממגוון התחומים שלהלן:
אב0616200501קריאה במורה הנבוכיםפרופ' מנחם לורברבוים
שיעורד14:00-12:00211 רוזנברגמטלה
א'0616237101חובות הלבבות לבחיי אבן פקודהד"ר עומר מיכאליס
שיעורב16:00-14:00מקוון -מטלה
א'0616201201קריאה בספר הזוהרפרופ' אדם אפטרמן
שיעורב18:00-16:00מקוון -מטלה
א'0616330201שיבתם של היהודים לטבע: על מקומו של הטבע בדימיון ובמחשבה העברד"ר גובני יובל
שיעורג16:00-14:00מקוון -מטלה
ב'0616237201ניאופלטוניזם יהודיד"ר עומר מיכאליס
שיעורב16:00-14:00205 רוזנברגמטלה
ב'0616352301זיכרון ושכחה בהגות היהודית בימי הבינייםד"ר עומר מיכאליס
סמינרג14:00-12:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
•הסמינר פתוח גם כשיעור בחירה
ב'0616200901השפעות גומלין בין היהדות לאסלאם בדיני נישואין, גירושין וירושד"ר יחזקאל דוד
שיעורג18:00-16:00278 גילמןמטלה
•תלמידים שלא בחרו שיעור זה כמכינה, יכולים להשתתף בו
•כשיעור בחירה.
#לימודים הומניסטיים (מסגרת 120): שנים א'-ג'
•תלמידי תואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תש"ף חייבים להשלים
•לימודים הומניסטיים בהיקף של 8 ש"ס בהתאם לפירוט להלן:
#לימודים הומניסטיים: שיעורי חובה (4 ש"ס)
•לנרשמים החל משנה"ל תשע"ט חובה להשתתף בשיעור אחד
•בשפה האנגלית בהיקף 2 ש"ס במהלך התואר. תלמידים שהשלימו
•חובה זו במסגרת חוג הלימודים השני, יבחרו שיעור בחירה נוסף
•בהיקף של 2 ש"ס.
א'0618101801Introduction to Moral Philosophyד"ר יאיר לוי
שיעורב18:00-16:00מקוון -מטלה
א'0616126201מיומנות יסוד: קורס קריאה וכתיבה**פרופ' ישי רוזן-צבי
שיעורג12:00-10:00001 רוזנברגמטלה
•קורס מומלץ לתלמידי שנה א'.
ב'0612602301Reading the Bible Through Other Eyesד"ר דיאנה ליפטון
שיעורג20:00-18:00105 רוזנברגמטלה
#לימודים הומניסטיים: קורסי מגוון (4 ש""ס) מסגרת 444
•מקטגוריה זו ניתן לבחור עד 4 ש"ס.
•לא ניתן ללמוד קורסי מגוון בחוגי הלימוד אותם לומד התלמיד.
א'0677129301ההיסטוריה של התפילה היהודיתפרופ' שמחה גולדין
שיעורב12:00-10:00מקוון -מטלה
א'0627101001מבוא לבלשנות: מבט פנורמיפרופ' איה מלצר-אשר
שיעורב16:00-14:00מקוון -מטלה
א'0614140201העברית ממעוף הציפורד"ר עמנואל מסטיי
שיעורב18:00-16:00001 וובמטלה
א'0618101901מבוא לפילוסופיה פוליטיתפרופ' אסף שרון
שיעורב20:00-18:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'0680111201התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20פרופ' מיכאל גלוזמן
שיעורג14:00-12:00 מטלה
א'0671104301מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתבפרופ' יורם כהן
שיעורג14:00-12:00281 גילמןמטלה
א'0618103701מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקהד"ר ירון סנדרוביץ
שיעורג14:00-12:00 מטלה
א'0680130501המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערבפרופ' אורי ש. כהן
שיעורג16:00-14:00מקוון -מטלה
א'0677129501השבתאות בהופעתה ובשנותיה הראשונותפרופ' מעוז כהנא
שיעורד12:00-10:00מקוון -מטלה
א'0677106101יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב)פרופ' ג'רמי כהן
שיעורד18:00-16:00מקוון -מטלה
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין
שיעורה10:00-08:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0612603101מגילות מדבר יהודה והתגבשות היהדותפרופ' יונתן בן דב
שיעורא12:00-10:00106 רוזנברגמטלה
ב'0672152201שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיהפרופ' אורי יפתח
שיעורא12:00-10:00279 גילמןמטלה
ב'0612214301צדק חברתי בתנ"ך ובעולם העתיקפרופ' יונתן בן דב
שיעורא14:00-12:00278 גילמןמטלה
ב'0677128301מבוא לברית החדשהד"ר יפעת מוניקנדם
שיעורב12:00-10:00002 רוזנברגמטלה
ב'0677129401יהודים ומומרים לאורך ההיסטוריהפרופ' שמחה גולדין
שיעורב12:00-10:00106 רוזנברגמטלה
ב'0618101802מבוא לפילוסופיה של המוסרד"ר נוה פרומר
שיעורב20:00-18:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0680111601יצירות מופת בשירת ימי הבינייםד"ר אריאל זינדר
שיעורג12:00-10:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
ב'0680100001לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורתפרופ' איריס מילנר
שיעורג14:00-12:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0672110901מבוא למיתולוגיה יווניתד"ר מזור מעין
שיעורג14:00-12:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
ב'0677129601השבתאות באירופה במאה השמונה עשרהפרופ' מעוז כהנא
שיעורד12:00-10:00203 חדר מורים קרטרמטלה
ב'0618104201מבוא לפילוסופיה הודיתפרופ' דני רוה
שיעורד14:00-12:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0677106201יהודים ונוצרים בימה"ב - ב' (ממסעי הצלב ואילך)פרופ' ג'רמי כהן
שיעורד18:00-16:00278 גילמןמטלה
#שיעורים לתואר שני הפתוחים לתלמידי ב"א מתקדמים
א'0616601101הרמב"ם ובני שיחוד"ר עומר מיכאליס
שיעורד20:00-18:00מקוון -מטלה
ב'0616601201טראנס, אקסטזה ומה שביניהם במיסטיקה היהודיתפרופ' אדם אפטרמן
שיעורב18:00-16:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
ב'0616330301הכופר שיכור האלהים: קריאה באתיקה של שפינוזהד"ר גובני יובל
שיעורג14:00-12:00205 רוזנברגמטלה
ב'0616600601חסידות ותנועת המוסרפרופ' רון מרגולין
שיעורד10:00-08:00106 רוזנברגמטלה
#סמינריונים (מסגרת 360)
•התלמידים ישתתפו בשני סמינריונים, בהיקף של 8 ש"ס. האחד
•יחייב כתיבת עבודה סמינריונית והשני רפרט. עבודת הרפרט
•ועבודת הסמינר ייכתבו אצל מרצים שונים ובתחומים שונים!
•תלמידים הבוחרים סמינריון בהיקף של 2 ש"ס בלבד, ישלימו את
•השעות בקורס בחירה או בסמינריון נוסף.
•תנאי קדם לרישום לקורס סמינריוני: השתתפות בקורס בחירה בתחום
אב0616351901חלומות והזיות של קיצוני: קריאה בכתבי א.ד. גורדוןד"ר גובני יובל
סמינרג18:00-16:00205 רוזנברגמטלה
א'0616352201חוק ואזרחות בספרות התלמודיתגב' אורית מלכה
סמינרב14:00-12:00מקוון -מטלה
ב'0616352301זיכרון ושכחה בהגות היהודית בימי הבינייםד"ר עומר מיכאליס
סמינרג14:00-12:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
$פילוסופיה יהודית תואר שני (מסגרת 620)
#שיעורים לתואר שני
•במסגרת התואר השני ניתן להשתתף בשיעורים מתקדמים
•בהיקף שלא יעלה על 12 ש"ס.
א'0616601101הרמב"ם ובני שיחוד"ר עומר מיכאליס
שיעורד20:00-18:00מקוון -מטלה
ב'0616601201טראנס, אקסטזה ומה שביניהם במיסטיקה היהודיתפרופ' אדם אפטרמן
שיעורב18:00-16:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
ב'0616330301הכופר שיכור האלהים: קריאה באתיקה של שפינוזהד"ר גובני יובל
שיעורג14:00-12:00205 רוזנברגמטלה
ב'0616600601חסידות ותנועת המוסרפרופ' רון מרגולין
שיעורד10:00-08:00106 רוזנברגמטלה
#סמינריונים לתואר שני
•במסגרת התואר השני ניתן להשתתף גם בסמינרים מהתואר הראשון
•בהיקף שלא יעלה על 6 ש"ס.
אב0616400801אסטרולוגיה וגילוי עתידות ונסתרות ביהדות העתיקהפרופ' גדעון בוהק
סמינרד12:00-10:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
אב0616457101אהבה ומיסטיקה בזוהר ובקבלת המאה השש עשרהפרופ' אדם אפטרמן
סמינרד14:00-12:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
אב0616457401החזרה לתנ"ך אורות וצלליםפרופ' רון מרגולין
סמינרד16:00-14:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
•סמינר מחקרי - חובה לתלמידי תואר שני בחוג
•להשתתף בסמינר מחקרי אחד במהלך התואר.
אב0616457301רמב"ם ורמב"ן על הקורבןפרופ' מנחם לורברבוים
סמינרד18:00-16:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
א'0677413301בין הפטיש והסדן: אימפריות ומורדים במרחב הארצישראליד"ר יובל שחר
סמינרב18:00-16:00מקוון -מטלה
•סמינר בין-תחומי המוצע לתלמידי החוגים של בית הספר
•למדעי היהדות וארכיאולוגיה.
•תלמידים שנרשמו לתואר השני החל משנה"ל תשע"ח חייבים
•להשתתף בסמינריון בין-תחומי אחד במהלך התואר.
•במסגרת סמינר זה ניתן להגיש עבודת רפרט בלבד.
א'0697410101ייסורים ואהבה: מבט משווה בין פילוסופיות דתיותפרופ' רון מרגולין
סמינרב20:00-16:00מקוון -מטלה
א'0616412001מושגי יסוד בהבנת החוויה המיסטית בקבלהפרופ' אדם אפטרמן
סמינר00:00-מקוון -מטלה
•הרישום בתיאום עם המרצה בלבד.
ב'0616412301סדנה לכתיבת מאמריםד"ר עומר מיכאליס
סמינרב20:00-18:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
•הרישום בתיאום עם המרצה בלבד.
ב'0616412201סוגיות במחשבת ישראלפרופ' אדם אפטרמן
סמינר00:00-מקוון -מטלה
• הרישום בתיאום עם המרצה בלבד.
ב'0616457501לקרא את הבבלי באיראן: התלמוד בהקשרו הפרסיד''ר שי סקונדה
סמינרג20:00-18:00מקוון -מטלה
$תלמוד - תכנית הלימודים לתלמידי תואר ראשון
#לימודי חובה שנים א ו-ב (מסגרת 120)
א'0616101901הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפיתפרופ' ישי רוזן-צבי
שיעורב12:00-10:00001 רוזנברגמטלה
#מבואות חובה (מסגרת 120)
א'0614140301קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאיםגב' עינב פלק
שיעורא12:00-10:00מקוון -מטלה
•השעור 'העברית ממעוף הציפור' ו'קריאה בטקסטים מלשון המקרא'
•מהווים יחדיו את שעור המבוא
א'0616100301מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרותפרופ' גדעון בוהק
שיעורב16:00-14:00281 גילמןמטלה
א'0614140201העברית ממעוף הציפורד"ר עמנואל מסטיי
שיעורב18:00-16:00001 וובמטלה
•השעור 'העברית ממעוף הציפור' ו'קריאה בטקסטים מלשון המקרא'
•מהווים יחדיו את שעור המבוא
א'0616126601בבלי, ירושלמי ומדרשי האמוראים, ת"נ למבוא למחשבת חז"ל (ב')פרופ' ישי רוזן-צבי
תרגילג14:00-12:00001 רוזנברגמטלה
ב'0616100401מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעותפרופ' גדעון בוהק
שיעורב16:00-14:00281 גילמןמטלה
•לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים
•יחדיו את שיעור המבוא למחשבת חז"ל.
ב'0614140302קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאיםגב' עינב פלק
שיעורד14:00-12:00204 ספריה רוזנברגמטלה
•השעור 'העברית ממעוף הציפור' ו'קריאה בטקסטים מלשון המקרא'
•מהווים יחדיו את שעור המבוא
@לבחירה אחד משני המבואות להלן:
א'0612100701מבוא למקרא (א)ד"ר גיא דרשן
שיעורא14:00-12:00281 גילמןמטלה
ב'0612100801מבוא למקרא (ב)ד"ר גיא דרשן
שיעורא14:00-12:00281 גילמןמטלה
•שני החלקים (א)+(ב) מהווים יחדיו את שיעור המבוא.
א'0616131101מבוא למיסטיקה יהודיתפרופ' אדם אפטרמן
שיעורב14:00-12:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
א'0616100501מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הבינייםד"ר עומר מיכאליס
שיעורג16:00-14:00001 וובמטלה
•שני החלקים:מבוא לפיל' של ימה"ב+מבוא למיסטיקה יהודית
•מהווים יחדיו את שיעור המבוא.
#שיעורי חובה (מסגרת 120)
אב0614140801מבוא לארמית בבליתפרופ' משה מורגנשטרן
שיעורד14:00-12:00208 ספריה רוזנברגמטלה
א'0618103001מבוא לפילוסופיה יווניתד"ר שרון וייסר
שיעורה18:00-16:00מקוון -מטלה
ב'0618103002מבוא לפילוסופיה יווניתפרופ' אורנה הררי
שיעורא14:00-12:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
@מכינות בתלמוד:
@יש להשתתף בשתי המכינות להלן:
א'0616102001סדנה בקריאת טקסטים תלמודייםד"ר שי ווזנר
סדנהב20:00-18:00 מטלה
•הסדנה מתקיימת במרכז צימבליסטה
ב'0616200901השפעות גומלין בין היהדות לאסלאם בדיני נישואין, גירושין וירושד"ר יחזקאל דוד
שיעורג18:00-16:00278 גילמןמטלה
#לימודים הומניסטיים (מסגרת 120): שנים א'-ג'
•תלמידי תואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תש"ף חייבים להשלים
•לימודים הומניסטיים בהיקף של 8 ש"ס בהתאם לפירוט להלן:
#לימודים הומניסטיים: שיעורי חובה ( 4 ש"ס)
•מומלץ לתלמידי שנה א'.
א'0618101801Introduction to Moral Philosophyד"ר יאיר לוי
שיעורב18:00-16:00מקוון -מטלה
א'0616126201מיומנות יסוד: קורס קריאה וכתיבה**פרופ' ישי רוזן-צבי
שיעורג12:00-10:00001 רוזנברגמטלה
ב'0612602301Reading the Bible Through Other Eyesד"ר דיאנה ליפטון
שיעורג20:00-18:00105 רוזנברגמטלה
•לנרשמים החל משנה"ל תשע"ט חובה להשתתף בשיעור אחד
•בשפה האנגלית בהיקף 2 ש"ס במהלך התואר. תלמידים שהשלימו
•חובה זו במסגרת חוג הלימודים השני, יבחרו שיעור בחירה נוסף
•בהיקף של 2 ש"ס.
#לימודים הומניסטיים: קורסי מגוון (4 ש"ס) מסגרת 444
•מקטגוריה זו ניתן לבחור עד 4 ש"ס.
@לפירוט הקורסים נא ראו קורסי מגוון בחוג לפילוסופיה יהודית
#שיעורי בחירה מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד (מסגרת 225)
אב0616200501קריאה במורה הנבוכיםפרופ' מנחם לורברבוים
שיעורד14:00-12:00211 רוזנברגמטלה
א'0677207801יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשו בארץ ישראל בתקופה הביזנטיתד"ר יובל שחר
שיעורב14:00-12:00מקוון -מטלה
א'0616126601בבלי, ירושלמי ומדרשי האמוראים, ת"נ למבוא למחשבת חז"ל (ב')פרופ' ישי רוזן-צבי
תרגילג14:00-12:00001 רוזנברגמטלה
•תלמידים שלמדו את הת"נ בשנה"ל תש"ף יכולים להירשם
•לשיעור זה כשיעור בחירה
א'0616330201שיבתם של היהודים לטבע: על מקומו של הטבע בדימיון ובמחשבה העברד"ר גובני יובל
שיעורג16:00-14:00מקוון -מטלה
א'0677129801הלכה, משפט וחברה בשלהי העת העתיקהד"ר יפעת מוניקנדם
שיעורה16:00-14:00מקוון -מטלה
ב'0616330301הכופר שיכור האלהים: קריאה באתיקה של שפינוזהד"ר גובני יובל
שיעורג14:00-12:00205 רוזנברגמטלה
ב'0616200901השפעות גומלין בין היהדות לאסלאם בדיני נישואין, גירושין וירושד"ר יחזקאל דוד
שיעורג18:00-16:00278 גילמןמטלה
•תלמידים שלא בחרו שיעור זה כמכינה, יכולים להשתתף בו כשיעור
#סמינריונים (מסגרת 360)
•התלמידים ישתתפו בשני קורסים סמינריונים בהיקף של 8 ש"ס.
•האחד יחייב כתיבת עבודה סמינריונית והשני רפרט.
•העבודות תיכתבנה אצל מרצים שונים. תלמידים הבוחרים
•סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, ישלימו את השעות בקורס בחירה נוסף.
אב0616351901חלומות והזיות של קיצוני: קריאה בכתבי א.ד. גורדוןד"ר גובני יובל
סמינרג18:00-16:00205 רוזנברגמטלה
א'0616352201חוק ואזרחות בספרות התלמודיתגב' אורית מלכה
סמינרב14:00-12:00מקוון -מטלה
ב'0677210901בין גברים לנשים: הלכה וחוק בתקופת המשנה והתלמודד"ר יפעת מוניקנדם
סמינרה14:00-10:00203 חדר מורים קרטרמטלה
$תלמוד- תכנית הלימודים לתלמידי תואר שני (מסגרת 620)
#שיעורים לתואר שני
#סמינריונים לתואר השני
•במסגרת התואר השני ניתן להשתתף גם בסמינרים מהתואר הראשון
•בהיקף שלא יעלה על 6 ש"ס.
אב0616400801אסטרולוגיה וגילוי עתידות ונסתרות ביהדות העתיקהפרופ' גדעון בוהק
סמינרד12:00-10:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
אב0616457101אהבה ומיסטיקה בזוהר ובקבלת המאה השש עשרהפרופ' אדם אפטרמן
סמינרד14:00-12:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
אב0616457301רמב"ם ורמב"ן על הקורבןפרופ' מנחם לורברבוים
סמינרד18:00-16:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
א'0677413301בין הפטיש והסדן: אימפריות ומורדים במרחב הארצישראליד"ר יובל שחר
סמינרב18:00-16:00מקוון -מטלה
•סמינר בין-תחומי המוצע לתלמידי החוגים של בית הספר
• למדעי היהדות וארכיאולוגיה.
א'0677413401ההיסטוריה של ההלכה בעת החדשה המוקדמתפרופ' מעוז כהנא
סמינרד20:00-16:00מקוון -מטלה
ב'0616412301סדנה לכתיבת מאמריםד"ר עומר מיכאליס
סמינרב20:00-18:00206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברגמטלה
•הרישום בתיאום עם המרצה בלבד.
ב'0616457501לקרא את הבבלי באיראן: התלמוד בהקשרו הפרסיד''ר שי סקונדה
סמינרג20:00-18:00מקוון -מטלה