סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
שנת הלימודים תשפ"א
סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב'1011110211יסודות הכלכלהשיעורב09:0012:00012 ברגלסגב' עופר גליה
ב'1011110212יסודות הכלכלהתרגילה10:0012:00012 ברגלסגב' אתגר יצחקי דנה
גב' מעיין ים
___________________________________________________________
ב'1011110807סטטיסטיקה לכלכלנים א'שיעורא09:0012:00010 ברגלסד"ר אגאי נירית
ב'1011110808סטטיסטיקה לכלכלנים א'תרגילא12:0014:00010 ברגלסד"ר אגאי נירית
___________________________________________________________
ב'1011110903סטטיסטיקה לכלכלנים ב'שיעורא08:0010:00201 נפתליד"ר גברילוב יוליה
ב'1011110904סטטיסטיקה לכלכלנים ב'תרגילא12:0014:00201 נפתליד"ר גברילוב יוליה
_______________________
ב'1011110905סטטיסטיקה לכלכלנים ב'שיעורב08:0010:00003 זאב סגל נפתליד"ר פרל ניר
ב'1011110906סטטיסטיקה לכלכלנים ב'תרגילב10:0012:00003 זאב סגל נפתליד"ר פרל ניר
_______________________
ב'1011110907סטטיסטיקה לכלכלנים ב'שיעורג14:0016:00001 ברגלסמר קנדל ברק
ב'1011110908סטטיסטיקה לכלכלנים ב'תרגילג16:0018:00012 ברגלסמר קנדל ברק
_______________________
ב'1011110909סטטיסטיקה לכלכלנים ב'שיעורה16:0018:00012 ברגלסמר קנדל ברק
ב'1011110910סטטיסטיקה לכלכלנים ב'תרגילה18:0020:00012 ברגלסמר קנדל ברק
___________________________________________________________
ב'1011111004מתמטיקה לכלכלנים א'שו"תא14:0016:00012 ברגלסד"ר דוראל ללה
ב'1011111004מתמטיקה לכלכלנים א'שו"תב12:0014:00012 ברגלסד"ר דוראל ללה
___________________________________________________________
_______________________
ב'1011111202מתמטיקה לכלכלנים ב'שו"תב12:0014:00101 נפתלימר ארז רון
ב'1011111202מתמטיקה לכלכלנים ב'שו"תד12:0014:00101 נפתלימר ארז רון
_______________________
ב'1011111203מתמטיקה לכלכלנים ב'שו"תב14:0016:00101 נפתלידר' מוזיקנטוב יבגני
ב'1011111203מתמטיקה לכלכלנים ב'שו"תד14:0016:00101 נפתלידר' מוזיקנטוב יבגני
_______________________
ב'1011111204מתמטיקה לכלכלנים ב'שו"תג08:0010:00201 נפתלידר' שפרוך דני
ב'1011111204מתמטיקה לכלכלנים ב'שו"תה09:0011:00201 נפתלידר' שפרוך דני
___________________________________________________________
ב'1011210304מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליותשיעורא16:0019:00201 נפתליפרופ' ברגמן נתאי
ד"ר פרשטמן דניאל
ב'1011210305מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליותשיעורד08:0011:00201 נפתליפרופ' ברגמן נתאי
ד"ר פרשטמן דניאל
ב'1011210306מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליותשיעורה11:0014:00201 נפתליפרופ' ברגמן נתאי
ד"ר פרשטמן דניאל
_______________________
ב'1011210307מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליותתרגילא10:0012:00012 ברגלסמר עוזרי עופר
ב'1011210308מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליותתרגילא14:0016:00010 ברגלסמר עוזרי עופר
ב'1011210309מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליותתרגילב16:0018:00012 ברגלסמר צבאג אלי
ב'1011210310מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליותתרגילג12:0014:00012 ברגלסגב' ויסמן הדר
ב'1011210311מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליותתרגילג10:0012:00012 ברגלסגב' ויסמן הדר
ב'1011210312מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליותתרגילג12:0014:00010 ברגלסמר צבאג אלי
___________________________________________________________
ב'1011250001חשבונאות לכלכלניםשו"תב16:0018:00 ד"ר אינגבר גלי
___________________________________________________________
ב'1011211001המשק הישראלי והכלכלה הגלובליתשו"תה14:0016:00201 נפתליפרופ' ליידרמן ליאונרדו
ב'1011211002המשק הישראלי והכלכלה הגלובליתשו"תה16:0018:00201 נפתליפרופ' ליידרמן ליאונרדו