מערכת שעות תשפ"א
סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרמרציםהערה
מסלול ילד ונוער קליני
קורסי חובה לכל תכנית המוסמך
שנה א'
שיבוץ להדרכה נעשה ע"י המזכירות
א'1110414401הדרכת חובה בספריה 00:00- 14/10 בשעות 9-11 בחדר 127 - שיבוץ ע"י המזכירות
א'1110414402הדרכת חובה בספריה 00:00- 23/10 בשעות 9-11 בחדר 127 - שיבוץ ע"י המזכירות
א'1110410501בחינת פטור באוריינות מחקרית 00:00- נא לסמן בבידינג. חובה לסיים עד סוף שנה א'
יש לסמן את הקבוצה שתופיע בבידינג
מסגרת 628
א'1110414601הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקהשיעורב10:00-08:00 ד"ר סולימני-אעידן יפית
א'1110414602הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקהשיעורד10:00-08:00 ד"ר סולימני-אעידן יפית
א'1110414603הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקהשיעורב18:00-16:00 ד"ר צור נגה
ב'1110414604הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקהשיעורב16:00-14:00118פרופ' פלד עינת
שנה ב'
חובה לבחור קבוצה אחת
מסגרת 628
א'1110452302התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב14:00-12:00 ד"ר אורג איילת
א'1110452303התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב16:00-14:00 ד"ר לוי אופיר
א'1110452305התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב16:00-14:00 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
א'1110452306התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב16:00-14:00 גב' שי שרית
ב'1110452307התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב14:00-12:00016ד"ר אורג איילת
ב'1110452308התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב16:00-14:00017ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
קורסי חובה למסלול - 2 קורסים (8 ש"ס)
שנה א'
מסגרת 620
א'1110439630תיאוריה ושיטות התערבות בטיפול התנהגותי קוגניטיבי בילדים , בנשיעורד12:00-08:00 מר ורשביאק אייל
א'1110439530תיאוריה ושיטות התערבות בטיפול פסיכודינמי בילדיםשיעורד16:00-12:00 מר שרוף אברהם
חובה לתלמידים עם תיזה - מסגרת 627
א'1110460030סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרותסדנהב10:00-08:00 פרופ' כץ כרמית
ב'1110460130סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתוניםסדנהב10:00-08:00120פרופ' כץ כרמית
ציון 80 בסדנת מחקר ב' הינו תנאי מעבר לסדנה ג'
א'1110414801מבוא למחקר איכותנישיעורב12:00-10:00 פרופ' ליכטנטריט רונית
בלימודי תואר שני קורס חובה לכותבי תיזה איכותנית
שנה ב' - חובה לתלמידים עם תיזה
מסגרת 627
א'1110460211סדנת מחקר ג': ניתוח וכתיבה של דו"ח מחקרסדנהב10:00-08:00 פרופ' חממה ליאת
אחת לשבועיים
ב'1110460211סדנת מחקר ג': ניתוח וכתיבה של דו"ח מחקרסדנהב10:00-08:00017פרופ' חממה ליאת
אחת לשבועיים
א'1110461301סטטיסטיקה וניתוח נתוניםשיעורב18:00-16:00 ד"ר שילה גיא
קורס חובה לכותבי תיזה כמותית
חובה בשנה ב' לכל תלמידי המסלול-לבחור 1 מ- 3 הקבוצות
עם תיזה - מסגרת 612, ללא תיזה - מסגרת 611
א'1110481001פרקטיקום ילד ונוערסדנהב14:00-12:00 פרופ' חממה ליאת
א'1110481002פרקטיקום ילד ונוערסדנהב14:00-12:00 מר ורשביאק אייל
א'1110481003פרקטיקום ילד ונוערסדנהב14:00-12:00 מר שרוף אברהם
קורסי בחירה (כולל קורסי לווין למסלול)
ניתן ללמוד לאורך שנים א' ו-ב'
בסדנת תיזה כמותית- 3 קורסי לווין למסלול (6 ש"ס)
בסדנת תיזה איכותנית- 2 קורסי לווין למסלול (4 ש"ס)
ללא תיזה - 3 קורסי לווין למסלול וגם 7 בחירה (20 ש"ס)
עם תיזה - מסגרת 622, ללא תיזה - מסגרת 623
ב'1110428301הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולישיעור00:00- פרופ' דודזון-ערד בלהה
סדנה מרוכזת - 20-22.6.21 8:30-15:30
א'1071436901הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי**שיעורד20:00-16:00 פרופ' יואל דפנה
•קורס זה מחייב רישום לקורס המשך 1110424701
ב'1110424701פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחהסמינרד20:00-16:00012פרופ' דודזון-ערד בלהה
ד"מ: 10714369. קורס זה הינו המשך חובה לקורס 1071436901
ב'1110435901מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריותשיעורב12:00-10:00 ד"ר שילה גיא
ב'1110439201התמכרות והחלמה - מודלים תיאורטיים וגישות התערבותשיעורב10:00-08:00 ד"ר גבריאל-פריד בל
חובה לתלמידי קבוצת התיזה של ד"ר' בל גבריאל
ב'1110440601הפסיכולוגיה של האישה:הבסיס התיאורטי ויישומושיעורב12:00-10:00016גב' שי שרית
ב'1110441001המפגש הטיפולישיעורד10:00-08:00016גב' שי שרית
א'1110441201אובדן ושכולשיעורב14:00-12:00 פרופ' ליכטנטריט רונית
א'1110441301זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי רווחהשיעורב14:00-12:00 גב' זיו הדס
ב'1110441401שותפות עם לקוחות: אתיקה ופעולהשיעורב16:00-14:00055ד"ר לוין ליה
ב'1110441801זקנים בסיכון - אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתייםשיעורב10:00-08:00002ד"ר אלון שרה
א'1110441901תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיהשיעורב16:00-14:00 ד"ר קורניק גליה
ב'1110442101טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתישיעורד14:00-12:00128מר אשמן תמיר
א'1110442601אימהות ואי-אימהותשיעורב12:00-10:00 ד"ר דונת אורנה
ב'1110442602אימהות ואי-אימהותשיעורב12:00-10:00053ד"ר דונת אורנה
א'1110442801צעירים במצבי סיכון במעבר לחיי בגרותשיעורב14:00-12:00 ד"ר סולימני-אעידן יפית
ב'1110443101"אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקהשיעורב16:00-14:00 גב' ורדימון שילי
ד"מ: 1110441901 או 1110439530 או 11104555 בתש"ף בלבד
א'1110452401מיומנויות התערבות ישירה עם ילדיםשיעורב12:00-10:00 פרופ' חממה ליאת
נדרש ניסיון בטיפול בילדים, אפשרי גם במסגרת הכשרה מעשית
ב'1110455401טיפול בטראומה מורכבת ודיסוציאציהשיעורב12:00-10:00 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
שימו לב לתנאים שבתיאור הקורס טרם רישומכם
ב'1110455501"מילים שמצליחות לגעת" ביסוס עמדה טיפולית של העובדת הסוציאליתשיעורב12:00-10:00 ד"ר קורניק גליה
א'1110451501התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנהשיעורב18:00-16:00 מר פרגו-גופר עמירם
ב'1110456801התערבות קבוצתית עם נשיםשיעורב14:00-12:00128גב' שי שרית
ב'1110459001תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקלינייםשיעורב18:00-16:00125ד"ר לוי אופיר
ב'1110455301מיצוי זכויות מתקדםשיעורב16:00-14:00150ד"ר תמיר גילי
ב'1110452901כל אחד והמשפחה שלו - סוגיות בטיפול בילדים הגדלים במבנים משפחשיעורב14:00-12:00118ד"ר קורניק גליה
א'1110453101טיפול בטראומה מיניתשיעורב12:00-10:00 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
א'1110453201מודלים יישומים בטיפול בזקנים ובני משפחתםשיעורב10:00-08:00 ד"ר אלון שרה
ב'1110453301פסיכופתולוגיה התפתחותיתשיעורב12:00-10:00 מר שרוף אברהם
א'1110453501תיאוריות ביקורתיות לעבודה סוציאליתשיעורב14:00-12:00 גב' ביטנר דקלה
א'1110453701עבודה עם הורים - הדרכה ושותפותשיעורב12:00-10:00 מר ורשביאק אייל
א'1110454001שינוי מדיניות בעידן ניאו-ליברלי: היבטים תיאורטייםשיעורב12:00-10:00 ד"ר פלדמן גיא
א'1110454201טיפול הורה - ילד במצבי טראומהשיעורב20:00-18:00 ד"ר קני פז סיגל
ב'1110454801עבודה סוציאלית מבוססת זכויותשיעורב14:00-12:00122ד"ר לוין ליה
ד"מ: הקורס 1110473101
ב'1110473101זכויות אדם וזכויות חברתיותשיעורב12:00-10:00 ד"ר קטרי עידו
ד"מ: 1110454001
ב'1110454901בין האישי לפוליטי:התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשיםשיעורד12:00-10:00125ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ב'1110455001ניתוח מדיניותשיעור00:00- פרופ' כנען רם-אריה
סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר ב' 20.6.21-23.6.21 חדר 118
ב'1110455101החלמה והתמודדות עם מחלה פסיכיאטרית במשפחהשיעורב14:00-12:00150ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
א'1110455201ילדים נפגעי התעללות ותהליך עשיית הצדק: מיומנויות אבחון, הערכשיעורב12:00-10:00 פרופ' כץ כרמית
ב'1110455501"מילים שמצליחות לגעת" ביסוס עמדה טיפולית של העובדת הסוציאליתשיעורב12:00-10:00 ד"ר קורניק גליה
א'1110455701סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרותשיעורב14:00-12:00 פרופ' טרטקובסקי יבגני
ב'1110455702סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרותשיעורד12:00-10:00128פרופ' טרטקובסקי יבגני
ב'1110455901מתיאוריות מסורתיות לפוסט מודרניות בטיפול משפחתישיעורב12:00-10:00055פרופ' ליכטנטריט רונית
א'1110471301דילמות אתיות בעבודה סוציאליתשיעורב20:00-18:00 ד"ר סמילה סנד שרית
ב'1110471401איך עושים שינוי?שיעורב18:00-16:00150ד"ר חנין דב
א'1110471501סוגיות בהתערבות בקרב משפחות לילד עם צרכים מיוחדים/מוגבלותשיעורב16:00-14:00 גב' לויאל יעל
א'1110471701טיפול בבית המשפט לנוערשיעורב18:00-16:00 גב' בן דוד ניצנה
ב'1110471801עובדים סוציאליים כיזמים חברתייםשיעורב14:00-12:00053ד"ר יצחקי-בראון יעל
ב'1110471901ילדים ובני נוער במצבי הגירה ופליטות:בין מדיניות ופרקטיקהשיעור00:00- ד"ר קורין-לנגר נורה
ד"מ: ס. הכנה 17.6, תאריכי הקורס: 28.6-1.7
א'1110472101פרקטיקה מודעת עונישיעורב16:00-14:00 ד"ר שמעי נור
ב'1110472201הבנה רגשית ואמפתיה בגיל הרך ובילדות המוקדמת:התפתחות, למידה ושיעורב10:00-08:00 ד"ר שפירא רותם
א'1110472301פרקטיקות שיתופיות ביקורתיות בעבודה עם בני נוערשיעורד18:00-16:00 ד"ר תימור-שלוין שחר
ב'1110472401בעיות התנהגותיות ברקב ילדים ובני נוער: סוגיות אבחוניות וטיפושיעורב10:00-08:00 ד"ר איציק מיכל
ב'1110472501ביטויים של העברה והעברה נגדית בהפרעות שונות וטראומטיזציה משנשיעורב16:00-14:00053ד"ר לוי אופיר
ב'1110472601מבוא לטיפול בוידאו, בטיפול פרטני, זוגי, משפחתי וקבוצתישיעורב20:00-18:00 גב' אגר גילי
א'1110472701הגישה הנרטיביתשיעורב14:00-12:00 גב' גילוני ברק שלומית
ב'1110472801בריאות נפש קהילתיתשיעורב16:00-14:00152ד"ר לוריא עדו
א'1110472901עבודה סוציאלית, משפחה, קהילה ודת - המקרה הפרטי של החברה החרדשיעורב14:00-12:00 ד"ר יצחקי-בראון יעל
ב'1110453601ארגז הכלים היצירתישיעורב12:00-10:00 גב' זקס אילנה
קורסי בחירה מחוץ לביה"ס - מותר לקחת 1 - בניין גילמן
א'0602606001ללמוד דיגיטלית - ילדים ולמידה במדיה החדשהשיעורד14:00-12:00מקווןד"ר קמפף רונית
חדר עם אינטרנט
ב'0602618301פצעי בגרות: חוויות ההתבגרות בספרות, בקולנוע ובטלוויזיה הישראשיעורד16:00-14:00א361ד"ר רימה שיכמנטר