����� ��� �
סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרמרציםהערה
תכנית ההשלמות
לימודי שנה א'
כל הקורסים לתלמידי שנה א' הם קורסי חובה
שיבוץ להדרכה נעשה ע"י המזכירות
א'1110414401הדרכת חובה בספריה 00:00- המפגש יתקיים 23/10 09-11 בחדר 127
א'1110414402הדרכת חובה בספריה 00:00- המפגש יתקיים 01/11 בשעות 9-11 בחדר 127
א'1110113301מבוא לעבודה סוציאליתשיעורד10:00-08:00001פרופ' כץ כרמית
ב'1110613201מדינת הרווחה בישראל להשלמותשיעורד10:00-08:00118ד"ר תמיר גילי
א'1110613101המשפחה כמערכת לתכנית ההשלמותשו"ת00:00- פרופ' ליכטנטריט רונית
סדנה מרוכזת: 22.10-23.10, 7.11-8.11
א'1110612801התיאוריה של הפרקטיקהשיעורד16:00-14:00118ד"ר צור נגה
א'1110213501הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאליתשו"תד18:00-16:00001מר אשמן תמיר
ב'1110613301קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימא להשלמותשיעורד16:00-14:00118ד"ר יצחקי-בראון יעל
ב'1110210201המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישייםשו"תד18:00-16:00001עו"ד מורן שמואל
ב'1110613001הפרעות נפשיות מנקודת מבט פסיכיאטרית ואנטי-פסיכיאטריתשיעור00:00- ד"ר אבו-ריא השאם
סדנה מרוכזת ב-3 מפגשים בחופשת סמסטר ב' 28.6-30.6 , 9-16
קורסי שיטות, מיומנויות והכשרה מקצועית-השיבוץ נעשה במזכירות
א'1110610001שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00126ד"ר קורניק גליה
ב'1110610001שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00121ד"ר קורניק גליה
א'1110630001מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00126ד"ר קורניק גליה
ב'1110630001מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00121ד"ר קורניק גליה
א'1110610002שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00017ד"ר פרומר דפנה
ב'1110610002שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00150ד"ר פרומר דפנה
א'1110630002מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00017ד"ר פרומר דפנה
ב'1110630002מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00150ד"ר פרומר דפנה
א'1110610003שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00150ד"ר באום-מזרחי עדי
ב'1110610003שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00122ד"ר באום-מזרחי עדי
א'1110630003מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00150ד"ר באום-מזרחי עדי
ב'1110630003מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00122ד"ר באום-מזרחי עדי
אב1110610801הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר קורניק גליה
אב1110610802הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר פרומר דפנה
אב1110610803הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר באום-מזרחי עדי