מערכת שעות תשפ"ב
סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרמרציםהערה
מסלול לחץ וטראומה - קליני
קורסי חובה לכל תכנית המוסמך
שנה א'- מסגרת 620
א'1110414401הדרכת חובה בספריה 00:00- הדרכה בזום ביום ד' 6.10.21 בשעה 9:00. שיבוץ ע"י המזכירות
א'1110414402הדרכת חובה בספריה 00:00- הדרכה בזום ביום ו' 15.10.21 בשעה 9:00. שיבוץ ע"י המזכירות
א'1110410501בחינת פטור באוריינות מחקרית 00:00- נא לסמן בבידינג. חובה לסיים עד סוף שנה א'
יש לסמן את הקבוצה שתופיע בבידינג
מסגרת 628
א'1110414601הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקהשיעורב10:00-08:00118ד"ר סולימני-אעידן יפית
א'1110414602הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקהשיעורד10:00-08:00118ד"ר סולימני-אעידן יפית
א'1110414603הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקהשיעורב18:00-16:00127ד"ר סיני-גלזר חגית
ב'1110414604הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקהשיעורב16:00-14:00118ד"ר סיני-גלזר חגית
שנה ב' - חובה לבחור קבוצה אחת
מסגרת 628
א'1110452306התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב16:00-14:00055ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
לתלמידי מסלול טראומה
ב'1110452307התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב16:00-14:00124ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
לתלמידי מסלול טראומה
קורסי חובה למסלול - 3 קורסים (8 ש"ס)
שנה א' - מסגרת 620
א'1110440133מבוא למצבי לחץ וטראומה: זיהוי ואבחוןשיעורב14:00-12:00118ד"ר לוי אופיר
א'1110440233הבסיס התיאורטי להתערבויות במצבים טראומטייםשיעורד14:00-10:00118ד"ר צור נגה
ב'1110459333גישות בהתערבות בהפרעות פוסט טראומטיותשיעורב14:00-12:00125ד"ר לוי אופיר
חובה שנה א' עם תיזה -מסגרת 627
א'1110460033סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרותסדנהב10:00-08:00250ד"ר אבו-ריא השאם
ב'1110460133סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתוניםסדנהב10:00-08:00128ד"ר אבו-ריא השאם
ציון 80 בסדנת מחקר ב' הינו תנאי מעבר לסדנה ג'
א'1110414801מבוא למחקר איכותנישיעורב12:00-10:00127פרופ' ליכטנטריט רונית
חובה לכותבי תיזה איכותנית
חובה-שנה ב'-עם תיזה-מסגרת 627
א'1110460212סדנת מחקר ג:' ניתוח נתונים וכתיבה של דוח מחקר**שיעורב14:00-12:00219ד"ר צור נגה
אחת לשבועיים
ב'1110460212סדנת מחקר ג:' ניתוח נתונים וכתיבה של דוח מחקר**שיעורב14:00-12:00016ד"ר צור נגה
אחת לשבועיים
א'1110461301סטטיסטיקה וניתוח נתוניםשיעורב18:00-16:00152ד"ר שילה גיא
קורס חובה לכותבי תיזה כמותית
חובה בשנה ב' לכל תלמידי המסלול-לבחור קבוצה אחת
עם תיזה מסגרת-612, ללא תיזה מסגרת-611
א'1110481101פרקטיקום לחץ וטראומהסדנהב10:00-08:00017גב' גילוני ברק שלומית
ב'1110481101פרקטיקום לחץ וטראומהסדנהב10:00-08:00257גב' גילוני ברק שלומית
א'1110481102פרקטיקום לחץ וטראומהסדנהב10:00-08:00152ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ב'1110481102פרקטיקום לחץ וטראומהסדנהב10:00-08:00152ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
א'1110481103פרקטיקום לחץ וטראומהסדנהב10:00-08:00119מר ורשביאק אייל
ב'1110481103פרקטיקום לחץ וטראומהסדנהב10:00-08:00250מר ורשביאק אייל
א'1110481104פרקטיקום לחץ וטראומהסדנהב10:00-08:00150ד"ר לוי אופיר
ב'1110481104פרקטיקום לחץ וטראומהסדנהב10:00-08:00150ד"ר לוי אופיר
קורסי הבחירה (כולל קורסי לווין למסלול)
ניתן ללמוד לאורך השנים א' ו-ב'
בסדנת תיזה כמותית 3 קורסי לווין למסלול (6 ש"ס)
בסדנת תיזה איכותנית - 2 קורסי לווין למסלול (4 ש"ס)
ללא תיזה - 3 קורסי לווין למסלול וגם 7 בחירה (20 ש"ס)
עם תיזה - מסגרת 622, ללא תיזה - מסגרת 623
ב'1110456801התערבות קבוצתית עם נשיםשיעורב14:00-12:00128גב' קירשנבאום דנה
א'1110424701פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחהסמינרד20:00-16:00 פרופ' דודזון-ערד בלהה
•קורס זה מחייב רישום לקורס המשך 1071436901
ב'1071436901הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי**שיעורד20:00-16:00205פרופ' יואל דפנה
•ד"מ: הקורס 1110424701
א'1110428301הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולישיעור00:00- פרופ' דודזון-ערד בלהה
סדנה מרוכזת ב-9.1-11.1.22 בשעות 8:30-15:30
ב'1110435901מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריותשיעורב12:00-10:00152ד"ר שילה גיא
ב'1110439201התמכרות והחלמה - מודלים תיאורטיים וגישות התערבותשיעורב14:00-12:00119ד"ר גבריאל-פריד בל
מומלץ לתלמידי קבוצת התיזה של ד"ר' בל גבריאל
א'1110440601הפסיכולוגיה של האישה:הבסיס התיאורטי ויישומושיעורב12:00-10:00015גב' שי שרית
ב'1110441001המפגש הטיפולישיעורב12:00-10:00125גב' שי שרית
ב'1110441201אובדן ושכולשיעורב14:00-12:00118פרופ' ליכטנטריט רונית
א'1110441301זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי רווחהשיעורב10:00-08:00125גב' זיו הדס
ב'1110441801זקנים בסיכון - אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתייםשיעורב10:00-08:00118ד"ר אלון שרה
א'1110441901תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיהשיעורב12:00-10:00118ד"ר קורניק גליה
ב'1110442101טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתישיעורד10:00-08:00זוםמר אשמן תמיר
קורס מקוון
א'1110442601אימהות ואי-אימהותשיעורב12:00-10:00125ד"ר דונת אורנה
ב'1110442602אימהות ואי-אימהותשיעורב12:00-10:00055ד"ר דונת אורנה
א'1110442801צעירים במצבי סיכון במעבר לחיי בגרותשיעורב14:00-12:00128ד"ר סולימני-אעידן יפית
ב'1110443101"אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקהשיעורב16:00-14:00128גב' ורדימון שילי
א'1110451501התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנהשיעורב18:00-16:00128מר פרגו-גופר עמירם
א'1110452401מיומנויות התערבות ישירה עם ילדיםשיעורב16:00-14:00152פרופ' חממה ליאת
נדרש ניסיון בטיפול בילדים, אפשרי גם במסגרת הכשרה מעשית
א'1110453101טיפול בטראומה מיניתשיעורב12:00-10:00128ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
א'1110453201מודלים יישומים בטיפול בזקנים ובני משפחתםשיעורב10:00-08:00127ד"ר אלון שרה
ב'1110453301פסיכופתולוגיה התפתחותיתשיעורב12:00-10:00127מר שרוף אברהם
ב'1110453501תיאוריות ביקורתיות לעבודה סוציאליתשיעורב12:00-10:00016גב' ביטנר דקלה
א'1110453701עבודה עם הורים - הדרכה ושותפותשיעורב12:00-10:00152מר ורשביאק אייל
א'1110454001שינוי מדיניות בעידן ניאו-ליברלי: היבטים תיאורטייםשיעורב12:00-10:00119ד"ר פלדמן גיא
א'1110454201טיפול הורה - ילד במצבי טראומהשיעורב20:00-18:00118ד"ר קני פז סיגל
ב'1110454801עבודה סוציאלית מבוססת זכויותשיעורב14:00-12:00122ד"ר תמיר גילי
א'1110473101זכויות אדם וזכויות חברתיותשיעורב14:00-12:00017ד"ר קטרי עידו
א'1110454901בין האישי לפוליטי:התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשיםשיעורד12:00-10:00015ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ב'1110455001ניתוח מדיניותשיעור00:00- פרופ' כנען רם-אריה
סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר ב' 12.6-15.6.22 9-14
א'1110455101החלמה והתמודדות עם מחלה פסיכיאטרית במשפחהשיעורד18:00-16:00125ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
א'1110455201ילדים נפגעי התעללות ותהליך עשיית הצדק: מיומנויות אבחון, הערכשיעורב14:00-12:00125פרופ' כץ כרמית
א'1110455301מיצוי זכויות מתקדםשיעורב14:00-12:00016ד"ר תמיר גילי
ב'1110455401טיפול בטראומה מורכבת ודיסוציאציהשיעורב12:00-10:00128ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
שימו לב לתנאים שבתיאור הקורס טרם רישומכם
ב'1110455501"מילים שמצליחות לגעת" ביסוס עמדה טיפולית של העובדת הסוציאליתשיעורב18:00-16:00118ד"ר קורניק גליה
א'1110455701סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרותשיעורב20:00-18:00זוםפרופ' טרטקובסקי יבגני
קורס מקוון
א'1110459001תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקלינייםשיעורב12:00-10:00150ד"ר לוי אופיר
א'1110471301דילמות אתיות בעבודה סוציאליתשיעורב18:00-16:00118ד"ר סמילה סנד שרית
לא לרישום עבור מי שלמד בב"א את הקורס 11103190 עם ד"ר סנד
ב'1110471401איך עושים שינוי?שיעורב16:00-14:00119ד"ר חנין דב
א'1110471501סוגיות בהתערבות בקרב משפחות לילד עם צרכים מיוחדים/מוגבלותשיעורב16:00-14:00118גב' לויאל יעל
א'1110471701טיפול בבית המשפט לנוערשיעורב16:00-14:00128גב' בן דוד ניצנה
א'1110471801עובדים סוציאליים כיזמים חברתייםשיעורב14:00-12:00122ד"ר יצחקי-בראון יעל
ב'1110471901ילדים ובני נוער במצבי הגירה ופליטות:בין מדיניות ופרקטיקהשיעור00:00- ד"ר קורין-לנגר נורה
ד"ר בירגר ליאור
ב'1110472201הבנה רגשית ואמפתיה בגיל הרך ובילדות המוקדמת:התפתחות, למידה ושיעורב10:00-08:00055ד"ר שפירא רותם
ב'1110472401בעיות התנהגותיות בקרב ילדים ובני נוער: סוגיות אבחוניות וטיפושיעורב12:00-10:00119ד"ר איציק מיכל
ב'1110472501ביטויים של העברה והעברה נגדית בהפרעות שונות וטראומטיזציה משנשיעורב12:00-10:00150ד"ר לוי אופיר
א'1110472701הגישה הנרטיביתשיעורב12:00-10:00055גב' גילוני ברק שלומית
ב'1110472901עבודה סוציאלית, משפחה, קהילה ודת - המקרה הפרטי של החברה החרדשיעורב14:00-12:00150ד"ר יצחקי-בראון יעל
ב'1110453601ארגז הכלים היצירתישיעורב12:00-10:00118גב' זקס אילנה
א'1110416301פסיכולוגיה חיוביתשיעורב14:00-12:00053פרופ' בנימיני יעל
א'1110439901הגישה האנטי-פסיכיאטריתשיעורב16:00-14:00127ד"ר אבו-ריא השאם
לא לרישום למי שרשום לקורס 1110613001 בתשפ"ב
ב'1110428101התנהגות אירגוניתשיעורד12:00-10:00זוםפרופ' טרטקובסקי יבגני
קורס מקוון
א'1110426901לראות, לשמוע ולפעול: עובדות סוציאליות כשחקניות מדיניותשיעורב18:00-16:00119פרופ' וייס-גל עידית
ב'1110470101גישות וסוגיות בעבודה סוציאלית ביקורתיתשיעורב14:00-12:00055גב' ביטנר דקלה
א'1110440301ילדים במצבי טראומהשיעורב18:00-16:00055פרופ' חממה ליאת
א'1110473201הפיל שבחדר: תיאוריות וגישות טיפוליות במצבי קופליקטשיעורב10:00-08:00055ד"ר קעדאן סמיר
א'1110473301עבודה סוציאלית עם נערות מפרספקטיבה פמיניסטיתשיעורד18:00-16:00128ד"ר קומם מיכל
ב'1110473401טיפול במצבי דחק וחרדה אצל מבוגריםשיעורב16:00-14:00150מר ורשביאק אייל
ב'1110473501מבט אל הזדקנות מוצלחתשיעורב16:00-14:00055ד"ר קרמל שיפמן אילא
ב'1110473601הורות באתגר המשפטשיעורב18:00-16:00125עו"ד מורן שמואל
ב'1110473701טיפול מרחוק - מבוא לתיאוריה והפרקטיקהשיעורב20:00-18:00 ד"ר גוזמן ג'וליה
מקוון. לא למי שלמד בתשפא 11104726 עם ד"ר אגר
ב'1110473801מנהיגות ומגדר באוכלוסיות פריפריה בישראלשיעורב18:00-16:00128גב' שלבי מנאל
א'1110473901Rights at work: Organizing for social and economic justiceשיעור00:00- פרופ' לייפר גורדון
סדנה:3.12, 10.12, 17.12 9-13.30, 9.12 ו- 16.12 16-19
•ניתן להגיש את מטלת הסיכום בעברית
ב'1110474001Childhood Vulnerabilities 00:00- קורס מרוכז באנגלית 12.6-15.6. ניתן להגיש עבודה בעברית
קורסי בחירה מחוץ לביה"ס
ניתן ללמוד עד 4 ש"ס
א'0607531301משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחהסמינרב18:00-14:00320 ע"ש אלקובד"ר להד כנרת
ב'0607530401מגדר וטראומהסמינרג14:00-12:00212ד"ר אפי זיו
ב'0607542801כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראלשיעורה20:00-18:00זוםד"ר משעלי יעל
ב'0607542901גברים וגבריות בתרבות הפופולריתשיעורג12:00-10:00282ד"ר פדבה גלעד
ב'0607543501היבטים תיאורטיים, חברתיים ומשפטיים של זכויות הקהילה הלהט"ביתשיעורב14:00-12:00220פרופ' טריגר צבי חיים