מערכת שעות תשפ"ב
סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרמרציםהערה
לימודי שנה ב'
קורסי חובה מתוך לימודי השלמה
ב'1110613001הפרעות נפשיות מנקודת מבט פסיכיאטרית ואנטי-פסיכיאטריתשיעור00:00- ד"ר אבו-ריא השאם
סדנה מרוכזת בזום: 12.6.22-14.6.22 12-14, חדר 001
א'1110701601מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00123ד"ר גלזר חודיק נורית
ב'1110701601מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00123ד"ר גלזר חודיק נורית
א'1110701602מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00121גב' הירש נירה
ב'1110701602מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00121גב' הירש נירה
א'1110701603מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00126גב' ירון-מלמד לילי
ב'1110701603מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00126גב' ירון-מלמד לילי
א'1110727101ע"ס בתחום נשים ומגדרשיעורב16:00-14:00123ד"ר גלזר חודיק נורית
ב'1110727101ע"ס בתחום נשים ומגדרשיעורב16:00-14:00123ד"ר גלזר חודיק נורית
א'1110728101ע"ס בתחום ילד ונוערשיעורב16:00-14:00121גב' הירש נירה
ב'1110728101ע"ס בתחום ילד ונוערשיעורב16:00-14:00121גב' הירש נירה
א'1110726401ע"ס בתחום בריאות הנפששיעורב16:00-14:00126גב' ירון-מלמד לילי
ב'1110726401ע"ס בתחום בריאות הנפששיעורב16:00-14:00126גב' ירון-מלמד לילי
אב1110710801הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר גלזר חודיק נורית
אב1110710802הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' הירש נירה
אב1110710803הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' ירון-מלמד לילי