מערכת שעות תשפ"ב
סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרמרציםהערה
תכנית ההשלמות
לימודי שנה א'
כל הקורסים לתלמידי שנה א' הם קורסי חובה
שיבוץ להדרכה נעשה ע"י המזכירות
א'1110414403הדרכת חובה בספריה 00:00- הדרכה תתקים בזום ב-8.10.21 ב-9:00
א'1110113301מבוא לעבודה סוציאליתשיעורד10:00-08:00001ד"ר תמיר גילי
ב'1110112901מדינת הרווחה בישראלשיעורד10:00-08:00001ד"ר פלדמן גיא
א'1110613101המשפחה כמערכת לתכנית ההשלמותשו"ת00:00- פרופ' ליכטנטריט רונית
סדנה מרוכזת בזום: 3.10-6.10 9-14
ב'1110612801התיאוריה של הפרקטיקהשיעורד16:00-14:00118ד"ר צור נגה
א'1110213501הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאליתשו"תד18:00-16:00001מר אשמן תמיר
א'1110613301קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימא להשלמותשיעורד16:00-14:00118ד"ר יצחקי-בראון יעל
ב'1110210201דיני רווחהשו"תד18:00-16:00001ד"ר קטרי עידו
ב'1110613001הפרעות נפשיות מנקודת מבט פסיכיאטרית ואנטי-פסיכיאטריתשיעור00:00- ד"ר אבו-ריא השאם
סדנה מרוכזת בזום: 12.6.22-14.6.22 12-14, חדר 001
קורסי שיטות, מיומנויות והכשרה מקצועית-השיבוץ נעשה במזכירות
א'1110610001שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00126ד"ר קורניק גליה
ב'1110610001שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00126ד"ר קורניק גליה
א'1110630001מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00126ד"ר קורניק גליה
ב'1110630001מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00126ד"ר קורניק גליה
א'1110610002שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00124גב' זקס אילנה
ב'1110610002שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00124גב' זקס אילנה
א'1110630002מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00124גב' זקס אילנה
ב'1110630002מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00124גב' זקס אילנה
א'1110610003שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00123ד"ר באום-מזרחי עדי
ב'1110610003שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00123ד"ר באום-מזרחי עדי
א'1110630003מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00123ד"ר באום-מזרחי עדי
ב'1110630003מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00123ד"ר באום-מזרחי עדי
אב1110610801הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר קורניק גליה
אב1110610802הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' זקס אילנה
אב1110610803הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר באום-מזרחי עדי