שנה ב
סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרמרציםהערה
קורסי חובה
סה"כ 40 ש"ס-מסגרת 210
השיבוץ לקורסי שיטות, מיומנויות והכשרה מקצועית נעשה במזכירות
א'1110210001שיטות בעבודה סוציאלית -ב'שיעורא12:00-10:00118גב' שי שרית
א'1110211601מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורא14:00-12:00118גב' שי שרית
ב'1110210001שיטות בעבודה סוציאלית -ב'שיעורא10:00-08:00 גב' שי שרית
ב'1110211601מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורא12:00-10:00 גב' שי שרית
א'1110210002שיטות בעבודה סוציאלית -ב'שיעורא12:00-10:00127גב' ברקוביץ' רומנו אדוה
א'1110211602מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורא14:00-12:00127גב' ברקוביץ' רומנו אדוה
ב'1110210002שיטות בעבודה סוציאלית -ב'שיעורא10:00-08:00 גב' ברקוביץ' רומנו אדוה
ב'1110211602מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורא12:00-10:00 גב' ברקוביץ' רומנו אדוה
א'1110210003שיטות בעבודה סוציאלית -ב'שיעורא12:00-10:00053ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
א'1110211603מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורא14:00-12:00053ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
ב'1110210003שיטות בעבודה סוציאלית -ב'שיעורא10:00-08:00 ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
ב'1110211603מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורא12:00-10:00 ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
א'1110210004שיטות בעבודה סוציאלית -ב'שיעורא12:00-10:00125גב' קירשנבאום דנה
א'1110211604מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורא14:00-12:00125גב' קירשנבאום דנה
ב'1110210004שיטות בעבודה סוציאלית -ב'שיעורא10:00-08:00125גב' קירשנבאום דנה
ב'1110211604מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורא12:00-10:00125גב' קירשנבאום דנה
א'1110210005שיטות בעבודה סוציאלית -ב'שיעורא12:00-10:00128גב' ירון-מלמד לילי
א'1110211605מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורא14:00-12:00128גב' ירון-מלמד לילי
ב'1110210005שיטות בעבודה סוציאלית -ב'שיעורא10:00-08:00128גב' ירון-מלמד לילי
ב'1110211605מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורא12:00-10:00128גב' ירון-מלמד לילי
א'1110210006שיטות בעבודה סוציאלית -ב'שיעורא12:00-10:00001ד"ר ארטום עדי
א'1110211606מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורא14:00-12:00001ד"ר ארטום עדי
ב'1110210006שיטות בעבודה סוציאלית -ב'שיעורא10:00-08:00150ד"ר ארטום עדי
ב'1110211606מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורא12:00-10:00150ד"ר ארטום עדי
אב1110210801הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' שי שרית
אב1110210802הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' ברקוביץ' רומנו אדוה
אב1110210803הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
אב1110210804הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' קירשנבאום דנה
אב1110210805הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' ירון-מלמד לילי
אב1110210806הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר ארטום עדי
קורסי חובה
ב'1110210201המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישייםשו"תד18:00-16:00 עו"ד מורן שמואל
א'1110281801התיאוריה של הפרקטיקה ב'שיעורד16:00-14:00 ד"ר אליעזר קופל
ב'1110282101ילדים בסיכוןשיעורד10:00-08:00 פרופ' כץ כרמית
א'1110281901שירותי רווחה והבטחת הכנסה: עבודה סוציאלית למיצוי זכויות חברתשיעורד12:00-10:00 ד"ר תמיר גילי
א'1110282201הגישה ההתנהגותית קוגניטיביתשיעורד14:00-12:00 פרופ' חממה ליאת
ב'1110280101פסיכופתולוגיהשו"תא14:00-12:00 פרופ' טרטקובסקי יבגני
ב'1110212901המשפחה כמערכתשו"תד14:00-12:00 ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
א'1110213501הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאליתשו"תד18:00-16:00 מר אשמן תמיר
ב'1110223601קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימאשיעורד12:00-10:00 ד"ר פלדמן גיא
א'1110212701שיטות מחקרשיעורד10:00-08:00 ד"ר שילה גיא
ב'1110280401מבוא לסטטיסטיקהשיעורא16:00-14:00 מר לוי תומר
תרגיל בסטטיסטיקה-חובה לבחור תרגיל 1 מבין 2
ב'1110280402מבוא לסטטיסטיקהתרגילא18:00-16:00 ד"ר סעד יערה
ב'1110280403מבוא לסטטיסטיקהתרגילא18:00-16:00 מר סגל צבי
אשכול התערבות בעבודה סוציאלית
נא לבחור קורס אחד
ב'1110242801התערבות עם נערות וצעירות במצבי חיים שוניםשיעורד20:00-18:00 ד"ר שמעי נור
ב'1110242901דרכי התערבות עם אנשים החיים בעונישיעורד20:00-18:00 ד"ר תימור-שלוין שחר
קורסי בחירה
ניתן ללמוד קורס אחד במקום סוגיות א' או ב' או קורס כללי
א'1883060201גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווהשיעורג18:00-16:00 ד"ר עופר נורדהיימר נור
ב'1883060301מעורבות אזרחית - ידע, עמדה והשפעהשיעורד20:00-18:00 ד"ר ירון כהן צמח
א'1883060401ילדים ובעלי חיים: סוגיות היסטוריות, חברתיות וחינוכיותשיעורד18:00-16:00 ד"ר טל קוגמן
א'1883100501מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראלשיעורא18:00-16:00 ד"ר כהן רוית
ב'1883100301בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראלשיעורג20:00-18:00 ד"ר סימה זלצברג
ב'1883070101שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית?שיעורד18:00-16:00 מר מקדוסי עודד
ב'1883100401ללא גבולות (?) תנועה והגירה במציאות גלובליתשיעורא18:00-16:00 ד"ר כהן רוית
ב'1883010401ביואתיקה בעידן הקורונהשיעורא18:00-16:00 ד"ר מישורי דניאל
אחת לשבועיים
אב1110374701הקליניקה לשינוי מדיניות חברתיתשיעורד20:00-18:00250ד"ר לוין ליה
ניתן לקחת במקום קורס באשכול קהילה או קורס בסוגיות א' או ב'