��� �
סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרמרציםהערה
קורסי חובה
סה"כ 42 ש"ס - מסגרת 110
שיבוץ לקורסי שיטות, מיומנויות והכשרה נעשה במזכירות
א'1110110001שיטות בעבודה סוציאלית - א'שו"תא10:00-08:00001ד"ר גבריאל-פריד בל
ב'1110110001שיטות בעבודה סוציאלית - א'שו"תא12:00-10:00001ד"ר גבריאל-פריד בל
ב'1110113001מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייעשו"תא14:00-12:00001ד"ר גבריאל-פריד בל
א'1110110002שיטות בעבודה סוציאלית - א'שו"תא10:00-08:00118ד"ר שמעי נור
ב'1110110002שיטות בעבודה סוציאלית - א'שו"תא12:00-10:00127ד"ר שמעי נור
ב'1110113002מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייעשו"תא14:00-12:00127ד"ר שמעי נור
א'1110110003שיטות בעבודה סוציאלית - א'שו"תא10:00-08:00128ד"ר אליעזר קופל
ב'1110110003שיטות בעבודה סוציאלית - א'שו"תא12:00-10:00118ד"ר אליעזר קופל
ב'1110113003מיומנויות התערבות א:שיטות ראיון והבניית הקשר המסייעשו"תא14:00-12:00118ד"ר אליעזר קופל
א'1110110004שיטות בעבודה סוציאלית - א'שו"תא10:00-08:00125גב' בן שמואל שלומית
ב'1110110004שיטות בעבודה סוציאלית - א'שו"תא12:00-10:00152גב' בן שמואל שלומית
ב'1110113004מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייעשו"תא14:00-12:00152גב' בן שמואל שלומית
א'1110110005שיטות בעבודה סוציאלית - א'שו"תא10:00-08:00053גב' זקס אילנה
ב'1110110005שיטות בעבודה סוציאלית - א'שו"תא12:00-10:00053גב' זקס אילנה
ב'1110113005מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייעשו"תא14:00-12:00053גב' זקס אילנה
א'1110110006שיטות בעבודה סוציאלית - א'שו"תא10:00-08:00127מר בינג עמרי
ב'1110110006שיטות בעבודה סוציאלית - א'שו"תא12:00-10:00055מר בינג עמרי
ב'1110113006מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייעשו"תא14:00-12:00055מר בינג עמרי
אב1110111801הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר גבריאל-פריד בל
אב1110111802הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר שמעי נור
אב1110111803הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר אליעזר קופל
אב1110111804הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' בן שמואל שלומית
אב1110111805הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' זקס אילנה
יחסים בינאישיים בקבוצה - השיבוץ נעשה במזכירות
ב'1110110401יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00015
ב'1110110402יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00016
ב'1110110403יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00017
ב'1110110404יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00121
ב'1110110405יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00122
ב'1110110406יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00123
ב'1110110407יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00124
ב'1110110408יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00152
ב'1110110409יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00055
ב'1110110410יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00053
ב'1110110411יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00118
קורסי חובה
א'1110111201מבוא לרווחה חברתיתשיעורב14:00-12:00001ד"ר פלדמן גיא
א'1110113301מבוא לעבודה סוציאליתשיעורד10:00-08:00 ד"ר לוין ליה
ב'1110112901מדינת הרווחה בישראלשיעורד10:00-08:00001ד"ר תמיר גילי
א'1110112001מבוא למשפטשיעורב16:00-14:00001עו"ד מורן שמואל
ב'1110112101היבטים כלכליים בעבודה סוציאליתשיעורא10:00-08:00001ד"ר לביא מושיק
ב'1110112801התיאוריה של הפרקטיקהשיעורב12:00-10:00001ד"ר סולימני-אעידן יפית
א'1110180601היבטים סוציולוגיים של עבודה סוציאליתשיעורב10:00-08:00001ד"ר דונת אורנה
ב'1110180701החברה בישראלשיעורב10:00-08:00001ד"ר דונת אורנה
א'1110180201מושגי יסוד בפסיכולוגיהשיעורד12:00-10:00 פרופ' טרטקובסקי יבגני
ב'1110110601פסיכולוגיה התפתחותית במעגל החייםשיעורב16:00-14:00001פרופ' בנימיני יעל
ב'1110113101תיאוריות של אישיותשיעורד14:00-12:00001ד"ר בלזם אדוה
ב'1110113201פנים רבות לעונישיעורב14:00-12:00001ד"ר פלדמן גיא
א'1110500701פילוסופיה של המדעשיעורא16:00-14:00 ד"ר רז-דגני אירית
א'1110112701כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידעשיעורד14:00-12:00 ד"ר סולימני-אעידן יפית
ב'1110212501פסיכולוגיה חברתיתשיעורד12:00-10:00001ד"ר בן דוד יאיר
א'1110113401מבוא למחקר איכותנישיעורב12:00-10:00001פרופ' פלד עינת
קורסי בחירה
ניתן ללמוד קורס אחד במקום סוגיות א' או ב' או קורס כללי
א'1883060201גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווהשיעורג18:00-16:00 ד"ר עופר נורדהיימר נור
ב'1883060301מעורבות אזרחית - ידע, עמדה והשפעהשיעורד20:00-18:00 ד"ר ירון כהן צמח
א'1883060401ילדים ובעלי חיים: סוגיות היסטוריות, חברתיות וחינוכיותשיעורד18:00-16:00 ד"ר טל קוגמן
א'1883100501מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראלשיעורא18:00-16:00 ד"ר כהן רוית
ב'1883100301בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראלשיעורג20:00-18:00 ד"ר סימה זלצברג
ב'1883070101שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית?שיעורד18:00-16:00 מר מקדוסי עודד
ב'1883100401ללא גבולות (?) תנועה והגירה במציאות גלובליתשיעורא18:00-16:00 ד"ר כהן רוית
ב'1883010401ביואתיקה בעידן הקורונהשיעורא18:00-16:00 ד"ר מישורי דניאל
אחת לשבועיים
אב1110374701הקליניקה לשינוי מדיניות חברתיתשיעורד20:00-18:00250ד"ר לוין ליה
ניתן לקחת במקום קורס באשכול קהילה או קורס בסוגיות א' או ב'