מערכת שעות תשפ"א
סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרמרציםהערה
לימודי שנה ב'
קורסי חובה מתוך לימודי השלמה
א'1110701601מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00 ד"ר פרומר דפנה
ב'1110701601מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00012ד"ר פרומר דפנה
א'1110701602מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00 גב' הירש נירה
ב'1110701602מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00214גב' הירש נירה
א'1110701603מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ב'1110701603מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00124ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
א'1110726401ע"ס בתחום בריאות הנפששיעורב16:00-14:00 ד"ר פרומר דפנה
ב'1110726401ע"ס בתחום בריאות הנפששיעורב16:00-14:00250ד"ר פרומר דפנה
א'1110728101ע"ס בתחום ילד ונוערשיעורב16:00-14:00 גב' הירש נירה
ב'1110728101ע"ס בתחום ילד ונוערשיעורב16:00-14:00214גב' הירש נירה
א'1110727101ע"ס בתחום מגדרשיעורב16:00-14:00 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ב'1110727101ע"ס בתחום מגדרשיעורב16:00-14:00124ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
אב1110710801הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר פרומר דפנה
אב1110710802הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' הירש נירה
אב1110710803הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר שבאר-שפירא דניאלה