מערכת שעות תשפ"א
סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרמרציםהערה
א'1110113301מבוא לעבודה סוציאליתשיעורד10:00-08:00 ד"ר לוין ליה
ב'1110112901מדינת הרווחה בישראלשיעורד10:00-08:00001ד"ר תמיר גילי
א'1110613101המשפחה כמערכת לתכנית ההשלמותשו"ת00:00- פרופ' ליכטנטריט רונית
סדנה מרוכזת: 12.10-15.10 9-14 חדר 001
א'1110612801התיאוריה של הפרקטיקהשיעורד20:00-18:00 ד"ר צור נגה
א'1110213501הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאליתשו"תד18:00-16:00 מר אשמן תמיר
ב'1110613301קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימא להשלמותשיעורד16:00-14:00 ד"ר יצחקי-בראון יעל
ב'1110210201המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישייםשו"תד18:00-16:00 עו"ד מורן שמואל
ב'1110613001הפרעות נפשיות מנקודת מבט פסיכיאטרית ואנטי-פסיכיאטריתשיעור00:00- לא יינתן בתשפ"א, אלא תשפ"ב כסדנה מרוכזת לפני תחילת הלי
קורסי שיטות, מיומנויות והכשרה מקצועית-השיבוץ נעשה במזכירות
א'1110610001שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד10:00-08:00001ד"ר קורניק גליה
ב'1110610001שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00 ד"ר קורניק גליה
א'1110630001מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד12:00-10:00001ד"ר קורניק גליה
ב'1110630001מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00 ד"ר קורניק גליה
א'1110610002שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד10:00-08:00127ד"ר פרומר דפנה
ב'1110610002שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00 ד"ר פרומר דפנה
א'1110630002מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד12:00-10:00127ד"ר פרומר דפנה
ב'1110630002מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00 ד"ר פרומר דפנה
א'1110610003שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד10:00-08:00118ד"ר באום-מזרחי עדי
ב'1110610003שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00 ד"ר באום-מזרחי עדי
א'1110630003מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד12:00-10:00118ד"ר באום-מזרחי עדי
ב'1110630003מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00 ד"ר באום-מזרחי עדי
אב1110610801הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר קורניק גליה
אב1110610802הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר פרומר דפנה
אב1110610803הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר באום-מזרחי עדי