מסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות
סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרמרצים
מסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות
בהתאם לדרישות מסלול הלימודים-פירוט בתכנית הלימודים תואר שני
אשכול 1א, ב - תיאוריות וקורסי יסוד, סוגיות ומיומנויות
חובה לבחור: תזה כמותית - 9 קורסים=18 ש"ס
תזה איכותנית - 8 קורסים=16 ש"ס
ללא תזה - 14 קורסים = 28 ש"ס (6 ש"ס מתוך קורסי לוין)
מסגרת עם תזה - 622, ללא תזה - 623
א'1110416301פסיכולוגיה חיוביתשיעורד12:00-10:00120פרופ' בנימיני יעל
א'1071436901הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי**שיעורד14:00-10:00013פרופ' יואל דפנה
•קורס זה מחייב רישום לקורס המשך 1110424701
ב'1110424701פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה**סמינרד14:00-10:00012פרופ' דודזון-ערד בלהה
•ד"מ: הקורס 1071436901
א'1110422501התבגרות סוערתשיעורב12:00-10:00150ד"ר שילה גיא
ב'1110428001טיפול בילדים נפגעי התעללותשיעורב12:00-10:00118ד"ר כץ כרמית
א'1110428101התנהגות ארגוניתשיעורב14:00-12:00128ד"ר טרטקובסקי יבגני
א'1110428301הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולישיעורב10:00-08:00128פרופ' דודזון-ערד בלהה
ב'1110428302הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולי**שיעור00:00- פרופ' דודזון-ערד בלהה
•קבוצת קורס זו תתקיים כסדנה מרוכזת בחופשת סמ' ב'
•בתאריכים 16.6-18.6.19 8.30-15.30
ב'1110435901מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריותשיעורב12:00-10:00125ד"ר שילה גיא
א'1110439901הגישה האנטי-פסיכיאטרית לבעיות נפשיותשיעורב12:00-10:00053ד"ר אבו-ריא השאם
א'1110440001הפסיכותרפיה הקיומיתשיעורד14:00-12:00125ד"ר אבו-ריא השאם
ב'1110440301ילדים במצבי טראומהשיעורב12:00-10:00128ד"ר חממה ליאת
א'1110440601הפסיכולוגיה של האישה:הבסיס התיאורטי ויישומושיעורב16:00-14:00128גב' שי שרית
ב'1110441001המפגש הטיפולישיעורד10:00-08:00125גב' שי שרית
א'1110441201אובדן ושכולשיעורב14:00-12:00118פרופ' ליכטנטריט רונית
א'1110441301זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי רווחהשיעורב10:00-08:00127גב' זיו הדס
ב'1110441801זקנים בסיכון - אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתייםשיעורב10:00-08:00152ד"ר אלון שרה
א'1110441901תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיהשיעורב16:00-14:00110ד"ר קורניק גליה
ב'1110442101טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתישיעורד16:00-14:00118מר אשמן תמיר
ב'1110442201כנגד כל הסיכויים - על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכשיעורב10:00-08:00127ד"ר קני פז סיגל
ב'1110442601אימהות ואי-אימהותשיעורב20:00-18:00127ד"ר דונת אורנה
ב'1110442401עבודה סוציאלית וצדק חברתישיעורב14:00-12:00128פרופ' סויה רבקה
ב'1110442702סנגור בבית המחוקקים: אסטרטגיה להשפעה על מדיניות חברתית**שיעור00:00- פרופ' וייס-גל עידית
•סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר ב' 30.6-3.7
ב'1110442801מעבר לחיי בגרות של צעירים בסיכון ובהשמות חוץ ביתיותשיעורב12:00-10:00055ד"ר סולימני-אעידן יפית
ב'1110443101"אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה**שיעורב14:00-12:00127גב' ורדימון שילי
•ד"מ: הקורס 1110441901
א'1110451501התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנהשיעורב18:00-16:00118מר פרגו-גופר עמירם
א'1110452401מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים**שיעורב12:00-10:00128ד"ר חממה ליאת
•נדרש ניסיון בטיפול בילדים, אפשרי גם במסגרת הכשרה מעשית.
ב'1110452901כל אחד והמשפחה שלו - סוגיות בטיפול בילדים הגדלים במבנים משפחשיעורב12:00-10:00127ד"ר קורניק גליה
ב'1110453001טכניקות התערבות בעבודה קבוצתית עם גבריםשיעורד14:00-12:00118מר אשמן תמיר
א'1110453101טיפול בטראומה מיניתשיעורב12:00-10:00118ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
א'1110453201מודלים יישומים בטיפול בזקנים ובני משפחתםשיעורב10:00-08:00055ד"ר אלון שרה
א'1110453301פסיכופתולוגיה התפתחותיתשיעורב16:00-14:00150מר שרוף אברהם
ב'1110453401כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגיית העצמי במקצוע העבודשיעורב18:00-16:00125ד"ר הררי מירב
ב'1110453501תיאוריות ביקורתיות לעבודה סוציאליתשיעורב12:00-10:00150גב' ביטנר דקלה
ב'1110453601ארגז הכלים היצירתי**שיעורד10:00-08:00118גב' טבת טובה
•לא לתלמידים שלמדו את הקורס 1110329401 ב-3 השנים האחרונות
א'1110453701עבודה עם הורים - הדרכה ושותפותשיעורב16:00-14:00055מר ורשביאק אייל
א'1110454001שינוי מדיניות בעידן ניאו-ליברלי: היבטים תיאורטייםשיעורב14:00-12:00053ד"ר פלדמן גיא
ב'1110455301מיצוי זכויות מתקדםשיעורב12:00-10:00015גב' תמיר גילי
ב'1110455401טיפול בטראומה מורכבת ודיסוציאציה**שיעורב12:00-10:00053ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
•שימו לב לתנאים שבתיאור הקורס טרם רישומכם
א'1110454201טיפול הורה - ילד במצבי טראומהשיעורב20:00-18:00118ד"ר קני פז סיגל
א'1110454601זכויות חברתיות - תאוריה, משפט ופוליטיקהשיעורב12:00-10:00250ד"ר סיטבון עופר
ב'1110455501טכניקות התערבות בפסיכותרפיהשיעורב14:00-12:00118ד"ר קורניק גליה
ב'1110455601עבודה סוציאלית בהקשר להגירהשיעורב18:00-16:00128ד"ר טרטקובסקי יבגני
ב'1110456801התערבות קבוצתית עם נשיםשיעורב12:00-10:00016גב' שי שרית
ב'1110454801עבודה סוציאלית מבוססת זכויות**שיעורב14:00-12:00053ד"ר לוין ליה
•ד"מ: הקורס 1110454601
ב'1110454901בין האישי לפוליטי:התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשיםשיעורד12:00-10:00118ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ב'1110455001ניתוח מדיניות**שיעור00:00- ד"ר כנען רם-אריה
•סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר ב' 17.6-20.6 חדר 118
א'1110455101החלמה והתמודדות עם מחלה פסיכיאטרית במשפחהשיעורד18:00-16:00127ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
א'1110455201מיומנויות התערבות עם ילדים נפגעי עבירה בהקשר המשפטישיעורב12:00-10:00125ד"ר כץ כרמית
ב'1110455701סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרותשיעורב16:00-14:00055ד"ר טרטקובסקי יבגני
ב'1110455801מבט אינטגרטיבי על תהליכים גופניים, רגשיים, בינאישיים וחברתיישיעורב16:00-14:00127ד"ר צור נוגה
ב'1110455901מתיאוריות מסורתיות לפוסט מודרניות בטיפול משפחתישיעורב12:00-10:00120פרופ' ליכטנטריט רונית
ב'1110458401מדיניות דיור, התחדשות עירונית ושיתוף ציבור**שיעור00:00- ד"ר חננאל רוית
•סדנה מרוכזת ב-3 מפגשים : 9:3023.6-25.6.19
•9:30-16:00 בחדר 150
א'1110458501הדרכה בעבודה סוציאלית: מושגים מרכזיים, גישות ומודליםשיעורב18:00-16:30128ד"ר ימין עמית
א'1110459001תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקלינייםשיעורב18:00-16:00053ד"ר לוי אופיר
ב'1110470101גישות וסוגיות בעבודה סוציאלית ביקורתית**שיעורב18:00-16:00053גב' ביטנר דקלה
•ד"מ: הקורס 1110453501
א'1110459101טיפול ממוקד במצבי פוסט טראומה: יישומים ברמת הפרט והקבוצהשיעורב20:00-18:00150ד"ר לוי אופיר
סילבוסים לקורסים מהתכנית הבינלאומית יינתנו לפי דרישה
רישום במזכירות התכנית הבינ"ל חדר 117
א'1140707401Group Interventions in Stressful Situationsשיעורב11:45-10:15152ד"ר פיגין רנה
א'1140637501Theory& Practice of advancing community based interventionsשיעורד15:45-14:15152ד"ר נפתלי מיכאל
ב'1140708401Domestic violence related stress:assessment and interventionשיעורד13:45-12:15152פרופ' פלד עינת
אשכול 3 - פיתוח ידע
חובה בשנה א' - עם תזה - מסגרת 627
א'1110414801מבוא למחקר איכותני**שיעורב10:00-08:00118פרופ' פלד עינת
•לכותבי תיזה איכותנית
חובה לבחור סדנת תזה אחת-סמס' א וב'-מתוך ארבע
א'1110460020סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרותסדנהב10:00-08:00007ד"ר שילה גיא
ב'1110460120סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתוניםסדנהב10:00-08:00009ד"ר שילה גיא
א'1110460021סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית בחירת נושא סקירת ספרות -הטרוגניסדנהב10:00-08:00250פרופ' סויה רבקה
ב'1110460121סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים-הטרוגניתסדנהב10:00-08:00250פרופ' סויה רבקה
א'1110460022סדנת מחקר א':קריאה ביקורתית בחירת נושא סקירת ספרות-איכותניתסדנהב12:00-10:00012פרופ' פלד עינת
ב'1110460122סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים-איכותניתסדנהב12:00-10:00219פרופ' פלד עינת
א'1110460023סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרותסדנהב10:00-08:00257ד"ר אבו-ריא השאם
ב'1110460123סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתוניםסדנהב10:00-08:00257ד"ר אבו-ריא השאם
• תנאי מעבר מסדנה ב' לסדנה ג' ציון 80 בסדנה ב'
חובה-שנה ב'-עם תזה-בהתאם לתזה שנלמדה בשנה א'
מסגרת 627
א'1110460201סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב12:00-10:00013ד"ר טרטקובסקי יבגני
ב'1110460201סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב12:00-10:00257ד"ר טרטקובסקי יבגני
א'1110460202סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב12:00-10:00214פרופ' בנימיני יעל
ב'1110460202סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב12:00-10:00250פרופ' בנימיני יעל
א'1110460203סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב10:00-08:00008פרופ' גינזבורג קרני
ב'1110460203סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב10:00-08:00008פרופ' גינזבורג קרני
•אחת לשבועיים
א'1110460301סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקרסדנהב12:00-10:00257פרופ' ליכטנטריט רונית
ב'1110460301סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקרסדנהב10:00-08:00012פרופ' ליכטנטריט רונית
א'1110460302סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקרסדנהב14:00-12:00122פרופ' פלד עינת
ב'1110460302סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקרסדנהב10:00-08:00125פרופ' פלד עינת
א'1110461301סטטיסטיקה וניתוח נתונים**שיעורב18:00-16:00318ד"ר שילה גיא
•קורס חובה לכותבי תיזה כמותית
חובה-שנה ב'-ללא תיזה
מסגרת 611
א'1110481201פרקטיקום התערבות עם נשיםסדנהב14:00-12:00125גב' שי שרית
ב'1110481201פרקטיקום התערבות עם נשיםסדנהב14:00-12:00123גב' שי שרית
א'1110481202פרקטיקום בתחום קבוצות - לחוות וללמוד קבוצותסדנהב14:00-12:00214גב' פנחסי בתיה
ב'1110481202פרקטיקום בתחום קבוצות - לחוות וללמוד קבוצותסדנהב14:00-12:00214גב' פנחסי בתיה
א'1110481203פרקטיקום בתחום בריאות הנפש : שיקום והחלמהסדנהב14:00-12:00055ד"ר פרומר דפנה
ב'1110481203פרקטיקום בתחום בריאות הנפש : שיקום והחלמהסדנהב14:00-12:00013ד"ר פרומר דפנה
א'1110481204פרקטיקום טיפול דינאמי בילד ונוערסדנהב10:00-08:00152ד"ר קורניק גליה
ב'1110481204פרקטיקום טיפול דינאמי בילד ונוערסדנהב10:00-08:00055ד"ר קורניק גליה
א'1110481205פרקטיקום ממוקד טיפול בגבריםסדנהב10:00-08:00125מר פרל גיא
ב'1110481205פרקטיקום ממוקד טיפול בגבריםסדנהב10:00-08:00013מר פרל גיא
א'1110481208פרקטיקום טיפול במבוגרים באוריינטציה דינאמיתסדנהב10:00-08:00214גב' זקס אילנה
ב'1110481208פרקטיקום טיפול במבוגרים באוריינטציה דינאמיתסדנהב10:00-08:00214גב' זקס אילנה
א'1110481210טיפול בא/נשים נפגעות אלימות לסוגיהסדנהב10:00-08:00053ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ב'1110481210טיפול בא/נשים נפגעות אלימות לסוגיהסדנהב10:00-08:00053ד"ר שבאר-שפירא דניאלה