��� �
סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרמרצים
קורס בחירה
א'1110374701הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית**שיעורא16:00-14:00250ד"ר לוין ליה
ב'1110374701הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית**שיעורד20:00-18:00250מר מלמד רן
•ניתן לקחת במקום קורס כללי וקורס באשכול קהילה
*ניתן לקחת במקום קורס כללי או קורס באשכול קהילה
*ניתן ללמוד קורס זה פעם אחת
קורסים לתלמידי שנה ב'- סה"כ 40 ש"ס-מסגרת 210
בשנה ב' כל הקורסים הם קורסי חובה
קורסי שיטות, מיומנויות והכשרה מקצועית-השיבוץ נעשה במזכירות
א'1110210001שיטות בעבודה סוציאלית-ב.שיעורא14:00-12:00125גב' שי שרית
א'1110211601מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורד12:00-10:00125גב' שי שרית
ב'1110210001שיטות בעבודה סוציאלית-ב.שיעורא12:00-10:00125גב' שי שרית
ב'1110211601מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורד12:00-10:00125גב' שי שרית
א'1110210002שיטות בעבודה סוציאלית-ב.שיעורא14:00-12:00124גב' טבת טובה
א'1110211602מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורד12:00-10:00124גב' טבת טובה
ב'1110210002שיטות בעבודה סוציאלית-ב.שיעורא12:00-10:00124גב' טבת טובה
ב'1110211602מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורד12:00-10:00124גב' טבת טובה
א'1110210003שיטות בעבודה סוציאלית-ב.שיעורא14:00-12:00122ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
א'1110211603מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורד12:00-10:00122ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
ב'1110210003שיטות בעבודה סוציאלית-ב.שיעורא12:00-10:00126ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
ב'1110211603מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורד12:00-10:00126ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
א'1110210004שיטות בעבודה סוציאלית-ב.שיעורא14:00-12:00121גב' קירשנבאום דנה
א'1110211604מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורד12:00-10:00121גב' קירשנבאום דנה
ב'1110210004שיטות בעבודה סוציאלית-ב.שיעורא12:00-10:00017גב' קירשנבאום דנה
ב'1110211604מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורד12:00-10:00017גב' קירשנבאום דנה
א'1110210005שיטות בעבודה סוציאלית ב'שיעורא14:00-12:00126ד"ר באום-מזרחי עדי
א'1110211605מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורד12:00-10:00126ד"ר באום-מזרחי עדי
ב'1110210005שיטות בעבודה סוציאלית ב'שיעורא12:00-10:00016ד"ר באום-מזרחי עדי
ב'1110211605מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורד12:00-10:00016ד"ר באום-מזרחי עדי
א'1110210006שיטות בעבודה סוציאלית ב'שיעורא14:00-12:00123ד"ר ארטום עדי
א'1110211606מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורד12:00-10:00123ד"ר ארטום עדי
ב'1110210006שיטות בעבודה סוציאלית ב'שיעורא12:00-10:00015ד"ר ארטום עדי
ב'1110211606מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלישיעורד12:00-10:00015ד"ר ארטום עדי
אב1110210801הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' שי שרית
אב1110210802הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' טבת טובה
אב1110210803הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
אב1110210804הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' קירשנבאום דנה
אב1110210805הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר באום-מזרחי עדי
אב1110210806הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר ארטום עדי
קורסי חובה
ב'1110210201המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישייםשו"תד18:00-16:00001עו"ד מורן שמואל
א'1110281801התיאוריה של הפרקטיקה ב'שיעורד16:00-14:00001ד"ר קורין-לנגר נורה
ב'1110282101ילדים בסיכוןשיעורד10:00-08:00127ד"ר סולימני-אעידן יפית
א'1110281901שירותי רווחה והבטחת הכנסה: עבודה סוציאלית למיצוי זכויות חברתשיעורא12:00-10:00001ד"ר לוין ליה
ב'1110282201הגישה ההתנהגותית קוגניטיביתשיעורד14:00-12:00127ד"ר חממה ליאת
א'1110280101פסיכופתולוגיהשו"תד14:00-12:00127ד"ר טרטקובסקי יבגני
ב'1110212901המשפחה כמערכתשו"תא10:00-08:00001ד"ר צור נוגה
א'1110213501הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאליתשו"תד18:00-16:00001מר אשמן תמיר
ב'1110223601קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימאשיעורד16:00-14:00001ד"ר פלדמן גיא
א'1110212701שיטות מחקרשיעורד10:00-08:00127ד"ר שילה גיא
ב'1110280401מבוא לסטטיסטיקהשיעורא16:00-14:00127ד"ר אגאי נירית
תרגיל בסטטיסטיקה-חובה לבחור תרגיל אחד מבין השניים
ב'1110280402מבוא לסטטיסטיקה**תרגילא18:00-16:00127גב ששון עמית
•תרגיל מתחיל בשעה 16:00
ב'1110280403מבוא לסטטיסטיקהתרגילא18:00-16:00128גב' כהן קארין
נא לבחור קבוצה אחת מתוך השלוש
ב'1110282001מעשה ההתערבותשיעורא14:00-12:00150ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
ב'1110282002מעשה ההתערבותשיעורא14:00-12:00152גב' בן שמואל שלומית
ב'1110282003מעשה ההתערבותשיעורא14:00-12:00055ד"ר באום-מזרחי עדי
קורס בחירה
א'1110374701הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית**שיעורא16:00-14:00250ד"ר לוין ליה
ב'1110374701הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית**שיעורד20:00-18:00250מר מלמד רן