��� �
סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרמרצים
קורסי שיטות,מיומנויות והכשרה מקצועית-השיבוץ נעשה במזכירות
א'1110110001שיטות בעבודה סוציאלית-אשו"תא12:00-10:00150גב' פנחסי בתיה
ב'1110110001שיטות בעבודה סוציאלית-אשו"תא12:00-10:00150גב' פנחסי בתיה
ב'1110113001מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייעשו"תא10:00-08:00150גב' פנחסי בתיה
א'1110110002שיטות בעבודה סוציאלית-אשו"תא12:00-10:00122ד"ר ברטשלינג אורית
ב'1110110002שיטות בעבודה סוציאלית-אשו"תא12:00-10:00122ד"ר ברטשלינג אורית
ב'1110113002מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייעשו"תא10:00-08:00122ד"ר ברטשלינג אורית
א'1110110003שיטות בעבודה סוציאלית-אשו"תא12:00-10:00123גב' ירון-מלמד לילי
ב'1110110003שיטות בעבודה סוציאלית-אשו"תא12:00-10:00123גב' ירון-מלמד לילי
ב'1110113003מיומנויות התערבות א:שיטות ראיון והבניית הקשר המסייעשו"תא10:00-08:00123גב' ירון-מלמד לילי
א'1110110004שיטות בעבודה סוציאלית - אשו"תא12:00-10:00124ד"ר אליעזר קופל
ב'1110110004שיטות בעבודה סוציאלית - אשו"תא12:00-10:00152ד"ר אליעזר קופל
ב'1110113004מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייעשו"תא10:00-08:00152ד"ר אליעזר קופל
א'1110110005שיטות בעבודה סוציאלית - אשו"תא12:00-10:00121גב' בן שמואל שלומית
ב'1110110005שיטות בעבודה סוציאלית - אשו"תא12:00-10:00121גב' בן שמואל שלומית
ב'1110113005מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייעשו"תא10:00-08:00121גב' בן שמואל שלומית
א'1110110006שיטות בעבודה סוציאלית - אשו"תא12:00-10:00128ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
ב'1110110006שיטות בעבודה סוציאלית - אשו"תא12:00-10:00055ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
ב'1110113006מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייעשו"תא10:00-08:00055ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
א'1110110007שיטות בעבודה סוציאלית - אשו"תא12:00-10:00053ד"ר גבירץ-מידן עטרת
ב'1110110007שיטות בעבודה סוציאלית - אשו"תא12:00-10:00053ד"ר גבירץ-מידן עטרת
ב'1110113007מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייעשו"תא10:00-08:00053ד"ר גבירץ-מידן עטרת
אב1110111801הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' פנחסי בתיה
אב1110111802הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר ברטשלינג אורית
אב1110111803הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' ירון-מלמד לילי
אב1110111804הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר אליעזר קופל
אב1110111805הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' בן שמואל שלומית
אב1110111806הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
אב1110111807הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר גבירץ-מידן עטרת
יחסים בינאישיים בקבוצה - השיבוץ נעשה במזכירות
ב'1110110401יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורא16:00-14:00152גב' פנחסי בתיה
ב'1110110402יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00053
ב'1110110403יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00016
ב'1110110404יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00017
ב'1110110405יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00121
ב'1110110406יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00122
ב'1110110407יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00123
ב'1110110408יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00124
ב'1110110409יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00126
ב'1110110410יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00150
ב'1110110411יחסים בינאישיים בקבוצה**שיעורב18:00-16:00008
•קבוצת תצפית
ב'1110110412יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00015
ב'1110110413יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד16:00-14:00055
קורסי חובה
א'1110111201מבוא לרווחה חברתיתשיעורד10:00-08:00001ד"ר פלדמן גיא
א'1110113301מבוא לעבודה סוציאליתשיעורד12:00-10:00001ד"ר כץ כרמית
ב'1110112901מדינת הרווחה בישראלשיעורד10:00-08:00001ד"ר פלדמן גיא
א'1110112001מבוא למשפטשיעורא10:00-08:00001עו"ד מורן שמואל
ב'1110112101היבטים כלכליים בעבודה סוציאליתשיעורא16:00-14:00001ד"ר לביא מושיק
א'1110112801התיאוריה של הפרקטיקהשיעורב14:00-12:00001ד"ר סולימני-אעידן יפית
א'1110180601היבטים סוציולוגיים של עבודה סוציאליתשיעורב10:00-08:00001ד"ר נסים גדי
ב'1110180701החברה בישראל - תמורות ובעיותשיעורא14:00-12:00001ד"ר כץ כרמית
א'1110180201מושגי יסוד בפסיכולוגיהשיעורב16:00-14:00001ד"ר טרטקובסקי יבגני
ב'1110110601פסיכולוגיה התפתחותית במעגל החייםשיעורב16:00-14:00001פרופ' בנימיני יעל
ב'1110113101תיאוריות של אישיותשיעורד14:00-12:00001ד"ר אבו-ריא השאם
ב'1110113201פנים רבות לעונישיעורב12:00-10:00001ד"ר פלדמן גיא
א'1110500701פילוסופיה של המדעשיעורב12:00-10:00001ד"ר רז-דגני אירית
א'1110112701כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידעשיעורד14:00-12:00001ד"ר צור נוגה
ב'1110212501יסודות הפסיכולוגיה החברתית**שיעורד12:00-10:00001ד"ר אבו-ריא השאם
•הקורס יילמד באנגלית
ב'1110113401מבוא למחקר איכותנישיעורב14:00-12:00001פרופ' פלד עינת
קורס בחירה
א'1110374701הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית**שיעורא16:00-14:00250ד"ר לוין ליה
ב'1110374701הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית**שיעורד20:00-18:00250מר מלמד רן
•ניתן לקחת במקום קורס כללי וקורס באשכול קהילה
קורס בחירה
א'1110374701הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית**שיעורא16:00-14:00250ד"ר לוין ליה
ב'1110374701הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית**שיעורד20:00-18:00250מר מלמד רן
קורסי בחירה
א'1110375001קבוצת שיח יהודי-ערבי*שיעורד20:00-18:00124פרופ' דודזון-ערד בלהה
•ניתן לקחת במקום קורס כללי או קורס באשכול קהילה
•ניתן ללמוד קורס זה פעם אחת