השלמה שנה ג
סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרמרצים
לימודי שנה ג'
קורסי חובה כלליים לתואר השני בשנה ג'
מסגרת - 628
חובה על כולם לבחור קבוצה אחת - אשכול 2 - מסגרת 628
א'1110452301התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב12:00-10:00015גב' שי שרית
א'1110452302התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב12:00-10:00120גב' פנחסי בתיה
א'1110452303התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב12:00-10:00016ד"ר קורניק גליה
א'1110452304התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב12:00-10:00008ד"ר באום-מזרחי עדי
א'1110452305התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב16:00-14:00121ד"ר קורין-לנגר נורה
א'1110452306התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב16:00-14:00053ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
ב'1110452307התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב16:00-14:00122ד"ר קורין-לנגר נורה
ב'1110452308התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקהשיעורב16:00-14:00053ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
עם תיזה - ממשיכים בהתאם לתיזה בשנה ב'
מסגרת 627
א'1110460201סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב12:00-10:00013ד"ר טרטקובסקי יבגני
ב'1110460201סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב12:00-10:00257ד"ר טרטקובסקי יבגני
א'1110460202סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב12:00-10:00214פרופ' בנימיני יעל
ב'1110460202סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב12:00-10:00250פרופ' בנימיני יעל
א'1110460203סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב10:00-08:00008פרופ' גינזבורג קרני
ב'1110460203סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**סדנהב10:00-08:00008פרופ' גינזבורג קרני
•אחת לשבועיים
א'1110460301סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקרסדנהב12:00-10:00257פרופ' ליכטנטריט רונית
ב'1110460301סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקרסדנהב10:00-08:00012פרופ' ליכטנטריט רונית
א'1110460302סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקרסדנהב14:00-12:00122פרופ' פלד עינת
ב'1110460302סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקרסדנהב10:00-08:00125פרופ' פלד עינת
א'1110461301סטטיסטיקה וניתוח נתונים**שיעורב18:00-16:00318ד"ר שילה גיא
•קורס חובה לכותבי תיזה כמותית