השלמה שנה ב
סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרמרצים
לימודי שנה ב'
קורסי חובה מתוך לימודי השלמה
א'1110701601מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00015ד"ר מרקוביץ אורלי
ב'1110701601מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00121ד"ר מרקוביץ אורלי
א'1110701602מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00124גב' הירש נירה
ב'1110701602מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00124גב' הירש נירה
א'1110701603מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00017ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ב'1110701603מיומנויות התערבות - התערבות והערכתהשיעורב14:00-12:00125ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
א'1110726401ע"ס בתחום בריאות הנפששיעורב16:00-14:00015ד"ר מרקוביץ אורלי
ב'1110726401ע"ס בתחום בריאות הנפששיעורב16:00-14:00121ד"ר מרקוביץ אורלי
א'1110728101ע"ס בתחום ילד ונוערשיעורב16:00-14:00124גב' הירש נירה
ב'1110728101ע"ס בתחום ילד ונוערשיעורב16:00-14:00124גב' הירש נירה
א'1110727101ע"ס בתחום מגדרשיעורב16:00-14:00017ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ב'1110727101ע"ס בתחום מגדרשיעורב16:00-14:00125ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
אב1110710801הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר מרקוביץ אורלי
אב1110710802הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' הירש נירה
אב1110710803הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
לימודי התואר השני
נא ראו פירוט דרישות בפרק "אודות ומבנה תכנית הלימודים"
בתואר השני בידיעון. לפירוט הקורסים נא ראו
במסלול אינטגרטיבי - מערכת שעות
קורסי חובה כלליים לתואר השני שנה ב' - מסגרת 620
1110410501בחינת פטור באוריינות מחקרית** 00:00-
•בחינת פטור באוריינות מחקרית חובה לסיים עד סוף שנה א' במוסמ
•מועדי הבחינה: 8.10, 21.12, 25.1
מסגרת 628
א'1110414601פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבותשיעורב12:00-10:00055ד"ר סולימני-אעידן יפית
א'1110414602פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבותשיעורד10:00-08:00128פרופ' פלד עינת
ב'1110414603פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבותשיעורב16:00-14:00118ד"ר סולימני-אעידן יפית
ב'1110414604פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבותשיעורב18:00-16:00118ד"ר סולימני-אעידן יפית
לכותבי תיזה בלבד - חובה לבחור סדנת תיזה אחת בסמ' א' ואחת ב'
מסגרת 627
• תנאי מעבר מסדנה ב' לסדנה ג' ציון 80 בסדנה ב'
א'1110460021סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית בחירת נושא סקירת ספרות -הטרוגניסדנהב10:00-08:00250פרופ' סויה רבקה
ב'1110460121סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים-הטרוגניתסדנהב10:00-08:00250פרופ' סויה רבקה
א'1110460020סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרותסדנהב10:00-08:00007ד"ר שילה גיא
ב'1110460120סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתוניםסדנהב10:00-08:00009ד"ר שילה גיא
א'1110460022סדנת מחקר א':קריאה ביקורתית בחירת נושא סקירת ספרות-איכותניתסדנהב12:00-10:00012פרופ' פלד עינת
ב'1110460122סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים-איכותניתסדנהב12:00-10:00219פרופ' פלד עינת
א'1110460023סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרותסדנהב10:00-08:00257ד"ר אבו-ריא השאם
ב'1110460123סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתוניםסדנהב10:00-08:00257ד"ר אבו-ריא השאם
א'1110414801מבוא למחקר איכותני**שיעורב10:00-08:00118פרופ' פלד עינת
•לכותבי תיזה איכותנית