השלמה שנה א
סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרמרצים
תכנית ההשלמה
לימודי שנה א'
כל הקורסים לתלמידי שנה א' הם קורסי חובה
א'1110414401הדרכה בספריה**תרגיל00:00-
•המפגש יתקיים 10.10 09-11 בחדר 127
א'1110414402הדרכה בספריה**תרגיל00:00-
•המפגש יתקיים 19.10 בשעה 9-11 בחדר 127
א'1110612901מבוא לעבודה סוציאלית, לשירותי רווחה והיבטים משפטיים וחוקיים*שיעור00:00- ד"ר כץ כרמית
•סדנה מרוכזת ב-3 מפגשים
•11.10, 18.10 ,25.10, בשעות 08:30-16:30
ב'1110112901מדינת הרווחה בישראלשיעורד10:00-08:00001ד"ר פלדמן גיא
א'1110613101המשפחה כמערכת לתכנית ההשלמותשו"תד10:00-08:00118פרופ' ליכטנטריט רונית
א'1110612801התיאוריה של הפרקטיקהשיעורד16:00-14:00127ד"ר צור נוגה
א'1110213501הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאליתשו"תד18:00-16:00001מר אשמן תמיר
ב'1110223601קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימאשיעורד16:00-14:00001ד"ר פלדמן גיא
ב'1110210201המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישייםשו"תד18:00-16:00001עו"ד מורן שמואל
ב'1110613001הפרעות נפשיות מנקודת מבט פסיכיאטרית ואנטי-פסיכיאטרית**שיעור00:00- ד"ר אבו-ריא השאם
•סדנה מרוכזת ב-3 מפגשים בחופשת סמסטר ב' 16.6-18.6
קורסי שיטות, מיומנויות והכשרה מקצועית-השיבוץ נעשה במזכירות
א'1110610001שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00016ד"ר קורניק גליה
ב'1110610001שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00121ד"ר קורניק גליה
א'1110630001מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00016ד"ר קורניק גליה
ב'1110630001מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00121ד"ר קורניק גליה
א'1110610002שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00017ד"ר פרומר דפנה
ב'1110610002שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00150ד"ר פרומר דפנה
א'1110630002מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00017ד"ר פרומר דפנה
ב'1110630002מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00150ד"ר פרומר דפנה
א'1110610003שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00150גב' פרקר אילת
ב'1110610003שיטות בעבודה סוציאליתשו"תד12:00-10:00122גב' פרקר אילת
א'1110630003מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00150גב' פרקר אילת
ב'1110630003מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלישו"תד14:00-12:00122גב' פרקר אילת
אב1110610801הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר קורניק גליה
אב1110610802הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- ד"ר פרומר דפנה
אב1110610803הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחההדרכה אישית00:00- גב' פרקר אילת