מס' קורסשם קורסאופן הוראהמרציםיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובניין
0455370301ביוגיאוגרפיהשו"ספרופ' מאירי שי
0
0455265601פאוניסטיקה של עופות ודו-חייםסיורפרופ' גפן אלי
ד"ר לוין ערן
ד"ר שפיגל אור
0
0455268801אימונולוגיה כלליתשיעורפרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר ויין יריב
ד"ר פדלר קראוני ורד
ג08:0010:004014 בריטניה
0455268801אימונולוגיה כלליתשיעורפרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר ויין יריב
ד"ר פדלר קראוני ורד
ה08:0010:000014 בריטניה
0455368601אימונולוגיה כללית מעבדהש+מד"ר מאיו ליאור
א14:0019:003103 סמולרש מדעי החיים
0455308201אקולוגיה של שינוי אקליםש+מפרופ' שטרנברג מרסלו
ד16:0018:003003 שרמן
0455336301ארגון ותנועה של רצפטורים בממברנות תאיםשיעורפרופ' הניס יואב
ג10:0012:002103 סמולרש מדעי החיים
0455356301ביוטכנולוגיה של מיקרו אצותשיעורפרופ' יעקובי יפתח
ד10:0012:002112 שרמן
0455356101ביולוגיה של האבקהשיעורד"ר ספיר יובל
ב12:0014:003001 הגן הבוטני
0455307201גנטיקה בעידן הרפואה האישיתשיעורד"ר גת ויקס עירית
ג16:0019:003003 שרמן
0455257001דע/י את עצמך - נפלאות המוח וצפונותיושיעורד"ר מורן ענן
ג16:0017:001002 שרמן
0455281701מגלים את היםשיעורפרופ' שנקר נעה
ב09:0012:002114 שרמן
0455386501מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיותשיעורפרופ' קרונפלד נגה
א10:0012:000105 שרמן
0455255701מטבוליזם :פיזיולוגיה ופתולוגיהשיעורד"ר צור צפריר
ד"ר לוין ערן
פרופ' קרונפלד נגה
פרופ' פרנקל דן
פרופ' צרפתי אילן
ב14:0016:004105 שרמן
0455255701מטבוליזם : פיזיולוגיה ופתולוגיהשיעורד"ר צור צפריר
ד"ר לוין ערן
פרופ' קרונפלד נגה
פרופ' פרנקל דן
פרופ' צרפתי אילן
ג14:0016:000105 שרמן
0455256601מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התאמעבדהפרופ' וייל מיגל
א14:0018:004103 סמולרש מדעי החיים
0455256601מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התאמעבדהפרופ' וייל מיגל
ג14:0019:000101 סמולרש מדעי החיים
0455309001מערכות סנסוריות (עיבוד במערכת החושים)שיעורד"ר שיין מארק
פרופ' בלינדר פבלו
ד"ר מורן ענן
פרופ' פרנס משה
א15:0016:003002 שרמן
0455309001מערכות סנסוריות (עיבוד במערכת החושים)שיעורד"ר שיין מארק
פרופ' בלינדר פבלו
ד"ר מורן ענן
פרופ' פרנס משה
ב10:0012:000110 שרמן
0455323601חיזוי מבנה ותפקיד בחלבוניםשיעורפרופ' בן-טל ניר
ד08:0010:003005 בריטניה
0455323602חיזוי מבנה ותפקיד בחלבוניםתרגילמר נגר נתן
ד10:0011:000009` שרמן
0455306401נוירואתולוגיה : מנגנונים עצביים של התנהגות בע"חשיעורפרופ' אילי אמיר
ב12:0014:003003 שרמן
0455306401נוירואתולוגיה : מנגנונים עצביים של התנהגות בעלי חייםשיעורפרופ' אילי אמיר
ה13:0014:000003 שרמן
0455389701עולם החרקיםש+מד"ר דורצ'ין נטע
ד14:0018:004114 שרמן
0455250301פיסיולוגיה של הצמח - מעבדהמעבדהפרופ' יעקובי יפתח
ד"ר שדה ניר
ב14:0019:004114 שרמן
0455383201פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפולשיעורפרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' נוימן דרורית
ד"ר מוניץ אריאל
פרופ' פרנקל דן
ב10:0012:002002 שרמן