מס' קורסשם קורסאופן הוראהמרציםיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובניין
0455222201הכרת משאבי הספרייה למדעי החיים והרפואה - חיפוש במאגרי מידע גב' סטקליאר אינה
0
0455222301הכרת משאבי הספרייה למדעי החיים והרפואה - ניהול מידע ביבליוגר גב' סטקליאר אינה
0
0455181901מבוא לתכנות בפייתון למדעי החייםשיעורב14:0016:004014 בריטניה
0455181902מבוא לתכנות בפייתון למדעי החייםשיעורה12:0014:004014 בריטניה
0455181913מבוא לתכנות בפייתון למדעי החייםתרגילד16:0018:000105 שרמן
0455334801אבולוציה מולקולריתשיעורפרופ' פופקו טל
פרופ' הושון דורתה
פרופ' מירוז איתי
ג10:0012:004006 בריטניה
0455334801אבולוציה מולקולריתשיעורפרופ' פופקו טל
פרופ' הושון דורתה
פרופ' מירוז איתי
ד08:0010:000003 שרמן
0455253501אבולוציה של חוליתנים : היבטים נבחרים באנטומיה משווה , מבנה ומעבדהפרופ' הולצמן רועי
פרופ' מאירי שי
א12:0016:004110 שרמן
0455379801איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיסשיעורפרופ' פנקס קרמרסקי רונית
ב12:0014:002002 שרמן
0455370301ביוגיאוגרפיהשיעורפרופ' מאירי שי
ב12:0014:00501 מוזיאון זואולוגי מחוץ לקמפוס
0455388101בשר מתורבת ותחליפי בשרשיעורפרופ' אוהד ניר
ד"ר נחמן יפתח
פרופ' גולברג אלכסנדר
ב12:0014:002103 סמולרש מדעי החיים
0455306301ביולוגיה התפתחותיתשיעורד"ר וורצל עומרי
פרופ' אשרי פדן רות
פרופ' שפרינצק דוד
ד"ר לוקסנבורג חן
א14:0017:003006 בריטניה
0455305301ביולוגיה ימיתשיעורפרופ' אילן מיכה
א09:0012:003105 שרמן
0455382301ביולוגיה ימית - סיורסיורפרופ' אילן מיכה
1
0455250101ביולוגיה מולקולרית - מעבדהשיעורד"ר פרקט ענת
א13:0015:003005 בריטניה
0455250101ביולוגיה מולקולרית - מעבדהמעבדהד"ר פרקט ענת
א15:0019:000101 סמולרש מדעי החיים
0455250102ביולוגיה מולקולרית - מעבדהשיעורד"ר פרקט ענת
ב12:0014:000005 בריטניה
0455250102ביולוגיה מולקולרית - מעבדהמעבדהד"ר פרקט ענת
ב14:0018:000101 סמולרש מדעי החיים
0455250103ביולוגיה מולקולרית - מעבדהשיעורד"ר פרקט ענת
ד13:0015:003005 בריטניה
0455250103ביולוגיה מולקולרית - מעבדהמעבדהד"ר פרקט ענת
ד15:0019:000101 סמולרש מדעי החיים
0455303201ביולוגיה מולקולרית של מחלות מדבקותשיעורפרופ' סגל גיל
א09:0011:002002 שרמן
0455356201גישות מולקולריות בגנטיקה וביוטכנולוגיה של צמחיםשיעורד"ר שני אילון
פרופ' מירוז איתי
פרופ' ילובסקי שאול
ג08:0010:004006 בריטניה
0455356201גישות מולקולריות בגנטיקה וביוטכנולוגיה של צמחיםשיעורד"ר שני אילון
פרופ' מירוז איתי
פרופ' ילובסקי שאול
ה10:0012:000006 בריטניה
0455262601גנטיקה כללית - מעבדהמעבדהד"ר פרקט ענת
ה14:0018:004103 סמולרש מדעי החיים
0455380401גנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה של צמחים - מעבדה למתקדמיםמעבדהפרופ' אבני עדי
פרופ' אוהד ניר
ד"ר שדה ניר
א14:0018:004114 שרמן
0455346601גנטיקה מולקולרית בעידן הפוסט-גנומישיעורפרופ' קופייק מרטין
ב12:0014:00201 - קציר גרין
0455368201גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטישיעורפרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' גופנא אורי
ב10:0012:004006 בריטניה
0455368201גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטישיעורפרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' גופנא אורי
ה12:0014:000006 בריטניה
0455336001הנדסה גנטיתשיעורד"ר קולוט מיכאל
א09:0011:003006 בריטניה
0455336001הנדסה גנטיתשיעורד"ר קולוט מיכאל
ג14:0015:000006 בריטניה
0455255901העתיד כבר כאן - חקר התא, חיידקים וביוטכנולוגיה לרווחת האדםשיעורפרופ' הרשקוביץ ענת
א17:0018:001014 בריטניה
0455280701התנהגות בע"חשיעורפרופ' שרף ינון
ד"ר בן עמי ברטל ענבל
ה14:0016:002005 בריטניה
0455303401וירוסים ומגפות בעידן המודרנישיעורד"ר שטרן גרונדלנד עדי
פרופ' בכרך ערן
ד"ר קובילר אורן
ד"ר סקלן אלה
א11:0012:003005 בריטניה
0455303401וירוסים ומגיפות בעידן המודרנישיעורפרופ' בכרך ערן
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
ד"ר קובילר אורן
ד"ר סקלן אלה
ב14:0016:000005 בריטניה
0455255801חמישים גוונים של ירוקשיעורפרופ' ססה גואידו
ד13:0014:001003 שרמן
0455351701חשיפה לזואולוגיהשיעורפרופ' הושון דורתה
א16:0017:001002 שרמן
0455358101מהפכות בגנומיקה של חיידקים : גישה ביקורתיתשיעורפרופ' גופנא אורי
ד10:0012:002013 בריטניה
0455386501מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיותשיעורפרופ' קרונפלד נגה
ד14:0016:004006 בריטניה
0455250801מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמיתמעבדהד"ר שני אילון
פרופ' ילובסקי שאול
ד"ר ספיר יובל
ד"ר ברונשטיין עמרי
ד"ר בן-עמי פרידה
ד09:0012:003114 שרמן
0455250802מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמיתמעבדהד"ר שני אילון
פרופ' ילובסקי שאול
ד"ר ספיר יובל
ד"ר ברונשטיין עמרי
ד"ר בן-עמי פרידה
ה14:0017:003114 שרמן
0455350501מיפוי המוח ודימות מוחישיעורפרופ' אסף יניב
פרופ' שינברג תום
ד"ר ברזני דניאל
א09:0012:003003 שרמן
0455361001מעבדת פרוייקטמעבדה 6
0455388701סדנא לחשיבה ביולוגית תאית ומולקולרית בתוך ומחוץ לקופסאסדנהפרופ' אלרואי שטיין אורנה
ד12:0014:002103 סמולרש מדעי החיים
0455312301סמינריון בכתב בביוכימיה וביולוגיה מולקולריתסמינר 2
0455312401סמינריון בכתב בזואולוגיהסמינר 2
0455312501סמינריון בכתב בחקר התא ובאימונולוגיהסמינר 2
0455312601סמינריון בכתב בביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחיםסמינר 2
0455312701סמינריון בכתב במיקרוביולוגיה מולקולרית ובביוטכנולוגיהסמינר 2
0455312801סמינריון בכתב בנוירוביולוגיהסמינר 2
0455351901עדות המאובנים לאבולוציה של האדםשיעורפרופ' רק יואל
ב16:0018:002003 שרמן
0119564001עולם הפיטריותשיעורפרופ' אושרוב ניר
ה10:0012:002
0455265601פאוניסטיקה של עופות ודו-חייםשיעורפרופ' גפן אלי
ד"ר לוין ערן
ד"ר שפיגל אור
ד08:0010:00601 מוזיאון זואולוגי מחוץ לקמפוס
0455265601פאוניסטיקה של עופות ודו-חייםשיעורפרופ' גפן אלי
ד"ר לוין ערן
ד"ר שפיגל אור
ה12:0014:00001 מוזיאון זואולוגי מחוץ לקמפוס
0455352701פרוי'קט התמחות יישומי במדעי החייםפרויקטפרופ' אבני עדי
4
0455377901פרקים בביוטכנולוגיהשיעורפרופ' בנהר איתי
ב16:0018:004002 שרמן
0455377901פרקים בביוטכנולוגיהשיעורפרופ' בנהר איתי
ד16:0018:000002 שרמן
0455355501רצפו את המיקרוביום שלכם! ריצוף מתקדם, מתיאוריה לפרקטיקהמעבדהד"ר שטרן גרונדלנד עדי
ד"ר ויין יריב
3
0455356001שימושים של גליקוביולוגיה ברפואה וננו-ביוטכנולוגיהשיעורד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' לדרקרמר חררדו
פרופ' פאר דן
ה08:0010:002013 בריטניה