-מס' קורסשם קורסאופן הוראהמרציםיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובניין
0455250101ביולוגיה מולקולרית - מעבדהשיעורד"ר פרקט ענת
א13:0015:003
0455250101ביולוגיה מולקולרית - מעבדהמעבדהד"ר פרקט ענת
א15:0019:000
0455250102ביולוגיה מולקולרית - מעבדהשיעורד"ר פרקט ענת
ב12:0014:000
0455250102ביולוגיה מולקולרית - מעבדהמעבדהד"ר פרקט ענת
ב14:0018:000
0455262601גנטיקה כללית - מעבדהמעבדהד"ר פרקט ענת
ה14:0018:004
0455380401גנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה של צמחים - מעבדה למתקדמיםמעבדהפרופ' אבני עדי
פרופ' אוהד ניר
ד"ר שדה ניר
א14:0018:004
0455253501מבנה ותפקוד בחוליתניםמעבדהפרופ' עילם דוד
פרופ' הולצמן רועי
פרופ' מאירי שי
ד14:0018:004
0455250801מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמיתמעבדהפרופ' קרונפלד נגה
פרופ' ילובסקי שאול
פרופ' בלמקר יונתן
ד"ר שני אילון
ד"ר בן-עמי פרידה
ג13:0016:003
0455250802מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמיתמעבדהפרופ' קרונפלד נגה
פרופ' ילובסקי שאול
פרופ' בלמקר יונתן
ד"ר שני אילון
ד"ר בן-עמי פרידה
ה14:0017:003112 שרמן
0455368601אימונולוגיה כללית מעבדהש+מד"ר מאיו ליאור
א14:0019:003
0455266501ביוכימיה מעבדהשיעורפרופ' עאזם עבדסלאם
א09:0010:004
0455266502ביוכימיה מעבדהמעבדהפרופ' עאזם עבדסלאם
א14:0020:000
0455266503ביוכימיה מעבדהמעבדהפרופ' עאזם עבדסלאם
ב14:0020:000
0455280601חסרי חוליות למתקדמיםש+מפרופ' אילן מיכה
פרופ' שנקר נעה
ה12:0016:004006 בריטניה
0455256601מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התאמעבדהפרופ' וייל מיגל
א14:0018:004103 סמולרש מדעי החיים
0455256601מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התאמעבדהפרופ' וייל מיגל
ג14:0019:000107 בריטניה
0455252201מעבדה בכימיהשיעורפרופ' קוטלייר אלכסנדר
א09:0010:004
0455252202מעבדה בכימיהמעבדהפרופ' קוטלייר אלכסנדר
א14:0019:000102 שרמן
0455252203מעבדה בכימיהמעבדהפרופ' קוטלייר אלכסנדר
ב14:0019:000102 שרמן
0455252204מעבדה בכימיהמעבדהפרופ' קוטלייר אלכסנדר
ד11:0016:000102 שרמן
0455252301מעבדה במיקרוביולוגיהמעבדהפרופ' סגל גיל
ב13:0014:004
0455252301מעבדה במיקרוביולוגיהמעבדהפרופ' סגל גיל
ד14:0017:000107 בריטניה
0455389701עולם החרקיםש+מד"ר דורצ'ין נטע
ד14:0018:004
0455250301פיסיולוגיה של הצמח - מעבדהמעבדהד"ר יעקובי יפתח
ד"ר שדה ניר
ב14:0019:004