-מס' קורסשם קורסאופן הוראהמרציםיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובניין
0455253601אבולוציהשיעורפרופ' לוטם ארנון
ה16:0019:003014 בריטניה
0455277606אוריינות מדעיתשיעורד"ר פראג גלי
ה14:0016:002
0455277607אוריינות מדעית - ינתן באנגליתשיעורד"ר ברזל עדי
ג14:0016:002
0455277610אוריינות מדעיתשיעורפרופ' פנקס קרמרסקי רונית
ד16:0018:002
0455180901אקולוגיהשיעורפרופ' שטרנברג מרסלו
פרופ' אבלסון אביגדור
פרופ' בלמקר יונתן
ה17:0019:003005 בריטניה
0455254804ביוכימיהשיעורפרופ' הירש יואל
ד"ר רובינשטיין רתם
ג12:0014:004005 בריטניה
0455254804ביוכימיהשיעורפרופ' הירש יואל
ד"ר רובינשטיין רתם
ד17:0018:000005 בריטניה
0455254805ביוכימיהתרגילגב' ישרים ירדן
ד08:0010:000002 שרמן
0455254901ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיהשיעורד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' אלרואי שטיין אורנה
ד"ר ברזל עדי
ד"ר וורצל עומרי
ב10:0012:004005 בריטניה
0455254901ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיהשיעורד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' אלרואי שטיין אורנה
ד"ר ברזל עדי
ד"ר וורצל עומרי
ה10:0012:000005 בריטניה
0455254902ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיהשיעורד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' אלרואי שטיין אורנה
ד"ר ברזל עדי
ד"ר וורצל עומרי
א10:0012:004014 בריטניה
0455254902ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיהשיעורד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' אלרואי שטיין אורנה
ד"ר ברזל עדי
ד"ר וורצל עומרי
ג10:0012:000014 בריטניה
0455152101ביולוגיה מולקולרית של צמחיםשיעורפרופ' ילובסקי שאול
פרופ' ססה גואידו
ד"ר שני אילון
א10:0012:004005 בריטניה
0455152101ביולוגיה מולקולרית של צמחיםשיעורפרופ' ילובסקי שאול
פרופ' ססה גואידו
ד"ר שני אילון
ג10:0012:004005 בריטניה
0455151001ביולוגיה של התאשיעורפרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
א12:0014:003014 בריטניה
0455151001ביולוגיה של התאשיעורפרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
ב08:0009:000014 בריטניה
0455151002ביולוגיה של התאשיעורפרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
א14:0016:003014 בריטניה
0455151002ביולוגיה של התאשיעורפרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
ב12:0013:000005 בריטניה
0455258001מיקרוביולוגיהשיעורפרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' אלדר אביגדור
פרופ' בכרך ערן
פרופ' שרון עמיר
פרופ' גופנא אורי
א12:0013:003005 בריטניה
0455258001מיקרוביולוגיהשיעורפרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' אלדר אביגדור
פרופ' בכרך ערן
פרופ' שרון עמיר
פרופ' גופנא אורי
ד10:0012:000014 בריטניה
0455258002מיקרוביולוגיהשיעורפרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' אלדר אביגדור
פרופ' בכרך ערן
פרופ' שרון עמיר
פרופ' גופנא אורי
ב09:0010:003014 בריטניה
0455258002מיקרוביולוגיהשיעורפרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' אלדר אביגדור
פרופ' בכרך ערן
פרופ' שרון עמיר
פרופ' גופנא אורי
ג14:0016:000014 בריטניה