-מס' קורסשם קורסאופן הוראהמרציםיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובניין
0455275001פאוניסטיקה של יונקים וזוחליםסיורפרופ' מאירי שי
ד"ר לוין ערן
פרופ' גפן אלי
0
0455268801אימונולוגיה כלליתשיעורפרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר ויין יריב
ד"ר פדלר קראוני ורד
ג08:0010:004
0455268801אימונולוגיה כלליתשיעורפרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר ויין יריב
ד"ר פדלר קראוני ורד
ה08:0010:000
0455368601אימונולוגיה כללית מעבדהש+מד"ר מאיו ליאור
א14:0019:003
0455308201אקולוגיה של שינוי אקלים - ינתן באנגליתש+מפרופ' שטרנברג מרסלו
ד15:0017:003
0455356301ביוטכנולוגיה בצמחים ב'שיעורד"ר יעקובי יפתח
ד10:0012:002
0455343101גישה מולקולרית לבעיות למידה וזכרוןשיעורפרופ' ברזילי ארי
ב12:0015:003
0455307201גנטיקה בעידן הרפואה האישיתשיעורד"ר גת ויקס עירית
ג16:0019:003222 בריטניה
0455257001דע/י את עצמך - נפלאות המוח וצפונותיושיעורפרופ' ברזילי ארי
ג16:0017:001
0455281701מגלים את היםשיעורפרופ' שנקר נעה
ב08:0011:002110 שרמן
0455386501מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיותשיעורפרופ' קרונפלד נגה
א10:0012:000112 שרמן
0455255701מטבוליזם :פיזיולוגיה ופתולוגיהשיעורד"ר צור צפריר
ד"ר לוין ערן
פרופ' קרונפלד נגה
פרופ' פרנקל דן
פרופ' צרפתי אילן
ב14:0016:004
0455255701מטבוליזם : פיזיולוגיה ופתולוגיהשיעורד"ר צור צפריר
ד"ר לוין ערן
פרופ' קרונפלד נגה
פרופ' פרנקל דן
פרופ' צרפתי אילן
ג14:0016:000
0455256601מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התאמעבדהפרופ' וייל מיגל
א14:0018:004103 סמולרש מדעי החיים
0455256601מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התאמעבדהפרופ' וייל מיגל
ג14:0019:000107 בריטניה
0455309001מערכות סנסוריות (עיבוד במערכת החושים)שיעורד"ר שיין מארק
ד"ר בלינדר פבלו
ד"ר מורן ענן
פרופ' פרנס משה
א15:0016:003
0455309001מערכות סנסוריות (עיבוד במערכת החושים)שיעורד"ר שיין מארק
ד"ר בלינדר פבלו
ד"ר מורן ענן
פרופ' פרנס משה
ב10:0012:000
1880090102משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומישיעורפרופ' רות רונן
0
0455389801סיורים להכרת חרקים בישראלסיורד"ר דורצ'ין נטע
2
0455389701עולם החרקיםש+מד"ר דורצ'ין נטע
ד14:0018:004
0455383401עקרונות ביוטכנולוגיים בהנדסת רקמותשיעורפרופ' דביר טל
ד12:0014:002
0455250301פיסיולוגיה של הצמח - מעבדהמעבדהד"ר יעקובי יפתח
ד"ר שדה ניר
ב14:0019:004
0455383201פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפולשיעורפרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' נוימן דרורית
ד"ר מוניץ אריאל
פרופ' פרנקל דן
ב10:0012:002
0455355501רצפו את המיקרוביום שלכם! ריצוף מתקדם, מתיאוריה לפרקטיקהמעבדהפרופ' שטרן גרונדלנד עדי
ד"ר ויין יריב
3