-מס' קורסשם קורסאופן הוראהמרציםיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובניין
0455334801אבולוציה מולקולריתשיעורפרופ' פופקו טל
פרופ' הושון דורתה
פרופ' מירוז איתי
ג10:0012:004
0455334801אבולוציה מולקולריתשיעורפרופ' פופקו טל
פרופ' הושון דורתה
פרופ' מירוז איתי
ד08:0010:000
0455342401אינטראקציות צמח פתוגןשיעורפרופ' שרון עמיר
פרופ' ססה גואידו
ד10:0013:003
0455379801איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיסשיעורפרופ' פנקס קרמרסקי רונית
ב12:0014:002
0455356201ביוטכנולוגיה בצמחים א'שיעורפרופ' מירוז איתי
פרופ' זילברשטיין אביה
פרופ' אוהד ניר
ב08:1510:002
0455306301ביולוגיה התפתחותיתשיעורד"ר וורצל עומרי
פרופ' אשרי פדן רות
פרופ' שפרינצק דוד
ד"ר לוקסנבורג חן
א14:0017:003
0455305301ביולוגיה ימיתשיעורפרופ' אילן מיכה
א09:0012:003
0455382301ביולוגיה ימית - סיורסיורפרופ' אילן מיכה
1
0455303201ביולוגיה מולקולרית של מחלות מדבקותשיעורפרופ' סגל גיל
א09:0011:002
0455304701ביולוגיה תאית והתפתחותית של צמחיםשיעורפרופ' אלוני רוני
פרופ' ילובסקי שאול
ד"ר שני אילון
ב14:0016:004
0455304701ביולוגיה תאית והתפתחותית של צמחיםשיעורפרופ' אלוני רוני
פרופ' ילובסקי שאול
ד"ר שני אילון
ה10:0012:000
0455305101בקרה אנדוקריניתשיעורפרופ' גוטהילף יואב
ג08:0010:003
0455305101בקרה אנדוקריניתשיעורפרופ' גוטהילף יואב
ה08:0010:000
0455380401גנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה של צמחים - מעבדה למתקדמיםמעבדהפרופ' אבני עדי
פרופ' אוהד ניר
ד"ר שדה ניר
א14:0018:004
0455346601גנטיקה מולקולרית בעידן הפוסט-גנומישיעורפרופ' קופייק מרטין
ב12:0014:002
0455368201גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטישיעורפרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' גופנא אורי
ב10:0012:004
0455368201גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטישיעורפרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' גופנא אורי
ה12:0014:000
0455355801דבורי הבר בישראלשיעורד"ר דורצ'ין נטע
3
0455336001הנדסה גנטיתשיעורד"ר קולוט מיכאל
א09:0011:003
0455336001הנדסה גנטיתשיעורד"ר קולוט מיכאל
ג14:0015:000
0455280701התנהגות בע"חשיעורפרופ' שרף ינון
פרופ' יובל יוסי
ד"ר בן עמי ברטל ענבל
ה14:0017:003
0455303401וירוסים ומגפות בעידן המודרנישיעורפרופ' בכרך ערן
פרופ' שטרן גרונדלנד עדי
ד"ר קובילר אורן
ד"ר סקלן אלה
א11:0012:003
0455303401וירוסים ומגיפות בעידן המודרנישיעורפרופ' בכרך ערן
פרופ' שטרן גרונדלנד עדי
ד"ר קובילר אורן
ד"ר סקלן אלה
ב14:0016:000
0455253501מבנה ותפקוד בחוליתניםמעבדהפרופ' עילם דוד
פרופ' הולצמן רועי
פרופ' מאירי שי
ד14:0018:004
0455386501מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיותשיעורפרופ' קרונפלד נגה
א12:0014:004
0455250801מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמיתמעבדהפרופ' קרונפלד נגה
פרופ' ילובסקי שאול
פרופ' בלמקר יונתן
ד"ר שני אילון
ד"ר בן-עמי פרידה
ג13:0016:003
0455250802מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמיתמעבדהפרופ' קרונפלד נגה
פרופ' ילובסקי שאול
פרופ' בלמקר יונתן
ד"ר שני אילון
ד"ר בן-עמי פרידה
ה14:0017:003112 שרמן
0455350501מיפוי המוח ודימות מוחישיעורפרופ' אסף יניב
פרופ' שינברג תום
א09:0012:003
0455306401נוירואתולוגיה : מנגנונים עצביים של התנהגות בע"ח - ינתן באנגשיעורפרופ' אילי אמיר
ב14:0016:003
0455306401נוירואתולוגיה : מנגנונים עצביים של התנהגות בעלי חייםשיעורפרופ' אילי אמיר
ג15:0016:000
0455351901עדות המאובנים לאבולוציה של האדםשיעורפרופ' רק יואל
ב16:0018:002
0119564001עולם הפיטריותשיעורפרופ' אושרוב ניר
ה10:0012:002
0455275001פאוניסטיקה של יונקים וזוחליםשיעורפרופ' מאירי שי
ד"ר לוין ערן
פרופ' גפן אלי
ד08:0010:006
0455275001פאוניסטיקה של יונקים וזוחליםשיעורפרופ' מאירי שי
ד"ר לוין ערן
פרופ' גפן אלי
ה12:0014:000
0455377901פרקים בביוטכנולוגיהשיעורפרופ' בנהר איתי
ב16:0018:004
0455377901פרקים בביוטכנולוגיהשיעורפרופ' בנהר איתי
ד16:0018:000
0455383501קוגניציה בבעלי חייםשיעורפרופ' עילם דוד
ד18:0020:002