מס' קורסשם קורסאופן הוראהמרציםיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובניין
0455222201הכרת משאבי הספרייה למדעי החיים והרפואה - חיפוש במאגרי מידע גב' ליפשטיין מירה
0
0455222301הכרת משאבי הספרייה למדעי החיים והרפואה - ניהול מידע ביבליוגר גב' ליפשטיין מירה
0
0455389601ביולוגיה סינטטית iGEMמעבדהד"ר אלבז יוהן
0
0455265601פאוניסטיקה של עופות ודו-חייםסיורפרופ' יום טוב יורם
ד"ר לוין ערן
פרופ' גפן אלי
0
0455268601אופקים חדשניים בביולוגיהשיעורפרופ' אבני עדי
ב16:0018:001014 בריטניה
0455268801אימונולוגיה כלליתשיעורפרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר ויין יריב
ד"ר פדלר קראוני ורד
ג08:0010:004014 בריטניה
0455268801אימונולוגיה כלליתשיעורפרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר ויין יריב
ד"ר פדלר קראוני ורד
ה08:0010:000014 בריטניה
0455368601אימונולוגיה כללית מעבדהש+מפרופ' פאר דן
א14:0019:003107 בריטניה
0455308201אקולוגיה של שינוי אקלים - ינתן באנגליתש+מפרופ' שטרנברג מרסלו
ד15:0017:003003 שרמן
0455336301ארגון ותנועה של רצפטורים בממברנות תאיםשיעורפרופ' הניס יואב
ג10:0012:002105 שרמן
0455266501ביוכימיה מעבדהשיעורפרופ' עאזם עבדסלאם
א09:0010:005014 בריטניה
0455266502ביוכימיה מעבדהמעבדהפרופ' עאזם עבדסלאם
א14:0020:000108 שרמן
0455266503ביוכימיה מעבדהמעבדהפרופ' עאזם עבדסלאם
ב14:0020:000108 שרמן
0368310501ביולוגיה מבנית חישוביתשיעורפרופ' וולפסון חיים י
פרופ' בן טל, ניר
ב14:0016:000632 שרמן
0368310501ביולוגיה מבנית חישוביתשיעורפרופ' וולפסון חיים י
פרופ' בן טל, ניר
ה10:0011:000009` שרמן
0368310502ביולוגיה מבנית חישוביתתרגילמר רוזנוב מרק
ה11:0012:000009` שרמן
0455343101גישה מולקולרית לבעיות למידה וזכרוןשיעורפרופ' ברזילי ארי
ב12:0015:003002 שרמן
0455307201גנטיקה בעידן הרפואה האישיתשיעורד"ר גת ויקס עירית
ג16:0019:003222 בריטניה
0455257001דע/י את עצמך - נפלאות המוח וצפונותיושיעורפרופ' ברזילי ארי
ג16:0017:001002 שרמן
0455280501הכרת עולם הצומחשו"ספרופ' גרטי יעקב
ב18:0020:005014 בריטניה
0455280501הכרת עולם הצומחשו"ספרופ' גרטי יעקב
ה12:0014:000005 בריטניה
0455280501הכרת עולם הצומחשו"ספרופ' גרטי יעקב
ה14:0015:000
0455280601חסרי חוליות למתקדמיםש+מפרופ' אילן מיכה
ד"ר בן-עמי פרידה
פרופ' שנקר נעה
א12:0016:004114 שרמן
0455281701מגלים את היםשיעורפרופ' שנקר נעה
ב08:0011:002110 שרמן
0455386501מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיותשיעורפרופ' קרונפלד נגה
א10:0012:000112 שרמן
0455255701מטבוליזם :פיזיולוגיה ופתולוגיהשיעורד"ר צור צפריר
ד"ר לוין ערן
פרופ' קרונפלד נגה
פרופ' פרנקל דן
פרופ' צרפתי אילן
ב14:0016:004105 שרמן
0455255701מטבוליזם : פיזיולוגיה ופתולוגיהשיעורד"ר צור צפריר
ד"ר לוין ערן
פרופ' קרונפלד נגה
פרופ' פרנקל דן
פרופ' צרפתי אילן
ג14:0016:000105 שרמן
0455255401מיטוכונדריות : חיים, מחלות ומוותשיעורפרופ' ברימן עדינה
ה10:0012:002105 שרמן
0455256601מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התאמעבדהפרופ' וייל מיגל
א14:0018:004006 בריטניה
0455256601מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התאמעבדהפרופ' וייל מיגל
ג14:0019:000107 בריטניה
0455252201מעבדה בכימיהשיעורפרופ' קוטלייר אלכסנדר
א09:0010:004014 בריטניה
0455252202מעבדה בכימיהמעבדהפרופ' קוטלייר אלכסנדר
א14:0019:000102 שרמן
0455252203מעבדה בכימיהמעבדהפרופ' קוטלייר אלכסנדר
ב14:0019:000102 שרמן
0455252204מעבדה בכימיהמעבדהפרופ' קוטלייר אלכסנדר
ד11:0016:000102 שרמן
0455252301מעבדה במיקרוביולוגיהמעבדהפרופ' סגל גיל
ב13:0014:004005 בריטניה
0455252301מעבדה במיקרוביולוגיהמעבדהפרופ' סגל גיל
ד14:0017:000107 בריטניה
0455381001מעבדת פרוייקטפרויקט 6
0455351601מעורבות תהליכים דלקתיים במחלות ניווניות של המוחשיעורפרופ' פרנקל דן
ה10:0013:003002 שרמן
0455309001מערכות סנסוריות (עיבוד במערכת החושים)שיעורד"ר שיין מארק
ד"ר בלינדר פבלו
ד"ר מורן ענן
פרופ' פרנס משה
ב09:0012:004006 בריטניה
0455309002מערכות סנסוריות (עיבוד במערכת החושים)תרגילמר איל רגב
ד15:0016:000009` שרמן
0455256901מתנות קטנות - מבנה תפקוד ושימושים של מולקולות ביולוגיותשיעורד"ר רובינשטיין רתם
ב15:0016:001005 בריטניה
0455388901נושאים נבחרים במדעי הסביבהשיעורפרופ' אבלסון אביגדור
ד14:0016:002330 שרמן
0455306401נוירואתולוגיה : מנגנונים עצביים של התנהגות בע"ח - ינתן באנגשיעורפרופ' אילי אמיר
ג13:0014:003003 שרמן
0455306401נוירואתולוגיה : מנגנונים עצביים של התנהגות בעלי חייםשיעורפרופ' אילי אמיר
ה10:0012:000003 שרמן
0455389801סיורים להכרת חרקים בישראלסיורד"ר דורצ'ין נטע
1
0455612301סמינריון בכתב בביוכימיה וביולוגיה מולקולריתסמינר 2
0455612401סמינריון בכתב בזואולוגיהסמינר 2
0455612501סמינריון בכתב בחקר התא ובאימונולוגיהסמינר 2
0455612601סמינריון בכתב בביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחיםסמינר 2
0455612701סמינריון בכתב במיקרוביולוגיה מולקולרית ובביוטכנולוגיהסמינר 2
0455612801סמינריון בכתב בנוירוביולוגיהסמינר 2
0455389701עולם החרקיםש+מד"ר דורצ'ין נטע
ד14:0018:004110 שרמן
0455383401עקרונות ביוטכנולוגיים בהנדסת רקמותשיעורפרופ' דביר טל
ד12:0014:00201 - קציר גרין
0455250301פיסיולוגיה של הצמח - מעבדהמעבדהד"ר יעקובי יפתח
ב14:0019:004102 בריטניה
0455255301פילוסופיה של הביולוגיה לביולוגייםשיעורד"ר ענבר שני
ד12:0014:002006 בריטניה
0455383201פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפולשיעורפרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' נוימן דרורית
ד"ר מוניץ אריאל
פרופ' פרנקל דן
ב10:0012:002002 שרמן
0455277901תכנות במטלב למדעי המוחשיעורד"ר בלינדר פבלו
א12:0014:003002 שרמן
0455277902תכנות במטלב למדעי המוחתרגילמר הרשקוביץ גל
גב' גרא שירן
ב14:0016:000009 שרמן
0455277903תכנות במטלב למדעי המוחתרגילמר הרשקוביץ גל
גב' גרא שירן
ג14:0016:000009 שרמן