���� ��� ����� - ����� �����-�����
מס' קורסשם קורסאופן הוראהמרציםיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובניין
0455277601אוריינות מדעיתשיעורפרופ' סגל גיל
ה10:0012:00201 - קציר גרין
0455277602אוריינות מדעיתשיעורפרופ' אילי אמיר
ב12:0014:002330 שרמן
0455277603אוריינות מדעית - ינתן באנגליתשיעורד"ר מורן ענן
ד16:0018:002003 שרמן
0455277605אוריינות מדעיתשיעורד"ר מרוז יסמין
א14:0016:000028 סאקלר
0455254801ביוכימיהשיעורד"ר צור צפריר
ד"ר פראג גלי
א11:0012:004014 בריטניה
0455254801ביוכימיהשיעורד"ר צור צפריר
ד"ר פראג גלי
ג10:0012:000014 בריטניה
0455254802ביוכימיה - תרגילתרגילמר כספי עידו
גב' קטריבס ליאת
גב' מיטיאגין יוליה
ה08:0010:000002 שרמן
0455252601גנטיקה כלליתשיעורפרופ' קופייק מרטין
פרופ' ברמן יהודית
א08:0011:005014 בריטניה
0455252602גנטיקה כלליתשיעורפרופ' קופייק מרטין
פרופ' ברמן יהודית
ד08:0011:005005 בריטניה
0455252603גנטיקה כלליתתרגילמר יומירן ניסן
ב10:0012:000002 שרמן
0455252604גנטיקה כלליתתרגילגב' אבו ראס רים
ג14:0016:000002 שרמן
0455252605גנטיקה כלליתתרגילמר רן - ספיר שי
א14:0016:000002 שרמן
0455252606גנטיקה כלליתתרגילגב' גרשון ליהיא
ב12:0014:000003 שרמן
0455252608גנטיקה כלליתתרגילגב' קוסטין טליה
ג08:0010:000005 בריטניה
0455156901זואולוגיהשיעורד"ר ברונשטיין עמרי
ד"ר ריבק גל
פרופ' הולצמן רועי
ב10:0012:003014 בריטניה
0455156901זואולוגיהשיעורד"ר ברונשטיין עמרי
ד"ר ריבק גל
פרופ' הולצמן רועי
ג14:0015:000014 בריטניה
0455306601מבוא לביואינפורמטיקהשיעורפרופ' פופקו טל
ד"ר נחמן יפתח
ד"ר בורשטיין דוד
ב10:0012:003005 בריטניה
0455306602מבוא לביואינפורמטיקהשיעורפרופ' פופקו טל
ד"ר נחמן יפתח
ד"ר בורשטיין דוד
ג15:0017:003014 בריטניה
0455306603מבוא לביואינפורמטיקהתרגילמר דובינסקי ודים
ג13:0014:000003 שרמן
0455306604מבוא לביואינפורמטיקהתרגילמר גלברט מעוז
ג15:0016:000003 שרמן
0455306605מבוא לביואינפורמטיקהתרגילגב' ינקוביץ גל
ד09:0010:000002 שרמן
0455306606מבוא לביואינפורמטיקהתרגילגב' מילר דניאל
ד16:0017:000005 בריטניה
0455223701מבוא לנוירוביולוגיהשיעורפרופ' אשרי אורי
פרופ' שטיין ראובן
ב08:0010:004005 בריטניה
0455223701מבוא לנוירוביולוגיהשיעורפרופ' אשרי אורי
פרופ' שטיין ראובן
ג13:0014:004014 בריטניה
0455223702מבוא לנוירוביולוגיהתרגילגב' שוטלנדר נופר
א15:0016:000005 בריטניה
0455223703מבוא לנוירוביולוגיהתרגילגב' שוטלנדר נופר
ד15:0016:000005 בריטניה
0455255201פיזיולוגיהשיעורפרופ' קרונפלד נגה
ד"ר לוין ערן
ד"ר יעקובי יפתח
ד"ר שדה ניר
ג12:0013:003014 בריטניה
0455255201פיזיולוגיהשיעורפרופ' קרונפלד נגה
ד"ר לוין ערן
ד"ר יעקובי יפתח
ד"ר שדה ניר
ה10:0012:000014 בריטניה
0455281501פיסיקה ב'שיעורד"ר הרכבי יאיר
ג14:0016:003009 אולם לב
0455281502פיסיקה ב'שיעורד"ר הרכבי יאיר
ג16:0018:003009 אולם לב
0455281503פיסיקה ב'תרגילמר ערו מוחמד
ב12:0013:000110 שרמן
0455281504פיסיקה ב'תרגילמר סבסוביץ דניאל
ה12:0013:000014 בריטניה
0455281505פיסיקה ב'תרגילמר סבסוביץ דניאל
א11:0012:000006 בריטניה
0455281506פיסיקה ב'תרגילמר סבסוביץ דניאל
ד12:0013:000005 בריטניה
0455281507פיסיקה ב'תרגילמר ערו מוחמד
ג12:0013:000110 שרמן
0455281508פיסיקה ב'תרגילמר סבסוביץ דניאל
ד11:0012:000005 בריטניה
9455281510פיסיקה ב' - תגבורתרגילה18:0020:000014 בריטניה