מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרבנייןמרצים
0560182001תכנות - פייתוןשיעורא20:00-18:00001ברודקוםד"ר נתנאלי דביר
0560182002תכנות - פייתוןתרגילג19:00-17:00207כיתות הנדסהמר עפרוני עומרי
0560182003תכנות - פייתוןתרגילד18:00-16:00206כיתות הנדסהמר עפרוני עומרי
0560280101מבוא להסתברותשיעורב20:00-17:00101כיתות הנדסהד"ר אוסטרומצקי יונתן
0560280102מבוא להסתברותתרגילג17:00-16:00008כיתות הנדסהמר ארבל נדב
0560280103מבוא להסתברותתרגילה15:00-14:00406וולפסוןמר ארבל נדב
0560280201שיטות מתמטיות 1שיעורא16:00-14:00103כיתות הנדסהמר מינקין אלכסנדר
0560280201שיטות מתמטיות 1שיעורד16:00-14:00103כיתות הנדסהמר מינקין אלכסנדר
0560280202שיטות מתמטיות 1תרגילב17:00-15:00207כיתות הנדסהמר פליישר אופיר
0560280203שיטות מתמטיות 1תרגילה19:00-17:00207כיתות הנדסהמר פליישר אופיר
0560280301שיטות מתמטיות 2שיעורה17:00-14:00103כיתות הנדסהד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0560280302שיטות מתמטיות 2תרגילא20:00-18:00206כיתות הנדסהגב' ישרים מעיין
0560280303שיטות מתמטיות 2תרגילג16:00-14:00206כיתות הנדסהגב' ישרים מעיין
0560284701מבוא למתמטיקה בדידהשיעורא18:00-16:00127שאפלגב קמינקר ויקטוריה
0560284702מבוא למתמטיקה בדידהתרגילג20:00-19:00207כיתות הנדסהגב' גלנטי ליאן
0560284703מבוא למתמטיקה בדידהתרגילד19:00-18:00207כיתות הנדסהגב' גלנטי ליאן
0560400001פרוייקט בתעשייהפרויקט00:00-לא לשיבוץלא נדרשת כיתהד"ר אוסטרומצקי יונתן
0560416201מבוא למערכות חיפוש, למידה והמלצהשיעורא19:00-16:00111דן-דודד"ר יצחקי-אלהרנד לירון
0560416301ממשקי משתמששיעורב17:00-14:00315רב-תחומיגב' יוליה גולדנברג
0560440201מבוא למערכות הפעלהשיעורה20:00-17:00020אודיטוריום הנדסהד"ר רסקין לאוניד
0560440202מבוא למערכות הפעלהתרגילב18:00-17:00432שרתד"ר רסקין לאוניד
0560446401אבטחת מערכות מידעשיעורד15:00-14:00134וולפסוןד"ר הוד רני
0560446401אבטחת מערכות מידעשיעור00:00-לא לשיבוץלא נדרשת כיתהפרופ' וול אבישי