מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרבנייןמרצים
0555113101כימיה להנדסה ביו-רפואית 2שיעורד15:00-13:00102ברודקוםד"ר ליידרמן פבל
0555113102כימיה להנדסה ביו-רפואית 2תרגילב18:00-17:00008כיתות הנדסהגב' בן לולו ליטל
גב' פיין לריסה
0555113103כימיה להנדסה ביו-רפואית 2תרגילג13:00-12:00130וולפסוןגב' פיין לריסה
גב' בן לולו ליטל
0555182001תוכנה 2: מבני נתונים ותכנות במטלבשיעורב12:00-11:00001ברודקוםפרופ' גלעד בכרך רן
0555182002תוכנה 2: מבני נתונים ותכנות במטלבתרגילה13:00-11:00008כיתות הנדסהמר כהן שי
0555182003תוכנה 2: מבני נתונים ותכנות במטלבתרגילב17:00-15:00008כיתות הנדסהגב' שטרן נטע
0555182004תוכנה 2: מבני נתונים ותכנות במטלבתרגילה15:00-13:00008כיתות הנדסהמר כהן שי
0555182005תוכנה 2: מבני נתונים ותכנות במטלבתרגילד19:00-17:00103תוכנהגב' שטרן נטע
0555240101תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטיתשיעורב12:00-09:00101כיתות הנדסהד"ר ביסקר גילי
0555240102תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטיתתרגילא13:00-12:00108וולפסוןגב' סירוטה חביבה
גב' פיין לריסה
0555240103תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטיתתרגילד20:00-19:00130וולפסוןגב' פיין לריסה
גב' סירוטה חביבה
0555240301מכניקת הזורמיםשיעורג12:00-09:00101פורטרד"ר פנחסיק בת אל שני
0555240302מכניקת הזורמיםתרגילה14:00-13:00101 תוכנהגב' וורטהיימר שיר
0555240303מכניקת הזורמיםתרגילה15:00-14:00101 תוכנהגב' וורטהיימר שיר
0555311001מדידות ומתמרים ביו-רפואייםשיעורד19:00-16:00020אודיטוריום הנדסהגב' צדקה יוליה
0555311003מדידות ומתמרים ביו-רפואייםתרגילד20:00-19:00020אודיטוריום הנדסהמר אביטבול רפאל
0555311501שדות וגלים אלקטרומגנטיים להנדסה ביו רפואיתשיעורד15:00-12:00003דן-דודדר' שקד נתי
0555311502שדות וגלים אלקטרומגנטיים להנדסה ביו רפואיתתרגילב16:00-15:00118וולפסוןמר דודאי מתן
0555311503שדות וגלים אלקטרומגנטיים להנדסה ביו רפואיתתרגילב15:00-14:00118וולפסוןמר דודאי מתן
0555312101מבוא למדעי הנתונים למהנדסיםשיעורד19:00-16:00102ברודקוםפרופ' גלעד בכרך רן
0555312102מבוא למדעי הנתונים למהנדסיםתרגילא17:00-16:00130וולפסוןגב' רוזנבלט הגר
גב' מילר דניאל
0555312103מבוא למדעי הנתונים למהנדסיםתרגילב09:00-08:00406וולפסוןגב' רוזנבלט הגר
גב' מילר דניאל
0555317001קרינה ודימות ברפואהשיעורה12:00-09:00104תוכנהד"ר שטרן מרב
0555317002קרינה ודימות ברפואהתרגילה13:00-12:00104תוכנהמר כץ שרון
0555326101מעבדה בהנדסה ביו רפואית - 2מעבדהא16:00-08:00328וולפסוןדר בן אליעזר נועם
גב' לוסטינג מעין
0555326101מעבדה בהנדסה ביו רפואית - 2מעבדהב20:00-15:00328וולפסוןדר בן אליעזר נועם
גב' לוסטינג מעין
0555420001פרוייקט (2)פרויקטה16:00-13:00 פרופ' נבו אורי
גב' בהירי שיר
0555442203תכן הנדסי: מבוא ושיטותשיעורג14:00-12:00406וולפסוןפרופ' גלעד בכרך רן
0555442204תכן הנדסי: מבוא ושיטותתרגילב11:00-09:00406וולפסוןפרופ' גלעד בכרך רן
0555452001עיבוד תמונות רפואיות (2)שיעורא15:00-12:00134וולפסוןד"ר צימר יאיר
0555452002עיבוד תמונות רפואיות (2)תרגילג11:00-10:00118וולפסוןמר במני ערן
0555452003עיבוד תמונות רפואיות (2)תרגילג16:00-15:00120וולפסוןמר במני ערן
0555454001מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתיתשיעורג18:00-15:00103כיתות הנדסהדר טולר תמיר
0555454002מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתיתתרגילג19:00-18:00103כיתות הנדסהגב' בהירי שיר
0555454003מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתיתתרגילד10:00-09:00120וולפסוןגב' בהירי שיר
0555455001מבוא לביופיזיקה של התאשיעורב15:00-12:00206כיתות הנדסהפרופ' נבו אורי
0555455002מבוא לביו פיזיקה של התאתרגילד16:00-15:00008כיתות הנדסהמר כהן רוני
0555457001מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטיתשיעורד12:00-10:00101 תוכנהדר בן אליעזר נועם
0555457001מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטיתשיעורד13:00-12:00101 תוכנהדר בן אליעזר נועם
0555457002מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטיתתרגילד14:00-13:00101 תוכנהגב' מנו תמר
0555461001עקרונות הנדסיים בביולוגיה מולקולרית ותאיתשיעורא11:00-08:00134וולפסוןפרופ' בינדרמן יצחק
0555461002עקרונות הנדסיים בביולוגיה מולקולרית ותאיתתרגילא12:00-11:00134וולפסוןגב' לוסטינג מעין
גב' צדקה יוליה
0555463001ביו חומרים פולימריים ותאימותםשיעורב14:00-11:00134וולפסוןפרופ' זילברמן מיטל
0555463002ביו חומרים פולימריים ותאימותםתרגילב15:00-14:00010ברגלסגב' גודר דניאלה
ד"ר אשכול יוגב ענבר
0555471301ביו מכניקה של הגנת גוף האדםשיעורג14:00-11:00134וולפסוןפרופ' גפן עמית
0555471302ביו מכניקה של הגנת גוף האדםתרגילג15:00-14:00134וולפסוןגב' דבס מאי
0555471701פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק בשיעורא19:00-16:00406וולפסוןדר טולר תמיר
0555471702פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק בתרגילא20:00-19:00406וולפסוןמר ארבל מתן
0555476001שיטות מחקר בהנדסת תאים ורקמות (2)מעבדהד13:00-09:00416וולפסוןד"ר מעוז בן מאיר
ד"ר שהרבני-יוסף אורנה