מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרבנייןמרצים
0540661001אופטימיזציה מרובות מטרותשיעורא20:00-17:00207כיתות הנדסהפרופ' רייך יורם
מר פרחי אלירן
תואר שני הנדסת מערכות 0546
0546510001מבוא להנדסת מערכותשיעורב19:00-16:00238וולפסוןד"ר אוריון עוזי
0546511001אימות, תיקוף ובדיקת מערכות הנדסיותשיעורה19:00-16:00זום-ד"ר אנגל אבנר
0572511701שיטות מחקר באינטראקציית אדם מחשבשיעורג20:00-18:00008כיתות הנדסהד"ר טוך ערן