מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרבנייןמרצים
0555316001הנדסת תאים ורקמותשיעורד11:00-08:00120וולפסוןפרופ' גפן עמית
0555316002הנדסת תאים ורקמותתרגילד12:00-11:00120וולפסוןגב' חיימי לוי איילת
0555326001מעבדה בהנדסה ביו-רפואיתמעבדהא12:00-08:00328וולפסוןדר בן אליעזר נועם
מר רדונסקי דביר
0555326002מעבדה בהנדסה ביו-רפואיתמעבדהא16:00-12:00328וולפסוןדר בן אליעזר נועם
מר רדונסקי דביר
הנדסה ביו רפואית (0555)
0555110101ביולוגיה של התאשיעורב12:00-09:00102כיתות הנדסהד"ר לב חיה
0555110102ביולוגיה של התאתרגילד14:00-13:00106תוכנהגב' בניהו נטלי
0555110103ביולוגיה של התאתרגילה14:00-13:00056 אולם הנדסה בסוצשאפלגב' בהירי שיר
0555114001הסתברותשיעורה17:00-15:00001 ( טאו)וולפסוןמר צודיקוביץ' יבגני
0555114002הסתברותתרגילה14:00-13:00438וולפסוןמר יערי נבות
0555114003הסתברותתרגילה15:00-14:00056 אולם הנדסה בסוצשאפלמר יערי נבות
0555224001סטטיסטיקהשיעורג12:00-10:00102 רוזנבלטתוכנהד"ר לביא אביטל
0555224002סטטיסטיקהתרגילג10:00-09:00207כיתות הנדסהמר צודיקוביץ' יבגני
0555225001מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)שיעורה12:00-09:00438וולפסוןפרופ' שיינוביץ מיקי
0555225002מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)תרגילב17:00-16:00103כיתות הנדסהגב' פודולסקי יאנה
מר רדונסקי דביר
0555225003מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)תרגילב16:00-15:00103כיתות הנדסהגב' פודולסקי יאנה
מר רדונסקי דביר
0555228001בקרת מערכות ביולוגיותשיעורב15:00-12:00438וולפסוןפרופ' ברנע עופר
0555228002בקרת מערכות ביולוגיותתרגילג09:00-08:00206כיתות הנדסהמר מלכי גיא
0555240301מכניקת הזורמיםשיעורב10:00-08:00103כיתות הנדסהדר רבינוביץ אבינועם
0555240301מכניקת הזורמיםשיעורד09:00-08:00102כיתות הנדסהדר רבינוביץ אבינועם
0555240302מכניקת הזורמים (אחת לשבועיים)תרגילה16:00-14:00011ברגלסמר קסלר יואב
0555240303מכניקת הזורמים (אחת לשבועיים)תרגילג18:00-16:00103כיתות הנדסהמר קסלר יואב
0555240701מכניקת המוצקיםשיעורב15:00-13:00103כיתות הנדסהד"ר לסמן איילת
0555240701מכניקת המוצקיםשיעורה13:00-12:00102 רוזנבלטתוכנהד"ר לסמן איילת
0555240702מכניקת המוצקיםתרגילה14:00-13:00205כיתות הנדסהמר סופר רותם
0555240703מכניקת המוצקיםתרגילה15:00-14:00205כיתות הנדסהמר סופר רותם
0555312001עיבוד תמונות רפואיות (1)שיעורא19:00-16:00101כיתות הנדסהד"ר פריימן מרדכי
0555312002עיבוד תמונות רפואיות (1)תרגילב16:00-15:00103תוכנהגב' עאמר רולה
0555312003עיבוד תמונות רפואיות (1)תרגילב16:00-15:00104תוכנהגב' צוקרמן ג'ני
0555380101אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסיםשו"תא12:00-10:00118וולפסוןד"ר שביט גבריאל
0555380101אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסיםשו"תה12:00-10:00206כיתות הנדסהד"ר שביט גבריאל
0555420001פרוייקט (2)פרויקט00:00-לא לשיבוץלא נדרשת כיתהד"ר גבאי תמיר
גב' אלון אלה
0555428201מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקהמעבדהא19:00-16:00328וולפסוןד"ר נבו אורי
0555428201מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקהמעבדהה11:00-08:00328וולפסוןד"ר נבו אורי
0555428203מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקהמעבדהג18:00-15:00328וולפסוןד"ר נבו אורי
0555428203מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקהמעבדהד13:00-10:00328וולפסוןד"ר נבו אורי
0555445001שיטות חישוביות בהנדסה ביו-רפואיתשיעורה20:00-17:00120וולפסוןמר וייס דר
0555445002שיטות חישוביות בהנדסה ביו-רפואיתתרגילג13:00-12:00001כיתות הנדסהמר מלכי גיא
0555451001עיבוד אותות ביולוגיים ורפואייםשיעורד19:00-16:00102כיתות הנדסהמר אומר נועם
0555451002עיבוד אותות ביולוגיים ורפואייםתרגילד20:00-19:00102כיתות הנדסהמר אומר נועם
0555452001עיבוד תמונות רפואיות (2)שיעורג19:00-16:00134וולפסוןפרופ' גרינשפן חיית
0555452002עיבוד תמונות רפואיות (2)תרגילג20:00-19:00134וולפסוןגב' פודולסקי יאנה
0555453001אופטיקה ולייזרים ברפואהשיעורב18:00-16:00103תוכנהפרופ' גנות ישראל
0555453002אופטיקה ולייזרים ברפואהתרגילב19:00-18:00103תוכנהגב' וויט אופוסו עדי
0555455101ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטיתשיעורג16:00-14:00103כיתות הנדסהד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555455101ביולוגיה מולקולרית בהנדסה גנטיתשיעורד16:00-14:00438וולפסוןד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555456101חישה רציפה של פרמטרים פיזיולוגייםשיעורג19:00-16:00207כיתות הנדסהד"ר שנער צביקה
0555456102חישה רציפה של פרמטרים פיזיולוגייםתרגילג20:00-19:00003 -מקלטכיתות הנדסהמר ארליך גילעד
0555457001מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטיתשיעורא15:00-12:00206כיתות הנדסהדר בן אליעזר נועם
0555457002מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטיתתרגילא16:00-15:00206כיתות הנדסהגב' אלון אלה
0555461001עקרונות הנדסיים בביולוגיה מולקולרית ותאיתשיעורג11:00-08:00406וולפסוןפרופ' בינדרמן יצחק
0555461002עקרונות הנדסיים בביולוגיה מולקולרית ותאיתתרגילג12:00-11:00406וולפסוןגב' לוסטינג מעין
0555463001ביו חומרים פולימריים ותאימותםשיעורד15:00-12:00315רב-תחומיפרופ' זילברמן מיטל
0555463002ביו חומרים פולימריים ותאימותםתרגילד16:00-15:00315רב-תחומיגב הלן גז
0555465001אברים ומשתלים מלאכותייםשיעורא19:00-16:00103תוכנהמר מרטינז אלישע
0555465002אברים ומשתלים מלאכותייםתרגילא20:00-19:00103תוכנהגב' אמיתי ענבל
0555472001זרימה במערכות ביולוגיות ופיזיולוגיותשיעורב11:00-08:00406וולפסוןפרופ' אלעד דוד
0555472002זרימה במערכות ביולוגיות ופיזיולוגיותתרגילב12:00-11:00406וולפסוןגב' אמיתי ענבל
0555476001שיטות מחקר בהנדסת תאים ורקמות (2)מעבדהה12:00-10:00101 תוכנהד"ר שהרבני-יוסף אורנה
פרופ' גפן עמית
0555471501מבוא להנדסת רקמות תוך תאיתשיעורג15:00-12:00406וולפסוןד"ר צפריר זוהר
0555471502מבוא להנדסת רקמות תוך תאיתתרגילג16:00-15:00406וולפסוןמר לוין דורון
0555457501מבוא לדימות אופטי קוהרנטישיעורה17:00-14:00001כיתות הנדסהדר' שקד נתי
0555457502מבוא לדימות אופטי קוהרנטיתרגילה14:00-13:00001כיתות הנדסהמר קרקו לידור