מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרבנייןמרצים
0542439101מעבדה בסימולציות נומריות של זרימה ומעבר חוםשיעורד16:00-14:00406וולפסוןפרופ' גלפגט אלכסנדר
0542439102מעבדה בסימולציות נומריות של זרימה ומעבר חוםמעבדהד19:00-16:00216וולפסוןפרופ' גלפגט אלכסנדר
תואר 2
בית הספר להנדסת חשמל (0510)
0510500101משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליותשיעורו12:00-09:00102 רוזנבלטתוכנהפרופ' מלמד בוריס
0510700301כתיבה מדעית באנגליתשיעורא18:00-16:00003 -מקלטכיתות הנדסהגב' ברוידו מוניקה
0510700302כתיבה מדעית באנגלית- הדרכה אישיתהדרכה אישית00:00- גב' ברוידו מוניקה
0540630901שכבות גבולשיעורה19:00-16:00134וולפסוןד"ר האושטיין הרמן
0545530101הערכת סיכונים בטיפול בחומרים מסוכניםשיעורה20:00-17:00207כיתות הנדסהדר' שטרן אלי
0545540101טיפול בפסולת מוצקהשיעורד20:00-17:00206כיתות הנדסהמר ניסים אילן