מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרבנייןמרצים
0510762201אופטיקה אולטרא מהירהשיעורא18:00-16:00206כיתות הנדסהד"ר באבד אלון
בית הספר להנדסת חשמל (0510)
0510500102משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליותשיעורו12:00-09:00020אודיטוריום הנדסהפרופ' מלמד בוריס
0510500201אנליזה פונקציונליתשיעורג19:00-16:00056 אולם הנדסה בסוצשאפלפרופ' וויס ג'ורג'
0510500501תהליכיים אקראייםשיעורד19:00-16:00103תוכנהפרופ' שטייף מרק
0510610201עקרונות קידוד וגילוי בתקשורתשיעורג19:00-16:00205כיתות הנדסהפרופ' זמיר רם
0510620101עבוד ספרתי של אותות חד ורב מימדישיעורד19:00-16:00101 תוכנית בינ"לתוכנהד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0510620201תורת השערוךשיעורא19:00-16:00238וולפסוןפרופ' פדר מאיר
0510625101ראייה ממוחשבתשיעורה19:00-16:00020אודיטוריום הנדסהפרופ' קריתי נחום
0510630101בקרה אופטימליתשיעורה19:00-16:00118וולפסוןפרופ פרידמן אמיליה
0510640101תכנון וניתוח אלגוריתמיםשיעורב19:00-16:00205כיתות הנדסהפרופ' רון דנה
0510660201אלקטרואופטיקה ואופטיקה לא לינאריתשיעורג19:00-16:00130וולפסוןפרופ' אריה עדי
0510661001התקנים פוטוניים - עקרונות ויישומיםשיעורא18:00-15:00001כיתות הנדסהפרופ' שויער קובי
0510680101אלקטרודינמיקה קלאסיתשיעורד20:00-17:00101כיתות הנדסהפרופ' קסטנר רפי
0510700201אופטימיזציהשיעורב19:00-16:00101כיתות הנדסהפרופ' קריתי נחום
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0510680201קרינה והתפשטות של גליםשיעורב18:00-15:00056 אולם הנדסה בסוצשאפלפרופ' שטינברג בן ציון
0510700303כתיבה מדעית באנגליתשיעורד18:00-16:00008תוכנהגב' ברוידו מוניקה
0510710701גישה אינפורמציונית לתקשורת בערוצים גאוסים לינאריםשיעורג17:00-15:00206כיתות הנדסהד"ר ארז אורי
0510712501תורת האינפורמציה 2שיעורב19:00-16:00106תוכנהד"ר שייביץ עופר
0510720101עיבוד אותות מרחבישיעורא20:00-18:00118וולפסוןפרופ' וייס אנטוני
0510720601עיבוד ספרתי של אותות דיבורשיעורב20:00-18:00101 תוכנית בינ"לתוכנהפרופ' ביסטריץ יובל
0510723001שימושים של קודים עבור ביג דאטה ורשתותשיעורב20:00-18:00118וולפסוןד"ר תמו יצחק
0510730101בקרה רובסטיתשיעורב18:00-16:00008כיתות הנדסהפרופ' שקד אורי
0510730701טכניקות בקרה באלקטרוניקה ומערכות הספקשיעורא20:00-17:00106תוכנהפרופ' וויס ג'ורג'
0510740401מבוא למערכות לומדותשיעורא18:00-16:00056 אולם הנדסה בסוצשאפלד"ר אפלבאום בני
0510760201מערכות אלקטרואופטיות לעיבוד אותותשיעורא20:00-18:00205כיתות הנדסהפרופ' מנדלוביץ דוד
0510761001סוליטונים אופטייםשיעורב20:00-18:00120וולפסוןפרופ' מלמד בוריס
0510761901פוטונים במבנים אלקטרומגנטיים : יסודות ויישומיםשיעורב18:00-16:00118וולפסוןד"ר גינזבורג פבל
0510770601תכן מתקדם של מעגלים אנלוגייםשיעורד17:00-15:00118וולפסוןפרופ' רוזין אריה
0510771501עקרונות דיספרסיהשיעורג17:00-15:00103תוכנהפרופ' שויער קובי
0510780501שיטות נומריות דיפרנציאליות באלקטרומגנטיותשיעורה20:00-18:00108וולפסוןפרופ' קסטנר רפי
0510781101אינטראקציות בין מיקרוגלים וחומריםשיעורה18:00-16:00238וולפסוןפרופ' ג'רבי אליהו
0510790501תהליכים אלקטרו פיזיקליים ואלקטרוכימיים בעיבוד חומריםשיעורד19:00-17:00238וולפסוןד"ר פרקנסקי נחום