מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובנייןמרצים
2171331401אנגלית מתקדמים ב'שו"תג10:0012:000002 רוזנברגגב' מוניק זלצר אלפסי
2171331401אנגלית מתקדמים ב'שו"תה14:0016:000277 גילמןגב' מוניק זלצר אלפסי
2171331402אנגלית מתקדמים ב'שו"תב14:0016:000307 גילמןגב' מוניק זלצר אלפסי
2171331402אנגלית מתקדמים ב'שו"תד12:0014:000002 רוזנברגגב' מוניק זלצר אלפסי
0455100101איך מארגנים חיים? התא כמודלשיעור 0 פרופ' אלרואי שטיין אורנה
פרופ' ארליך מרסלו
0455151201מבוא לביולוגיה א'שיעורד12:0014:004014 בריטניהפרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
פרופ' רכבי עודד
0455151201מבוא לביולוגיה א'שיעורה14:0016:000014 בריטניהפרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
פרופ' רכבי עודד
0455151202מבוא לביולוגיה א'שיעורב16:0018:004014 בריטניהפרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
פרופ' רכבי עודד
0455151202מבוא לביולוגיה א'שיעורד16:0018:000014 בריטניהפרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
פרופ' רכבי עודד
0455156601כימיה כללית ואנליטיתשיעורא14:0017:007014 בריטניהד"ר צפדיה יוסף
0455156601כימיה כללית ואנליטיתשיעורד14:0016:000014 בריטניהד"ר צפדיה יוסף
0455156602כימיה כללית ואנליטיתשיעורב08:0010:007014 בריטניהד"ר צפדיה יוסף
0455156602כימיה כללית ואנליטיתשיעורד09:0012:000014 בריטניהד"ר צפדיה יוסף
0455156603כימיה כללית ואנליטיתתרגילג12:0014:000105 שרמןמר איפרגן נתנאל
0455156604כימיה כללית ואנליטיתתרגילה10:0012:000002 שרמןגב' פיילייב הילה
0455156605כימיה כללית ואנליטיתתרגילב12:0014:000207 דן-דודמר נטף דניאל
0455156606כימיה כללית ואנליטיתתרגילב12:0014:000105 שרמןמר איפרגן נתנאל
0455156607כימיה כללית ואנליטיתתרגילב10:0012:000112 דן-דודגב' גריצנקו נטליה
0455156608כימיה כללית ואנליטיתתרגילב12:0014:000014 בריטניהגב' שורץ תום
0455156609כימיה כללית ואנליטיתתרגילד12:0014:000105 שרמןגב' גריצנקו נטליה
0455156610כימיה כללית ואנליטיתתרגילב10:0012:000207 דן-דודמר נטף דניאל
0455156611כימיה כללית ואנליטיתתרגילב12:0014:000006 בריטניהגב' סאפיה מירנה
0455156612כימיה כללית ואנליטיתתרגילג10:0012:000207 דן-דודגב' פיילייב הילה
0455156613כימיה כללית ואנליטיתתרגילג14:0016:000 גב' שורץ תום
0455156614כימיה כללית ואנליטיתתרגילג10:0012:000 גב' סאפיה מירנה
0455181901מבוא ל Pythonשיעורב15:0016:003014 בריטניהד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר לוי אופיר
ד"ר שיין מארק
0455181902מבוא ל Pythonשיעורה13:0014:003014 בריטניהד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר לוי אופיר
ד"ר שיין מארק
0455181903מבוא ל Pythonתרגילג14:0015:000105 שרמןגב' גבאי מיכל
0455181904מבוא ל Pythonתרגילג12:0013:000112 שרמןגב' גבאי מיכל
0455181905מבוא ל Pythonתרגילד15:0016:000103 סמולרש מדעי החייםגב' אקר נועה
0455181906מבוא ל Pythonתרגילד11:0012:000103 סמולרש מדעי החייםגב' נעמני גוני
0455181907מבוא ל Pythonתרגילב13:0014:000103 סמולרש מדעי החייםמר נגר נתן
0455181908מבוא ל Pythonתרגילד12:0013:000103 סמולרש מדעי החייםגב' אקר נועה
0455181909מבוא ל Pythonתרגילב10:0011:000005 בריטניהגב' נעמני גוני
0455181910מבוא ל Pythonתרגילג14:0015:000003 שרמןמר נגר נתן
0455181911מבוא ל Pythonתרגילה14:0015:000103 סמולרש מדעי החייםגב' גבאי מיכל
0455181912מבוא ל Pythonתרגילד15:0016:000105 שרמןמר נגר נתן
0455180401מתמטיקה - א'שיעורג10:0012:004005 בריטניהמר מיכאלי פלג
0455180401מתמטיקה - א'שיעורד16:0017:000005 בריטניהמר מיכאלי פלג
0455180402מתמטיקה - א'שיעורג12:0014:004005 בריטניהמר מיכאלי פלג
0455180402מתמטיקה - א'שיעורב11:0012:000005 בריטניהמר מיכאלי פלג
0455180403מתמטיקה - א'תרגילד10:0011:000002 שרמןמר מרקברייט איתי
0455180404מתמטיקה - א'תרגילא12:0013:000207 דן-דודגב' דיאב נוהא
0455180405מתמטיקה - א'תרגילה08:0009:000005 בריטניהמר זנגביל איתמר
0455180406מתמטיקה - א'תרגילג10:0011:000003 שרמןמר מרקברייט איתי
0455180407מתמטיקה - א'תרגילד12:0013:000207 דן-דודגב' דיאב נוהא
0455180408מתמטיקה - א'תרגילא14:0015:000003 שרמןמר זנגביל איתמר
0455182401מתמטיקה - ב'שיעורה12:0014:003005 בריטניהמר ארז רון
0455182402מתמטיקה - ב'שיעורה10:0012:003005 בריטניהמר ארז רון
0455182403מתמטיקה - ב'תרגילד11:0012:000002 שרמןמר מרקברייט איתי
0455182404מתמטיקה - ב'תרגילא13:0014:000207 דן-דודגב' דיאב נוהא
0455182405מתמטיקה - ב'תרגילה09:0010:000005 בריטניהמר זנגביל איתמר
0455182406מתמטיקה - ב'תרגילג11:0012:000003 שרמןמר מרקברייט איתי
0455182407מתמטיקה - ב'תרגילד13:0014:000207 דן-דודגב' דיאב נוהא
0455182408מתמטיקה - ב'תרגילא15:0016:000003 שרמןמר זנגביל איתמר