מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובנייןמרצים
2171331401אנגלית מתקדמים ב'שו"תג10:0012:000104 וובגב' מוניק זלצר אלפסי
2171331401אנגלית מתקדמים ב'שו"תה14:0016:000207 דן-דודגב' מוניק זלצר אלפסי
2171331402אנגלית מתקדמים ב'שו"תב14:0016:000207 דן-דודגב' מוניק זלצר אלפסי
2171331402אנגלית מתקדמים ב'שו"תד12:0014:000107/8 דן-דודגב' מוניק זלצר אלפסי
0455100101איך מארגנים חיים? התא כמודלשיעור 0 פרופ' אלרואי שטיין אורנה
פרופ' ארליך מרסלו
0455151201מבוא לביולוגיה א'שיעורד12:0014:005014 בריטניהפרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
פרופ' רכבי עודד
ד"ר שרף ינון
0455151201מבוא לביולוגיה א'שיעורה14:0017:000014 בריטניהפרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
פרופ' רכבי עודד
ד"ר שרף ינון
0455151202מבוא לביולוגיה א'שיעורב16:0018:005014 בריטניהפרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
פרופ' רכבי עודד
ד"ר שרף ינון
0455151202מבוא לביולוגיה א'שיעורד16:0019:000014 בריטניהפרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
פרופ' רכבי עודד
ד"ר שרף ינון
0455156601כימיה כללית ואנליטיתשיעורא14:0017:007014 בריטניהד"ר צפדיה יוסף
0455156601כימיה כללית ואנליטיתשיעורד14:0016:000014 בריטניהד"ר צפדיה יוסף
0455156602כימיה כללית ואנליטיתשיעורב08:0010:007014 בריטניהד"ר צפדיה יוסף
0455156602כימיה כללית ואנליטיתשיעורד09:0012:000014 בריטניהד"ר צפדיה יוסף
0455156603כימיה כללית ואנליטיתתרגילג12:0014:000105 שרמןגב' שורץ תום
0455156604כימיה כללית ואנליטיתתרגילה10:0012:000002 שרמןגב' פיילייב הילה
0455156605כימיה כללית ואנליטיתתרגילב12:0014:000207 דן-דודמר נטף דניאל
0455156606כימיה כללית ואנליטיתתרגילב12:0014:000105 שרמןמר איפרגן נתנאל
0455156607כימיה כללית ואנליטיתתרגילב10:0012:000112 דן-דודמר נטף דניאל
0455156608כימיה כללית ואנליטיתתרגילה12:0014:000003 שרמןמר איפרגן נתנאל
0455156609כימיה כללית ואנליטיתתרגילד12:0014:000105 שרמןגב' גריצנקו נטליה
0455156610כימיה כללית ואנליטיתתרגילב10:0012:000207 דן-דודגב' פיילייב הילה
0455156611כימיה כללית ואנליטיתתרגילה12:0014:000112 שרמןגב' שורץ תום
0455156612כימיה כללית ואנליטיתתרגילג10:0012:000207 דן-דודגב' גריצנקו נטליה
0455180401מתמטיקהשיעורג10:0012:006005 בריטניהמר מיכאלי פלג
מר ארז רון
0455180401מתמטיקהשיעורה12:0014:000005 בריטניהמר מיכאלי פלג
מר ארז רון
0455180402מתמטיקהשיעורג12:0014:006005 בריטניהמר מיכאלי פלג
מר ארז רון
0455180402מתמטיקהשיעורה10:0012:000005 בריטניהמר מיכאלי פלג
מר ארז רון
0455180403מתמטיקהתרגילד10:0012:000002 שרמןמר אמיר גיא
0455180404מתמטיקהתרגילא12:0014:000207 דן-דודמר מרקברייט איתי
0455180405מתמטיקהתרגילה08:0010:000005 בריטניהמר הדס גיא
0455180406מתמטיקהתרגילג10:0012:000003 שרמןמר אמיר גיא
0455180407מתמטיקהתרגילד12:0014:000207 דן-דודמר מרקברייט איתי
0455180408מתמטיקהתרגילא14:0016:000003 שרמןמר הדס גיא