מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובנייןמרצים
2171331404אנגלית מתקדמים ב'שו"תב16:0018:000205 דן-דודגב' מוניק זלצר אלפסי
2171331404אנגלית מתקדמים ב'שו"תה08:0010:000207 דן-דודגב' מוניק זלצר אלפסי
0455151301מבוא לביולוגיה ב'שיעורב10:0012:004014 בריטניהפרופ' אוהד ניר
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
פרופ' הושון דורתה
0455151301מבוא לביולוגיה ב'שיעורה12:0014:000014 בריטניהפרופ' אוהד ניר
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
פרופ' הושון דורתה
0455151302מבוא לביולוגיה ב'שיעורב12:0014:004014 בריטניהפרופ' אוהד ניר
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
פרופ' הושון דורתה
0455151302מבוא לביולוגיה ב'שיעורה10:0012:000014 בריטניהפרופ' אוהד ניר
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
פרופ' הושון דורתה
0455151401מבוא לביולוגיה ג'שיעורא16:0018:003014 בריטניהפרופ' יובל יוסי
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גוטהילף יואב
0455151401מבוא לביולוגיה ג'שיעורה14:0015:000014 בריטניהפרופ' יובל יוסי
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גוטהילף יואב
0455151402מבוא לביולוגיה ג'שיעורג16:0018:003014 בריטניהפרופ' יובל יוסי
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גוטהילף יואב
0455151402מבוא לביולוגיה ג'שיעורד14:0015:000014 בריטניהפרופ' יובל יוסי
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גוטהילף יואב
0455156201כימיה אורגניתשיעורא14:0016:006005 בריטניהד"ר צפדיה יוסף
ד"ר ויינשטיין רועי
0455156201כימיה אורגניתשיעורג16:0018:000005 בריטניהד"ר צפדיה יוסף
ד"ר ויינשטיין רועי
0455156202כימיה אורגניתשיעורג12:0014:006014 בריטניהד"ר צפדיה יוסף
ד"ר ויינשטיין רועי
0455156202כימיה אורגניתשיעורד12:0014:000014 בריטניהד"ר צפדיה יוסף
ד"ר ויינשטיין רועי
0455156203כימיה אורגניתתרגילב12:0014:000003 שרמןמר אליאס עאמר
0455156204כימיה אורגניתתרגילג14:0016:000002 שרמןמר אליאס עאמר
0455156205כימיה אורגניתתרגילד12:0014:000105 שרמןמר משה איתי
0455156206כימיה אורגניתתרגילג14:0016:000003 שרמןגב' שר דבשה
0455156207כימיה אורגניתתרגילד12:0014:000005 בריטניהמר בשיר סלאם
0455156208כימיה אורגניתתרגילב10:0012:000003 שרמןמר משה איתי
0455156209כימיה אורגניתתרגילד10:0012:000207 דן-דודמר יריב אלון
0455156210כימיה אורגניתתרגילב12:0014:000006 בריטניהמר יריב אלון
0455156211כימיה אורגניתתרגילב10:0012:000112 שרמןגב' שר דבשה
0455156212כימיה אורגניתתרגילה12:0014:000003 שרמןמר בשיר סלאם
0455156501כימיה פיסיקליתשיעורב14:0016:003014 בריטניהד"ר צפדיה יוסף
0455156502כימיה פיסיקליתשיעורד08:0010:003014 בריטניהד"ר צפדיה יוסף
0455156503כימיה פיסיקליתתרגילג10:0012:000207 דן-דודגב' פרנקוביץ' תמר
0455156504כימיה פיסיקליתתרגילב12:0014:000207 דן-דודמר מסרטי גל
0455156505כימיה פיסיקליתתרגילד14:0016:000005 בריטניהגב' פרנקוביץ' תמר
0455156506כימיה פיסיקליתתרגילג12:0014:000112 שרמןגב' ח'מאיסי בסמה
0455156507כימיה פיסיקליתתרגילב12:0014:000105 שרמןגב' ח'מאיסי בסמה
0455156508כימיה פיסיקליתתרגילד10:0012:000105 שרמןמר מסרטי גל
0455156509כימיה פיסיקליתתרגילב10:0012:000207 דן-דודמר מסרטי גל
0455156510כימיה פיסיקליתתרגילג10:0012:000006 בריטניהגב' ח'מאיסי בסמה
0455156511כימיה פיסיקליתתרגילד10:0012:000110 שרמןגב' פרנקוביץ' תמר
0455180601סטטיסטיקהשיעורה16:0019:004002 שרמןגב' סטוקלין ילנה
0455180602סטטיסטיקהשיעורב16:0019:004005 בריטניהגב' סטוקלין ילנה
0455180603סטטיסטיקהשיעורד08:0011:004003 שרמןד"ר לוי סיגל
0455180604סטטיסטיקהתרגילד14:0016:000207 דן-דודגב' אקסלרוד רחל
0455180605סטטיסטיקהתרגילה08:0010:000002 שרמןמר בריל ברק
0455180606סטטיסטיקהתרגילא10:0012:000207 דן-דודגב' כהן קארין
0455180607סטטיסטיקהתרגילא14:0016:000003 שרמןגב' כהן קארין
0455180608סטטיסטיקהתרגילב08:0010:000005 בריטניהמר בריל ברק
0455180609סטטיסטיקהתרגילא12:0014:000003 שרמןגב' כהן קארין
0455180610סטטיסטיקהתרגילא08:0010:000002 שרמןגב' אקסלרוד רחל
0455181701פיסיקה א'שיעורג14:0016:005009 אולם לבד"ר הרכבי יאיר
ד"ר לחיני יואב
פרופ' שפרינצק דוד
0455181701פיסיקה א'שיעורד16:0018:000014 בריטניהד"ר הרכבי יאיר
ד"ר לחיני יואב
פרופ' שפרינצק דוד
0455181702פיסיקה א'שיעורא16:0018:000009 אולם לבד"ר הרכבי יאיר
ד"ר לחיני יואב
פרופ' שפרינצק דוד
0455181702פיסיקה א'שיעורה14:0016:005002 שרמןד"ר הרכבי יאיר
ד"ר לחיני יואב
פרופ' שפרינצק דוד
0455181703פיסיקה א'תרגילה11:0012:000207 דן-דודמר סבסוביץ דניאל
0455181704פיסיקה א'תרגילד14:0015:000002 שרמןמר סבסוביץ דניאל
0455181705פיסיקה א'תרגילד10:0011:000114 שרמןמר סבסוביץ דניאל
0455181706פיסיקה א'תרגילד11:0012:000005 בריטניהמר סבסוביץ דניאל
0455181707פיסיקה א'תרגילה12:0013:000002 דן-דודמר כסלו אמיתי
0455181708פיסיקה א'תרגילא12:0013:000207 דן-דודמר כסלו אמיתי
0455181709פיסיקה א'תרגילג11:0012:000002 שרמןמר כסלו אמיתי
0455181710פיסיקה א'תרגילה11:0012:000002 דן-דודמר כסלו אמיתי