מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובנייןמרצים
0421413001ביולוגיה מולקולרית של ממברנותשיעורב12:0014:00201 - קציר גריןפרופ' קוטלייר אלכסנדר
ד"ר פראג גלי
0440312801אבולוציה של חיידקים ונגיפים על המסלול המהירשיעורא10:0012:002222 בריטניהד"ר שטרן גרונדלנד עדי
פרופ' אלדר אביגדור
0440312501ביולוגיה של התא למתקדמים : תגובות תאיות לעקה בבריאות ובמחלותשיעורד08:0010:002013 בריטניהפרופ' אלרואי שטיין אורנה
פרופ' ברמן יהודית
פרופ' לדרקרמר חררדו
פרופ' ארליך מרסלו
0431461301הבסיס המדעי לשמירת הטבעשיעורב14:0017:003003 שרמןפרופ' דיין תמר
0491361801הבסיס המולקולרי והסטולוגי של מחלות מוח ניווניות באנשים ובמודשיעורב16:0018:002013 בריטניהפרופ' פרנקל דן
0491361801הבסיס המולקולרי והסטולוגי של מחלות מוח ניווניות באנשים ובמודשיעורד14:0016:000013 בריטניהפרופ' פרנקל דן
0452312301כלים בביואינפורמטיקהשיעורא13:0015:002009 שרמןגב' חלאבי קרן
0400200501כתיבה מדעית לביולוגיםשו"תב10:0012:000009 שרמןפרופ' ברמן יהודית
2172331506כתיבה מדעית לתלמידי מדעי החייםשו"תה12:0014:000 ד"ר נועה הלוי
0453339401מה - DNA לאוכלוסיהשיעורה14:0017:00301 - קציר גריןפרופ' קופייק מרטין
ד"ר ויין יריב
ד"ר חגי צחי יצחק
פרופ' אוהד ניר
0491342701חשיבות תאי האסטרוציטים בתפקוד המוח ובמצבי מחלהשיעורב16:0018:002013 בריטניהפרופ' פרנקל דן
0491342701חשיבות תאי האסטרוציטים בתפקוד המוח ובמצבי מחלהשיעורד14:0016:000013 בריטניהפרופ' פרנקל דן
0466300301מבוא לבטיחות וביטחון מזוןשיעור 3 פרופ' אוהד ניר
0431462101מיומניות מחקרשיעורא08:3010:00201 מוזיאון זואולוגי מחוץ לקמפוסד"ר דורצ'ין נטע
0421381401מנגנוני קטליזה אנזימטיתשיעורה10:0013:003632 שרמןד"ר צור צפריר
0491325101נושאים נבחרים בדימות מערכת העצבים ד10:0012:00201 - קציר גריןפרופ' שינברג תום
ד"ר תבור עידו
0440312601נושאים נבחרים במערכת החיסון המולדת והדבקות נגיפיותשיעורא12:0014:002110 שרמןפרופ' בכרך ערן
0466400201סיורים בנושא ביטחון המים והמזוןסיור 2 פרופ' אוהד ניר
0400420301סמינר נושאים נבחרים בביולוגיה תאורטית ומתמטיתסמינרב12:0013:001202 בריטניהפרופ' מירוז איתי
ד"ר לוי אופיר
0400600001עקרונות סטטיסטיים בניסוייםשיעורד11:0014:005003 שרמןד"ר לוי סיגל
0400600002עקרונות סטטיסטיים בניסוייםתרגילה08:0010:000005 בריטניהמר זאבי יואב
0421381101פרקים נבחרים בביולוגיה של הסרטןשיעורב14:0016:00201 - קציר גריןפרופ' מורבינסקי דינורה
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר מאיו ליאור
ד"ר פדלר קראוני ורד
ד"ר פראג גלי
0411461401פרקים נבחרים במדעי הצמח א'שיעורג09:0011:002001 הגן הבוטניפרופ' שטרנברג מרסלו
ד"ר שדה ניר
פרופ' אלוני רוני
0411312201תכנות בשפת Python לביולוגייםשיעורד16:0019:003009` שרמןפרופ' מירוז איתי
פרופ' הדני לילך
מר בגה דרר
מר קמפינסקי אהרון
0453339701נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית א'שיעורב08:0009:00201 - קציר גריןפרופ' קופייק מרטין
0453439701נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית ב'שיעורב08:0009:00201 - קציר גריןפרופ' קופייק מרטין
0491322101נושאים נבחרים בנוירוביולוגיהסמינרה14:0015:000003 שרמןפרופ' רכבי עודד
פרופ' בלינדר פבלו
0421499801סמינר מחקר בביוכימיה א'סמינרג10:0012:000003 שרמןד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר נחמן יפתח
0421499901סמינר מחקר בביוכימיה ב'סמינרג10:0012:000003 שרמןד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר נחמן יפתח
0440499801סמינר מל"מ א' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיהסמינרא09:0010:000003 שרמןד"ר חגי צחי יצחק
0440499901סמינר מל"מ ב' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיהסמינרא09:0010:000003 שרמןד"ר חגי צחי יצחק
0411499801סמינר מל"מ א' במדעי הצמחסמינרג11:0012:002 פרופ' יעקובי יפתח
0411499901סמינר מל"מ ב' במדעי הצמחסמינרג11:0012:002 פרופ' יעקובי יפתח
0431499801סמינר מל"מ א' בזואולוגיהסמינרד12:0013:002002 שרמןד"ר לוין ערן
0431499901סמינר מל"מ ב' בזואולוגיהסמינרד12:0013:002002 שרמןד"ר לוין ערן
0491499801סמינר מל"מ א' בנוירוביוכימיהסמינרה15:0016:001003 שרמןפרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' פרנקל דן
0491499901סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיהסמינרה15:0016:002003 שרמןפרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' פרנקל דן