מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובנייןמרצים
0455162001סיורי גן בוטנישו"סב10:0012:001001 הגן הבוטניד"ר ספיר יובל